Aspose.Cells for .NET 18.9 Sürüm Notları

AnahtarÖzetKategori
CELLSNET-42992TextBox içindeki kısmi metne metin hizalaması uygulamaYeni özellik
CELLSNET-46308Özel belge özelliklerini PDF olarak dışa aktarınYeni özellik
CELLSNET-46301Liste Nesnesinden/Tablodan XML yolunu alYeni özellik
CELLSNET-46315ODS dosyasındaki hisse senedi grafiğini destekleyinYeni özellik
CELLSNET-46304Satırdaki ilk veri hücresini almak için Row.FirstDataCell özelliğini ekleyinArtırma
CELLSNET-46298Apache POI’ye benzer güvenli sayfa adları oluşturunArtırma
CELLSNET-46319API’de FilterOperatorType.Contains eksikArtırma
CELLSNET-46297Sorgu Tablosu aralığını alArtırma
CELLSNET-46294CSV/TSV’i Elektronik Tabloya dönüştürürken, çalışma sayfasının adı kaynak dosya adıyla aynıArtırma
CELLSNET-46289Aspose.Cells imzasız Dll’leri dahil etArtırma
CELLSNET-46290Excel’deki şekiller için PDF’e dönüştürülen yanlış renklerBöcek
CELLSNET-46282PDF’de oluşturulan oldukça küçük resimlerBöcek
CELLSNET-46328HTML’de bozuk köprüBöcek
CELLSNET-46322AutoFitColumns() çağrılırken sayı ve tarih değerlerindeki sorunlarBöcek
CELLSNET-46312Pivot tablolar yüklendikten ve kaydedildikten sonra çalışmıyorBöcek
CELLSNET-46291Özet öğeleri yenilerken ve gizlerken Pivot tablolardaki sorunlarBöcek
CELLSNET-46279PivotTable.RefreshData ‘Dizin aralığın dışında’ özel durumu oluşturuyorBöcek
CELLSNET-46303Formül düzgün hesaplanmamışBöcek
CELLSNET-46327SVG’e dönüştürüldüğünde adlandırılmış aralıklar, tam yazı tiplerini ve aralığı yakalamıyorBöcek
CELLSNET-46313Komut dosyası üstbilgilerinde ve altbilgilerinde Almanca anahtar kelimeler kullanıldığında PDF çıktısındaki sorunlarBöcek
CELLSNET-46300Tablo/Liste Nesnesi, xml verilerini elektronik tabloya aktarırken tablonun altındaki verilerle çakıştıBöcek
CELLSNET-46318Chart.Calculate() yöntemi çağrıldıktan sonra grafikte dikey kılavuz çizgileri belirdiBöcek
CELLSNET-46287Excel grafiğinden işlenmiş görüntülerde yatay eksen eksikBöcek
CELLSNET-46286Kategori ekseninin dönüş açısını ayarlarken sorunBöcek
CELLSNET-46333Uygulama GUID’i değiştirildiBöcek
CELLSNET-46332Şifrelenmiş bir XLSX dosyasını yeniden kaydettikten sonra OLE Paketinde eksik olan depolar ve akışlarBöcek
CELLSNET-46325Çalışma sayfası bir çalışma kitabından diğerine kopyalanırken kaybolan grafiklerBöcek
CELLSNET-46316Çalışma kitaplarını birleştirirken, yazı tipi ve gölgelendirme renkleri olmadan koşullu biçimlendirme uygulanırBöcek
CELLSNET-46305PDF’de işlenen baskı alanı dışında metinBöcek
CELLSNET-46296Gruplandırılmış şekilleri bozan sütunları veya satırları otomatik sığdırBöcek
CELLSNET-46292XML dosyalarındaki farkBöcek
CELLSNET-46283ODS Excel çıktısında kenarlık eksikBöcek
CELLSNET-46331XLSX dosyasını PDF dosya biçimine dönüştürürken istisnaİstisna
CELLSNET-46270ArgumentOutOfRangeException, Slicer.Refresh() çağrılırken ortaya çıktıİstisna
CELLSNET-46323Açılan değerlerden biriyle hücre değerini değiştirmeye çalışırken veri doğrulama sorunuİstisna
CELLSNET-46307Liste nesnesinin xml veri bağlama haritasının URL’si alınırken istisnaİstisna
CELLSNET-46336Chart.Calculate çağrılırken System.OverflowException oluşturulduİstisna
CELLSNET-46293Belgeyi kaydederken istisnaİstisna

Herkese Açık API ve Geriye Dönük Uyumsuz Değişiklikler

Aşağıda, API numaralı telefon numarasına eklenen, yeniden adlandırılan, kaldırılan veya kullanımdan kaldırılan üyeler gibi genele açık olarak yapılan tüm değişikliklerin ve Aspose.Cells for .NET numaralı telefona yapılan geriye dönük uyumlu olmayan değişikliklerin bir listesi bulunmaktadır. Listelenen herhangi bir değişiklikle ilgili endişeleriniz varsa lütfen şu adrese bildirin: Aspose.Cells destek forumu.

CellsHelper.CreateSafeSheetName(string nameProposal)/CreateSafeSheetName(string nameProposal, char replaceChar) yöntemlerini ekler

Geçerli sayfa adı oluşturmak için kullanıcının rahatlığına yönelik yöntemler.

Row.FirstDataCell ekler

Satırdaki ilk boş olmayan hücreyi alır.

MapChartLabelLayout sıralamasını ekler

Harita grafiğinin etiket düzeni türünü temsil eder.

MapChartProjectionType sıralamasını ekler

Harita grafiğinin projeksiyon tipini temsil eder.

MapChartRegionType sıralamasını ekler

Harita grafiğinin bölge türünü temsil eder.

QuartileCalculationType enum ekler

Grafiğin çeyrek hesaplama türünü temsil eder.

Series.LayoutProperties özelliğini ve SeriesLayoutProperties sınıfını ekler

Serinin düzen özelliklerini temsil eder.

TickLabels.IsAutomaticRotation özelliğini ekler

Onay etiketlerinin dönüşünün otomatik olup olmadığını gösterir.

FilterOperatorType.BeginsWith, içerir, EndsWith ve NotContains enum ekler

Metin filtresi işleç türünü temsil eder.

Cell.GetDisplayStyle(bool) yöntemini ekler

Hücrenin görüntü stilini alır.

GlobalizationSettings.GetStandardHeaderFooterFontStyleName(string localFontStyleName) yöntemini ekler

Verilen yerel ayar yazı tipi stili adına göre Üstbilgi/Altbilgi için standart İngilizce yazı tipi stili adını (Normal, Kalın, İtalik) alır.

PdfCustomPropertiesExport sıralaması ekler

CustomDocumentPropertyCollection’ın PDF dosyasına nasıl aktarılacağını belirtir.

PdfSaveOptions.CustomPropertiesExport özelliğini ekler

CustomDocumentPropertyCollection’ın PDF dosyasına aktarılma şeklini belirleyen bir değer alır veya ayarlar. Varsayılan değer Yok’tur.

XmlDataBinding sınıfını ekler

Xml Veri Bağlama bilgilerini temsil eder.

ListObject.XmlMap özelliğini ekler

Bu liste için kullanılan bir XmlMap alır.

XmlDataBinding.Url özelliğini ekler

Bu veri bağlamanın kaynak url’sini alır.

XmlMap.DataBinding özelliği ekler

Bu eşlemenin bir XmlDataBinding’ini alır.