Aspose.Cells for .NET 19.1 Sürüm Notları

AnahtarÖzetKategori
CELLSNET-46429Rapor Filtre Sayfalarını Göster seçeneğiyle PivotTable ekleyinYeni özellik
CELLSNET-46014PDF ve resim olarak kaydederken taşan hücre içeriğinin işlenmesini desteklerYeni özellik
CELLSNET-46490Excel95/5.0 XLS dosyalarını desteklerYeni özellik
CELLSNET-46500Hücre arka plan rengine göre sıralaYeni özellik
CELLSNET-46544Oluşturulan MHT dosyasının bir çalışma sayfası olup olmadığını tespit edinYeni özellik
CELLSNET-46538XLSX, PDF veya TIFF olarak kaydedildiğinde, metnin alt kısmı eksikBöcek
CELLSNET-46509Bazı hücreler için R1C1 formülleri yanlış okunuyorBöcek
CELLSNET-46513Aspose.Cells formül hesaplama motoru, hücre için bir formülü “#REF!” yerine “0” olarak hesaplar. hataBöcek
CELLSNET-46535“#İSİM?” XLSB biçiminde kaydedilen formüller içinBöcek
CELLSNET-46539Formül büyük/küçük harfe duyarlı sorunBöcek
CELLSNET-46531ListColumns’u yeniden adlandırmak çalışma kitabını bozar (PivotTable olduğunda)Böcek
CELLSNET-46511TIFF ekstra boş sayfalarla oluşturulduBöcek
CELLSNET-46522Kurulum başlıklarını yazdırmak için bölgesel ayarları uygulamaBöcek
CELLSNET-46529XLSX’den PDF’e dönüşümden sonra resim eksikBöcek
CELLSNET-46451Şablon dosyasını PDF dosya biçimine dönüştürürken sorunBöcek
CELLSNET-46518Şablon dosyası PDF dosya biçimine dönüştürülürken düzen sorunu (bazı eksen etiketleri iki satırdadır)Böcek
CELLSNET-46113XLS belgesi için dosya biçimi desteklenmiyor istisnasıBöcek
CELLSNET-46504Bağlantı Yolu sorunuBöcek
CELLSNET-46506ImportObjectArray yöntemiyle farkBöcek
CELLSNET-46541Birleşik grafik v18.12.x ile çalışmıyor ancak v18.4 ve önceki sürümlerle çalışıyorBöcek
CELLSNET-46543Cells.DeleteBlankRows çağrılırken istisnaİstisna
CELLSNET-46459Open Strict XML biçimine dönüştürülürken bir istisna ortaya çıkıyorİstisna
CELLSNET-46485XLSB dosya biçimi yüklenirken istisnaİstisna
CELLSNET-46508XLSM dosya biçimi yüklenirken istisnaİstisna

Herkese Açık API ve Geriye Dönük Uyumsuz Değişiklikler

Aşağıda, API numaralı telefon numarasına eklenen, yeniden adlandırılan, kaldırılan veya kullanımdan kaldırılan üyeler gibi genele açık olarak yapılan tüm değişikliklerin ve Aspose.Cells for .NET numaralı telefona yapılan geriye dönük uyumlu olmayan değişikliklerin bir listesi bulunmaktadır. Listelenen herhangi bir değişiklikle ilgili endişeleriniz varsa lütfen şu adrese bildirin: Aspose.Cells destek forumu.

PivotTable.ShowReportFilterPageByName(string fieldName) yöntemini ekler

Tüm rapor filtre sayfalarını PivotField’ın adına göre gösterir, PivotField, PageFields içinde bulunmalıdır.

PivotTable.ShowReportFilterPageByIndex(int posIndex) yöntemini ekler

PageFields içindeki konum dizinine göre tüm rapor filtre sayfalarını gösterir.

PivotTable.ShowReportFilterPage(PivotField pageField) yöntemini ekler

Tüm rapor filtre sayfalarını PivotField’e göre gösterir, PivotField, PageFields içinde bulunmalıdır.

DataSorterKey ve DataSorterKeyCollection sınıfını ekler

Veri sıralayıcının anahtarını temsil eder.

DataSorter.AddKey(Int32,SortOnType,SortOrder,Object) yöntemini ekler

Hücrenin arka plan rengi, yazı tipi rengi gibi sıralama anahtarını ekler.

Aspose.Cells.DataSorter.Keys özelliğini ekler

Veri sıralayıcının tüm anahtarlarını alır.

SortOnType sıralaması ekler

Sıralanan verilerin türünü temsil eder.

ODSLoadOptions sınıfını ekler

ODS dosyasını yükleme seçeneklerini temsil eder.

HTMLLoadOptions.ProgId özelliğini ekler

Dosyayı oluşturmanın program kimliğini alır. yalnızca MHT dosyaları için kullanılır.

PdfSaveOptions.TextCrossType özelliğini ekler

Metin genişliği hücre genişliğinden büyük olduğunda görüntülenen metin türünü alır veya ayarlar.

TextCrossType enum sınıfını ekler

Metin genişliği hücre genişliğinden büyük olduğunda görüntülenen metin türünü numaralandırır.

WorksheetCollection.RegisterAddInFunction() yöntemlerini ekler

Kullanıcıların eklenti işlevleri eklemesi ve kullanması için daha uygun ve verimli bir yol olan Cell.SetAddInFormula()’nın değiştirilmesi.

Eski Cell.SetAddInFormula() yöntemi

Lütfen önce WorksheetCollection.RegisterAddInFunction() ile eklenti fonksiyonlarını kaydedin ve bunun yerine Cell için formülü Cell.Formula/Cell.SetFormula() ile ayarlayın.