Aspose.Cells for .NET 19.10 Sürüm Notları

AnahtarÖzetKategori
CELLSNET-46926TIFF’e kaydederken PageSavingCallbackYeni özellik
CELLSNET-46927Cells için IMailMergeDataSource eşdeğeriYeni özellik
CELLSNET-46903ContentTypeProperties’te stil değiştirmeArtırma
CELLSNET-46954Programı askıya almak yerine Excel’e benzer İstisna YükseltmeVerim
CELLSNET-46896Huni grafiği kayboluyorBöcek
CELLSNET-46934PDF dosya biçimine dönüştürülürken gecikme ve bellek kullanımıBöcek
CELLSNET-43416Elektronik tablo PDF olarak oluşturulduktan sonra Pivot Alanın sıralaması değiştiBöcek
CELLSNET-44686Grafik ayıklanırken pivot sıralama uygulanmadıBöcek
CELLSNET-46793Pivot tablolarla ilgili bir sorunBöcek
CELLSNET-46882Pivot tabloyu tarihe göre gruplandırıp PDF olarak kaydederken sorunBöcek
CELLSNET-46935Metni kaydırma HTML’de oluşturulmadıBöcek
CELLSNET-46940HTML’de tablo sınırları doğru şekilde oluşturulmadıBöcek
CELLSNET-46939TEXTJOIN() işlevi için destekBöcek
CELLSNET-46237Cell Format tutmuyorBöcek
CELLSNET-46245Kes/Yapıştır, Cell adını GridDesktop’taki yeni konuma kopyalamazBöcek
CELLSNET-46910Liste veri doğrulamaları (açılır menüler) Aspose.Cells.GridWeb matrisi ile çalışmıyorBöcek
CELLSNET-46943ImportXML işlevi Yanlış kayıttan alınan tablo verileriBöcek
CELLSNET-46899Huni grafiğinin görünümü değişir (başlık yazı tipi, sayı biçimi, grafik genişliği)Böcek
CELLSNET-46900Harita grafiğinin renk şeması değişirBöcek
CELLSNET-46902Excel dosyası ImportData kullanılarak doldurulduktan sonra tabloda satırı el ile sil seçeneği devre dışı bırakıldıBöcek
CELLSNET-46916Aralık Ekle dosya bozulmasına neden oluyorBöcek
CELLSNET-46919XLSX’den XLSB dosya biçimine geçerken bozuk dosyaBöcek
CELLSNET-46925XLSX’den OLE nesnesi çıkarılırken sorunBöcek
CELLSNET-46928Conholdate Total lisans sorunuBöcek
CELLSNET-46929Çalışma sayfalarını kopyalarken grafik ekseni etiketinin (başlık) yönü değiştiBöcek
CELLSNET-46933Bir XLS dosyasının açılması ve kaydedilmesi, tüm belge ve özel özellikleri kaldırırBöcek
CELLSNET-46945Menzili Genişlet.Yinelenenleri KaldırBöcek
CELLSNET-46948Büyük hacim için Range.Copy performansıBöcek
CELLSNET-46949Çalışma sayfalarını kopyalarken OLE nesneleri resimlere dönüşürBöcek
CELLSNET-46941HTML olarak kaydet, hücrenin bir dosya referansı olduğunda bir istisna atarİstisna
CELLSNET-46952Workbook.RemoveUnusedStyles() çağrılırken istisnaİstisna

Herkese Açık API ve Geriye Dönük Uyumsuz Değişiklikler

Aşağıda, API numaralı telefon numarasına eklenen, yeniden adlandırılan, kaldırılan veya kullanımdan kaldırılan üyeler gibi genele açık olarak yapılan tüm değişikliklerin ve Aspose.Cells for .NET numaralı telefona yapılan geriye dönük uyumlu olmayan değişikliklerin bir listesi bulunmaktadır. Listelenen herhangi bir değişiklikle ilgili endişeleriniz varsa lütfen şu adrese bildirin: Aspose.Cells destek forumu.

Cells.RemoveDuplicates() yöntemini ekler

Aralığın yinelenen verilerini kaldırır.

OleObject.FullObjectBin özelliğini ekler

Şablon dosyasındaki tam katıştırılmış ole nesnesi ikili verilerini alır.

ContentTypeProperty.IsNillaable özelliği ekler

Özelliğin null olup olamayacağını gösterir.

WorkbookDesigner.SetDataSource(String,ICellsDataTable) yöntemini ekleyin

Akıllı işaretçi tasarımcısı için veri kaynağını ayarlar.

ImageOrPrintOptions.PageSavingCallback özelliği ekler

Sayfa kaydetme işleminin ilerlemesini kontrol eder/gösterir.

ImageOrPrintOptions.IsFontSubstitutionCharGranularity özelliği ekler

Yalnızca hücre yazı tipinin uyumluluğu olmadığında karakterin yazı tipinin değiştirilip değiştirilmediğini belirtir.