Aspose.Cells for .NET 19.11 Sürüm Notları

AnahtarÖzetKategori
CELLSNET-44956Seçilen aralıkları gizleme ve Pivot Tablonun görüntülenen sonuçlarını sıralama desteğiYeni özellik
CELLSNET-46852Veri kaynağı XLS dosyasındaki bir sorgu tablosu olan okuma ve yazma tablosunu destekler.Yeni özellik
CELLSNET-46967Girinti boyutunu piksel biriminde alma desteğiYeni özellik
CELLSNET-46973Oluşturulan XLS dosyasında Excel formülü çalışmıyorArtırma
CELLSNET-46981Workbook.ImportXml ve Workbook.ExportXml için bellek akışıyla okuma/yazma desteğiArtırma
CELLSNET-46905XLS dosyasında kayıtlı bağlantı kaynağı için değişiklik yokArtırma
CELLSNET-468983B modelin arka planı maviye dönerBöcek
CELLSNET-46314“Değeri genel toplamın %‘si olarak göster” ile Pivot Tablo yenilenirken sorunlarBöcek
CELLSNET-46789CalculateData yöntemi, PDF biçimiyle doğru çalışmıyorBöcek
CELLSNET-46955HTML Excel dosyasına “Öğe zaten eklendi” istisnasını yükseltirBöcek
CELLSNET-46987Hücrelere başvururken formül hesaplanamıyorBöcek
CELLSNET-46968Dolaylı formül MS Excel’de düzgün çalışmıyorBöcek
CELLSNET-46991XLSX dosyası bozuk.Böcek
CELLSNET-46994# Değer! Formülü Hesapla’yı çağırdıktan sonra çıktı Excel dosyasında (Excel 365’te açıldı)
Böcek
CELLSNET-47001CalculateFormula(), NullReferenceException’a neden olurBöcek
CELLSNET-46953Yazdırırken içerik kesiliyorBöcek
CELLSNET-46966HorizontalAlignment, Fill olarak ayarlandığında Sağ Kenarlık eksikBöcek
CELLSNET-45362Resim döşeme seçenekleri, XLS dosyalarındaki grafik arka planlarında çalışmıyorBöcek
CELLSNET-46949Çalışma sayfalarını kopyalarken OLE nesneleri resimlere dönüşürBöcek
CELLSNET-46963Grafik etiketleri, Excel dosyasını kaydettikten sonra biçimlendirmeyi kaybediyorBöcek
CELLSNET-46965Boş bir otomatik metin başlığına sahip boş bir grafikte Chart.Calculate() öğesinin çağrılması hata veriyorBöcek
CELLSNET-46971Yeni kopyalanan sayfa, tüm gizli sütunları gizlemiyor ve ayrıca sütun genişliğini sıfırlıyorBöcek
CELLSNET-46972Excel dosyasının şifresi çözüldüğünde grafik başlıklarından virgül kaldırıldıBöcek
CELLSNET-46912XLSX’i HTML’e dönüştürürken StackOverflowException oluştuİstisna

Herkese Açık API ve Geriye Dönük Uyumsuz Değişiklikler

Aşağıda, API numaralı telefon numarasına eklenen, yeniden adlandırılan, kaldırılan veya kullanımdan kaldırılan üyeler gibi genele açık olarak yapılan tüm değişikliklerin ve Aspose.Cells for .NET numaralı telefona yapılan geriye dönük uyumlu olmayan değişikliklerin bir listesi bulunmaktadır. Listelenen herhangi bir değişiklikle ilgili endişeleriniz varsa lütfen şu adrese bildirin: Aspose.Cells destek forumu.

Yöntemleri ekler: Validation.AddArea(CellArea,bool,bool),AddAreas(CellArea[], bool, bool),RemoveAreas(CellArea[])

Performansı göz önünde bulundurarak verilen alan(lar)dan doğrulama ayarları ekler/kaldırır.

Workbook.ImportXml(Akış akışı, dize sayfasıAdı, int satır, int col) yöntemini ekler.

Bir XML dosya akışını çalışma kitabına aktarır.

Workbook.ExportXml(string mapName, Stream stream) yöntemini ekler.

XML verilerini bir akışa aktarın.

HtmlSaveOptions.ExportArea özelliğini ekler

Geçerli etkin Çalışma Sayfasının dışa aktarılan CellArea’sını Alır veya Ayarlar. Bu özniteliği ayarlarsanız, geçerli etkin Çalışma Sayfasının yazdırma alanı çıkarılacaktır. Dosya HTML’e kaydedilirken yalnızca belirtilen alan dışa aktarılacaktır.

Sınıfları ekler: DataMashup,PowerQueryFormula,PowerQueryFormulaCollection,PowerQueryFormulaItem ve PowerQueryFormulaItemCollection

DataMashup’ta bilgi alır.

DBConnection.SeverCommand özelliğini ekler.

PivotTable sunucu tabanlı sayfa alanları kullanımdayken kalıcı olan ikinci bir komut metin dizesi alır ve ayarlar.

CellsHelper.GetTextWidth() yöntemini ekler.

Metnin genişliğini punto birimi cinsinden alır.