Aspose.Cells for .NET 19.3 Sürüm Notları

AnahtarÖzetKategori
CELLSNET-46598Daha zengin veriler (dış referanslar ve bağlantılı veriler dahil) vermek için Name.GetReferredAreas (Boole yeniden hesaplama) yöntemini ekleyinYeni özellik
CELLSNET-46580Şekilden görüntüye dönüştürmede döndürülen şekillerin yanlış oluşturulmasıBöcek
CELLSNET-46587Satırları ve sütunları silerken Pivot Tablo bozuluyorBöcek
CELLSNET-46608Pivot tablo filtreleri yüklendikten ve kaydedildikten sonra temizlenirBöcek
CELLSNET-46623Excel dosyası HTML’e dönüştürülürken katıştırılmış paylaşılan dosya URL’lerindeki sorunlarBöcek
CELLSNET-46590Dosya Aspose.Cells tarafından işlendikten sonra makro çağıran bir hücrede hataBöcek
CELLSNET-46597Excel’de PDF’de PDF oluşturmada yanlış değerBöcek
CELLSNET-46613Adlandırılmış aralıkları getirirken ve oluştururken sorunlarBöcek
CELLSNET-46625PDF ve HTML çıktılarında yanlış tablo arka planıBöcek
CELLSNET-46628Çıkış farkı PDFBöcek
CELLSNET-46589MS Excel çalışma sayfasından dönüştürülen SVG’de beklenmeyen kılavuz çizgileri belirdiBöcek
CELLSNET-46600Excel dosyası PDF’e dönüştürülürken çift alt çizgi kayboluyorBöcek
CELLSNET-46626XLSX dosyasını PDF’e dönüştürürken boşluk biçimlendirme sorunlarıBöcek
CELLSNET-46585DataLabel yazı tipi sorunuBöcek
CELLSNET-46602Dikey veya yatay bir çubuk grafik oluşturulurken OutOfMemoryExceptionBöcek
CELLSNET-46605Satırları otomatik sığdırma (seçenekler) işleminden sonra satırın yüksekliği artarBöcek
CELLSNET-46609CopyFormatType.Clear ekleme seçeneği düzgün çalışmıyorBöcek
CELLSNET-46611Harici bağlantılarla ilgili sorunlar ve gösterimiBöcek
CELLSNET-46616Devasa tablolarda ListObject.ConvertToRange’i işlemeBöcek
CELLSNET-46620Line.SolidFill.Color, rengi Argb’den veya bilinen addan geçirirken şekiller üzerinde düzgün çalışmıyorBöcek
CELLSNET-46622Cells.ImportData, veri tablosundan yanlış sayıda sütun içe aktarıyorBöcek
CELLSNET-46624XLSX dosya yükleme sorunuBöcek
CELLSNET-46635ODS dosyasında çok fazla sayfa sonu var (XLSX - ODS oluşturma)Böcek
CELLSNET-46618İstisna “Örnek Salt Okunur”İstisna
CELLSNET-46617Çalışma kitabı yüklenirken istisnaİstisna
CELLSNET-46636XLSX dosyası yüklenirken istisnaİstisna

Herkese Açık API ve Geriye Dönük Uyumsuz Değişiklikler

Aşağıda, API numaralı telefon numarasına eklenen, yeniden adlandırılan, kaldırılan veya kullanımdan kaldırılan üyeler gibi genele açık olarak yapılan tüm değişikliklerin ve Aspose.Cells for .NET numaralı telefona yapılan geriye dönük uyumlu olmayan değişikliklerin bir listesi bulunmaktadır. Listelenen herhangi bir değişiklikle ilgili endişeleriniz varsa lütfen şu adrese bildirin: Aspose.Cells destek forumu.

Yüklenen XLS şablon dosyasının varsayılan yazı tipindeki değişiklikler

Daha eski sürümlerde, XLS şablon dosyalarını yüklerken temada tanımlanan yazı tipinin (MS Excel 2007 ve sonraki sürümlerde gelişmiş özellik) bölgeye göre uygulanmasını desteklemiyorduk. Bazı kullanıcıların gereksinimi üzerine, onu v19.3’ten destekledik. XLS şablon dosyasında bölge belirtilmişse, kaydedilen belirtilen bölge değerine göre temada tanımlanan yazı tipini uygulayacağız. Aksi takdirde, uygulama ortamının bölgesel ayarlarına göre temada tanımlanan yazı tipini uygulayacağız. Bu, çalışma kitabının varsayılan yazı tipinin (tema verilerini belirten XLS şablon dosyasından yüklenen) değişmesine neden olur ve ardından sütun genişliği, şekil boyutu, işleme efekti, …vb. gibi diğer özellikleri etkiler.

Name.GetReferredAreas(bool recalculate) yöntemini ekler

GetRanges(bool recalculate) yöntemi gibi tanımlı Ad tarafından başvurulan referansları sağlar. Ancak döndürülen referanslar, harici bağlantılar dahil olmak üzere daha zengin özellikler sağlayan ReferredArea nesnesi tarafından temsil edilir.

TxtSaveOptions.KeepSeparatorsForBlankRow özelliğini ekler

Boş satır için ayırıcıların gösterilmesi gerekip gerekmediğini gösterir. Varsayılan değer false’tur, bu da boş satır içeriğinin boş olacağı anlamına gelir.

Enum AutoFitMergedCellsType ekler

Otomatik sığdırılan birleştirilmiş hücrelerin türünü temsil eder.

AutoFitterOptions.AutoFitMergedCells özelliğini geçersiz kılar ve AutoFitterOptions.AutoFitMergedCellsType özelliğini ekler

Otomatik sığdırma satır yüksekliği türünü alır ve ayarlar.

JSONUtility ve JsonLayoutOptions sınıflarını ekler

Json dosyalarını içe aktarmak için kullanılır.

TableToRangeOptions sınıfını ve ListObject.ConvertToRange(TableToRangeOptions options) yöntemini ekler

Tabloyu seçeneklerle aralığa dönüştürür.