Aspose.Cells for .NET 20.1 Sürüm Notları

AnahtarÖzetKategori
CELLSNET-47026“En Küçükten En Büyüğe Sırala” ve “En Büyükten En Küçüğe Sırala” görüntü biçimi seçeneğini destekleyinYeni özellik
CELLSNET-47030HTML’e kaydederken başlıkları görüntüleYeni özellik
CELLSNET-47089DataField’in tüm veri görüntüleme formatlarını destekleyinYeni özellik
CELLSNET-47062STDEV.P ve STDEV.S desteğiYeni özellik
CELLSNET-47070Seçenekleri kullanarak Bul() işlevine benzer Değiştirme işlevinde Regex desteğiYeni özellik
CELLSNET-46998XAdES imzaları için destekYeni özellik
CELLSNET-40174Grafik tipi sayfasına CheckBox eklemeYeni özellik
CELLSNET-43089ODS’i XLSX’e dönüştürürken Koşullu Biçimlendirme desteğiYeni özellik
CELLSNET-43090ODS’i XLSX biçimine dönüştürürken Veri Doğrulama desteğiYeni özellik
CELLSNET-47064.xlsx dosyası için grafikteki şekilleri destekleyin.Artırma
CELLSNET-47065DataConnections’tan PowerQuery’yi AlınArtırma
CELLSNET-47066MS Excel’e benzer biçimde biçimlendirilmiş PowerQuery MCode’u getirinArtırma
CELLSNET-47008Bir grafiğin görüntüsünü belirli bir açıda işlerken sorunBöcek
CELLSNET-47063Yazı tipleri yüklenmediğinde Excel’i yazıcıya dönüştürme sorunuBöcek
CELLSNET-44237PivotTable’ın DataField sıralamasının azalan sıralamasıBöcek
CELLSNET-47002Hesaplanan değer “#REF!” olarak gösterilir. sonuçta PDFBöcek
CELLSNET-47050İlk sayfadaki bazı alanlar çıktıda görünmüyor PDFBöcek
CELLSNET-40733Office .ods dosyasını açın - koşullu biçimlendirme aynı kalmazBöcek
CELLSNET-47039ODS dosyasındaki XY Dağılım çizelgeleri düzgün işlenmediBöcek
CELLSNET-47040ODS dosyasındaki ağ grafikleri düzgün işlenmezBöcek
CELLSNET-47060Ods dosyasında başlığın özel XY’sini destekleyinBöcek
CELLSNET-47072Excel ile karşılaştırıldığında Aspose.Cells tarafından getirilen Bağlantı yolundaki farkBöcek
CELLSNET-47087Aspose.Cells for .NET tarafından kaydedilen excel dosyasını yazdırırken sorun mu yaşıyorsunuz?Böcek
CELLSNET-47082Formül kilitlenmelerinin hesaplanmasıBöcek

Herkese Açık API ve Geriye Dönük Uyumsuz Değişiklikler

Aşağıda, API numaralı telefon numarasına eklenen, yeniden adlandırılan, kaldırılan veya kullanımdan kaldırılan üyeler gibi genele açık olarak yapılan tüm değişikliklerin ve Aspose.Cells for .NET numaralı telefona yapılan geriye dönük uyumlu olmayan değişikliklerin bir listesi bulunmaktadır. Listelenen herhangi bir değişiklikle ilgili endişeleriniz varsa lütfen şu adrese bildirin: Aspose.Cells destek forumu.

replaceOptions.RegexKey özelliğini ekler.

Aranan anahtarın normal ifade olup olmadığını gösterir. Eğerdoğrudaha sonra aranan anahtar (değiştirilecek kısım) kullanıcı tanımlı bir normal ifade olarak alınacaktır.

CustomImplementationFactory.CreateCultureInfo yöntemini ekler.

Bazı kültürler, kullanıcının ortamı tarafından desteklenmeyebilir. Bu tür durumlar için istisnadan kaçınmak için kullanıcı, bunun yerine geçerli bir CultureInfo örneği sağlamak için bu yöntemi geçersiz kılabilir.

Eski ValidationCollection.Add(Aspose.Cells.Validation) yöntemini siler.

Bunun yerine ValidationCollection.Add(CellArea) yöntemini kullanın.

PowerQueryFormula.FormulaDefinition özelliğini ekler.

Güçlü sorgu formülünün tanımını alır.

DBConnection.PowerQueryFormula özelliğini ekler.

Güçlü sorgu formülünün tanımını alır.

HtmlSaveOptions.ExportHeadings özelliğini ekler.

Dosya HTML’e kaydedilirken başlıkların dışa aktarılıp aktarılmadığını gösterir. Varsayılan değer:YANLIŞ. HTML dosyasını excel’e aktarmak istiyorsanız, lütfen varsayılan değeri koruyun.

XAdESType sınıfı ekler

XML Gelişmiş Elektronik İmza (XAdES) türü.

DigitalSignature.XAdESType özelliğini ekler

XML Gelişmiş Elektronik İmza (XAdES) türünü alır ve ayarlar. Varsayılan değer Yok’tur (XAdES kapalıdır).