Aspose.Cells for .NET 20.4 Sürüm Notları

AnahtarÖzetKategori
CELLSNET-47276XLSX - CSV, boş hücreler için gerekli virgüller MS Excel’e benzerYeni özellik
CELLSNET-47054Bir aralık olarak birden çok hücrenin birleştirilmesini destekleyinYeni özellik
CELLSNET-47091PowerQueryFormulaItems kaynak alanını güncelleme seçeneğiYeni özellik
CELLSNET-47273Grafik kategorisi ekseni için Latin metin yazı tipini ve Asya metin yazı tipini ayarlayınArtırma
CELLSNET-47217ODS veri çubuğu, renk ölçeği ve simge seti koşullu biçimlendirmelerini destekler.Artırma
CELLSNET-47201Aspose.Cells.GridDesktop kullanarak parola korumalı dosyayı açınArtırma
CELLSNET-47254Formül çubuğuna MS-EXCEL’deki gibi yeni satır girme desteğiArtırma
CELLSNET-47224Canlandırıcı pivotların performansını iyileştirin.Verim
CELLSNET-4724365536 satırlı bir çalışma sayfası için GetDisplayStyle’ı bekleyinVerim
CELLSNET-47289CalculateFormula() asla geri dönmezVerim
CELLSNET-47263Çalışma Kitabı oluşturucusunda ODP belgesini açmaya çalışırken asılı kalıyorVerim
CELLSNET-42556PivotField sıralaması çalışmıyor gibi görünüyorBöcek
CELLSNET-47046Oluşturulan HTML işaretlemesinde IMG HTML özniteliklerinde açılmamış alıntı sınırlayıcılarıBöcek
CELLSNET-47208Pivot tablo, formatı en son sürümle tutmuyorBöcek
CELLSNET-47219Bir satırın eklenmesi ve yenilenmesinden sonra tablo sütununda yanlış formülBöcek
CELLSNET-47261Excel’den HTML’e dönüştürme - dışa aktarılan bir tabloda yanlış yazı tipi boyutuBöcek
CELLSNET-47279Dosya HTML’e aktarılırken tüm satırlardaki ilk sütun metni alt komut dosyası değildirBöcek
CELLSNET-47163Sütun ekleme ve Güncelleme Referansı ile ilgili sorunBöcek
CELLSNET-47244Formüller (MROUND, MIN) doğru hesaplanmamışBöcek
CELLSNET-47250Yinelenenleri kaldır, yalnızca columnOffsets parametresi belirtilirken ilk sütun için çalışırBöcek
CELLSNET-47267Şablon dosyasında formüller hesaplanmazBöcek
CELLSNET-47268TrimLeadingBlankRowAndColumn tutarsızlığıBöcek
CELLSNET-47269XLSX - CSV dönüştürme - çıktıda virgül eksikBöcek
CELLSNET-47200Gizli sayfayı etkin sayfa olarak ayarlarken gezinti düğmelerinde çakışma sorunuBöcek
CELLSNET-47274Arka plan resmi GridWeb’de ayarlanmadıBöcek
CELLSNET-47179Bouncy Castle lib ile VBA imzasıBöcek
CELLSNET-47258Sheet to TIFF rendering’de barkod resimleriyle ilgili sorunBöcek
CELLSNET-47216PowerQueries, Kaynak değişiminden sonra gittiBöcek
CELLSNET-47241ODS yazı tipi stilini ayarlarken ve kaydederken dosya bozuluyorBöcek
CELLSNET-47252Metin olarak hücre değeri ekleyen Sayısal Akıllı İşaretleyiciBöcek
CELLSNET-47262%100 Yığılmış Çubuk ve ana ünite ve küçük ünite ile ilgili sorunBöcek
CELLSNET-47271XLSX’i katıştırılmış visio ile kaydetmek dosyayı bozuyorBöcek
CELLSNET-47282Aspose.Cells 20.3: XLSB - XLS Dönüştürme SorunuBöcek
CELLSNET-47291Excel dosyasından okunan yanlış madde işareti karakteriBöcek
CELLSNET-47096SplitterPane ile GridDesktop formül çubuğuyla ilgili sorunBöcek
CELLSNET-47247Cell.R1C1Formula çağrıldığında ortaya çıkan istisnaİstisna
CELLSNET-47235NullPointerException ne zaman yenilemePivotDataİstisna
CELLSNET-47246Bir Excel dosyasını PDF’e kaydederken “Kapalı bir Akışa erişilemiyor” istisnasıİstisna
CELLSNET-47086Bir grafik oluşturulurken bir istisna atılırİstisna
CELLSNET-47242Dosya yüklenirken FormatExceptionİstisna
CELLSNET-47266Tüm ekli dosyalar yüklenirken “Bağımsız değişken dizini dizi aralığının dışında” istisnasıİstisna

Herkese Açık API ve Geriye Dönük Uyumsuz Değişiklikler

Aşağıda, API numaralı telefon numarasına eklenen, yeniden adlandırılan, kaldırılan veya kullanımdan kaldırılan üyeler gibi genele açık olarak yapılan tüm değişikliklerin ve Aspose.Cells for .NET numaralı telefona yapılan geriye dönük uyumlu olmayan değişikliklerin bir listesi bulunmaktadır. Listelenen herhangi bir değişiklikle ilgili endişeleriniz varsa lütfen şu adrese bildirin: Aspose.Cells destek forumu.

ChartTextFrame.DirectionType özelliğini ekler.

Grafikteki metnin yönünü alır ve ayarlar.

ChartTextFrame.ReadingOrder ekler ve ChartTextFrame.TextDirection özelliğini geçersiz kılar.

Bunun yerine ChartTextFrame.ReadingOrder özelliğini kullanın.

Düzeltmelerin geliştirilmiş özelliği için sınıflar ekler.

Revizyon bilgilerini alır.

TxtSaveOptions.TrimLeadingBlankRowAndColumn özelliğinin varsayılan değerini değiştirir.

CSV kaydetme varsayılan davranışını ms excel ile aynı yapmak için, bu özelliğin varsayılan değerini ve davranışını değiştirdik. Eski sürümler için varsayılan değeri " idi.YANLIŞ". 20.4’ten itibaren, varsayılan değeri " olurdoğru".

CSV’i kaydetmek için boş satırları/sütunları algılama davranışını değiştirir.

Eski sürümler için, veri içermeyen ancak özel ayarları (görünürlük, biçimlendirme, …vb.) olan satırları/sütunları boş olarak aldık. 20.4’ten itibaren artık onları boş kabul etmiyoruz, yeni davranış ms excel ile aynı.

TxtSaveOptions.ExportArea özelliğini ekler.

Dışa aktarılacak hücre verilerinin aralığını belirtir. Kullanıcılar, TxtSaveOptions.TrimLeadingBlankRowAndColumn ve boş satırların/sütunların değişen davranışı için eski sürümlerle aynı sonucu elde etmek için bu seçeneği kullanabilir.

UnionRange sınıfını ekler.

Birleşim aralığını temsil eder.

Eski DrawObject.Image özelliğini siler.

Bunun yerine DrawObject.ImageBytes özelliğini kullanın.

Bullet.FontName özelliğini ekler

Madde işaretinin yazı tipi adını alır ve ayarlar.

WorksheetCollection.CreateUnionRange() yöntemini ekler.

Birleşim aralığı oluşturur.

Eski SaveType numaralandırmasını siler.

Kullanılmıyor.

Eski OleObject.ImageFormat ve Picture.ImageFormat özelliklerini siler.

Bunun yerine OleObject.ImageType ve Picture.ImageType özelliklerini kullanın.