Aspose.Cells for .NET 20.8 Sürüm Notları

AnahtarÖzetKategori
CELLSNET-47524Excel Tablolarında dilimleyicileri destekleyinYeni özellik
CELLSNET-47512GridWeb için doğrudan yazı tipi ayarı için İstemci APIYeni özellik
CELLSNET-47513GridWeb için köprü eklemek/kaldırmak için İstemci APIYeni özellik
CELLSNET-47514GridWeb için çalışma sayfası ekleme/silme işlemini desteklemek için ShowAddButton özelliğini ekleyinYeni özellik
CELLSNET-43975İşleme amaçları için Aspose.Cells API’leri ile OTF yazı tipi türleri için destekYeni özellik
CELLSNET-47445ODS dosyası olarak kaydedildiğinde özet tablo görüntülenmiyorYeni özellik
CELLSNET-47495Slaytların resim olduğu çalışma kitabını PPTX’e dönüştürme desteği.Yeni özellik
CELLSNET-47499Sipport dönüştürme çalışma kitabı hangi sayfaların resim olduğu DOCX’e.Yeni özellik
CELLSNET-47538.ods dosyası için destek tablosu.Yeni özellik
CELLSNET-47515XLSX’den HTML’e dönüşüm, Aspose.Cells kullanılırken birkaç dakika sürerArtırma
CELLSNET-47483Bir XLS yüklenirken “Yazı tipi adının maksimum uzunluğu 31’dir” istisnasıArtırma
CELLSNET-47489PowerQueryFormulaParameters’ı düzenlemek için hazırlıkArtırma
CELLSNET-47387140.000’den fazla satırın çalışmayan büyük excel verilerindeki formülü hesaplayınVerim
CELLSNET-47474Sayfa tarayıcı ile aynı değilBöcek
CELLSNET-47480Çalışma sayfası HTML/resimlere dönüştürülürken stiller ve içerik eksikBöcek
CELLSNET-47493XLSX’i HTML’e dönüştürme sorunuBöcek
CELLSNET-47501Çıktıda sağdaki boşlukları biçimlendiren bazı pozitif sayılar eksikBöcek
CELLSNET-47503XLSX’i HTML’e dönüştürürken alanlar eksikBöcek
CELLSNET-47516Dosyayı HTML veya MHT’ye dışa aktarırken doğrusal degrade arka planı destekleyinBöcek
CELLSNET-47521Bir XLSX’i yeniden kaydettikten sonra çıktı dosyasını açarken hata mesajıBöcek
CELLSNET-47475CalculateFormula() MS Excel’den farklı hesaplarBöcek
CELLSNET-47504Excel’de HTML oluşturmaya yanlış format dönüştürmeBöcek
CELLSNET-47464Excel’de PDF’e dönüştürmede belgenin üst kısmında bir çizgi oluşurBöcek
CELLSNET-47481Çalışma sayfası görüntülere dönüştürülürken etiket eksikBöcek
CELLSNET-47497Excel’den EMF’e metin hizalaması tutarlı değilBöcek
CELLSNET-47522Aspose işlenmiş resimlerde, manuel kopyala ve yapıştıra kıyasla sütunlar arasında daha büyük boşluklar varBöcek
CELLSNET-47533Excel dosyasındaki resimler PDF olarak işlenmezBöcek
CELLSNET-47484Grafikler ve sıfır genişlikli unicode karakterlerle XLSX - HTML dönüştürme sorunlarıBöcek
CELLSNET-47509XLS ila PDF: Grafik X Ekseninde yanlış ölçeklendirme varBöcek
CELLSNET-47520Cells.InsertRange, grafik başlığının kaybolmasına neden olurBöcek
CELLSNET-47485RelativeToOriginalPictureSize = false çalışmıyorBöcek
CELLSNET-47507Smart Marker, json verilerinden gruplandırmayı birleştirirBöcek
CELLSNET-47511RemoveExternalLinks çağrıldıktan sonra harici bağlantılar hala mevcutBöcek
CELLSNETCORE-74XLS dosyası yüklenirken ve kaydedilirken şeklin konumu değiştiBöcek
CELLSNETCORE-75XLS dosyasını yükleyip kaydettikten sonra metin çerçevesi küçülüyorBöcek
CELLSNETCORE-76XLS dosyasını yüklerken ve kaydederken yazı tipi değişiyorBöcek
CELLSNET-47487XLSB’i PDF’e dönüştürürken şekil hatasıİstisna
CELLSNET-47490Gizli öğeleri olan XLSX dosyalarının HTML’e dönüştürülmesi istisnalar oluştururİstisna
CELLSNET-47526Pivot alanı veri alanıysa bir İstisna atılır.İstisna
CELLSNET-47529Belirli dosyayla tam gidiş dönüş HTML dönüştürme sırasında istisnaİstisna
CELLSNET-47496Grafiği resme dönüştürürken istisnaİstisna
CELLSNET-47488ODS dosyasını açarken “Yakınlaştırma değeri 10 ile 400 arasında olmalıdır” istisnasıİstisna
CELLSNET-47491Belirli katı XLSX dosyaları HTML’e dönüştürülürken FormatException atılıyorİstisna
CELLSNET-47494Çalışma kitabından karma veriler alınırken “Geçersiz pPower sorgu formülü tanımı” istisnasıİstisna
CELLSNET-47500Excel’den Html’ye dönüştürme sırasında StackOverflowExceptionİstisna
CELLSNET-47506SaveFormat.Xlsx kullanılarak ArgumentException hatasıİstisna
CELLSNET-47510RemoveExternalLinks’ten sonra Save yönteminde istisna atıldıİstisna
CELLSNET-47525Bir çalışma kitabının kaydedilmesi, yorumları temizledikten sonra istisna oluşturuyorİstisna
CELLSNET-47528XLSX dosyası yüklenirken FormatExceptionİstisna
CELLSNET-47530Bir Excel dosyasını PDF olarak işlerken “Girinti düzeyi 0 ile 250 arasında olmalıdır” istisnasıİstisna
CELLSNET-47541XLSX dosyası yüklenirken “Geçersiz hücre adı” istisnasıİstisna

Herkese Açık API ve Geriye Dönük Uyumsuz Değişiklikler

Aşağıda, API numaralı telefon numarasına eklenen, yeniden adlandırılan, kaldırılan veya kullanımdan kaldırılan üyeler gibi genele açık olarak yapılan tüm değişikliklerin ve Aspose.Cells for .NET numaralı telefona yapılan geriye dönük uyumlu olmayan değişikliklerin bir listesi bulunmaktadır. Listelenen herhangi bir değişiklikle ilgili endişeleriniz varsa lütfen şu adrese bildirin: Aspose.Cells destek forumu.

ICustomFunction arayüzünü eskimiş olarak işaretler.

Bu arayüz bazen kullanıcılar için belirsizliğe ve yanlış anlamalara neden olur. kullanıcı kullanmalıSoyutHesaplamaMotoru bunun yerine, özel işlevleri işlemek için daha kullanışlı ve esnek API’ler sağlar.

CalculationOptions.CustomFunction özelliğini geçersiz olarak işaretler.

Lütfen kullanSoyutHesaplamaMotoru onun yerineICustomFunction CalculationOptions.CustomEngine özelliğine göre.

Workbook.CalculateFormula(bool, ICustomFunction) yöntemini geçersiz olarak işaretler.

Lütfen kullanWorkbook.CalculateFormula(Hesaplama Seçenekleri) bunun yerine yöntem.

Worksheet.CalculateFormula(bool, bool, ICustomFunction) yöntemini geçersiz olarak işaretler.

Lütfen kullanWorksheet.CalculateFormula(CalculationOptions, bool) bunun yerine yöntem.

Cell.Calculate(bool, ICustomFunction) yöntemini geçersiz olarak işaretler.

Lütfen kullanCell.Hesapla(Hesaplama Seçenekleri) bunun yerine yöntem.

DocxSaveOptions sınıfını ve SaveFormat.Docx sıralamasını ekler

Çalışma kitabını .docx dosyaları olarak kaydetmek için seçenekleri ve sıralamayı temsil eder.

PptxSaveOptions sınıfını ve SaveFormat.Pptx sıralamasını ekler

Çalışma kitabını .pptx dosyaları olarak kaydetmek için seçenekleri ve sıralamayı temsil eder.

OdsLoadOptions.RefresPivotTables özelliğini ekler

Dosya yüklenirken pivot tabloların yenilenip yenilenmeyeceğini belirtir.

PowerQueryFormulaFunction sınıfını ekler

Güçlü sorgu formül işlevini temsil eder.

SaveOptions.UpdateSmartArt ekler ve OoxmlSaveOptions.UpdateSmartArt özelliğini siler

Dosyaları kaydederken akıllı resim şekillerinin metninin güncellenip güncellenmeyeceğini belirtir.

SlicerCollection.Add(ListObject tablosu, int indeksi, string destCellName) yöntemini ekler

Veri kaynağı olarak ListObject kullanarak yeni bir Dilimleyici ekleyin.

SlicerCollection.Add(ListObject tablosu, ListColumn listColumn, string destCellName) yöntemini ekler

Veri kaynağı olarak ListObject kullanarak yeni bir Dilimleyici ekleyin.

SlicerCollection.Add(ListObject tablosu, ListColumn listColumn, int satır, int sütun) yöntemini ekler

Veri kaynağı olarak ListObject kullanarak yeni bir Dilimleyici ekleyin.