Aspose.Cells for .NET 20.9 Sürüm Notları

AnahtarÖzetKategori
CELLSNET-47567Destek Dilimleyici şekil özelliklerini Al/AyarlaYeni özellik
CELLSNET-47549GridWeb için yorum eklemek/kaldırmak için istemci apiYeni özellik
CELLSNET-47555Grafik, PDF olarak kaydederken #N/A’nın boş hücreler olarak ele alınmasına izin vermiyorArtırma
CELLSNET-47579Kaiti yazı tipi düzgün şekilde oluşturulmadıArtırma
CELLSNET-47154Sorgu tabloları ODS dosyasından yüklenmiyorArtırma
CELLSNET-47556Çalışma sayfasını dondurmak ve bölmek için geliştirmeArtırma
CELLSNET-47570Çalışma kitaplarını birleştirirken/kopyalarken makrolar kaldırılmalıdırArtırma
CELLSNET-47543Koşullu biçimlendirmenin uygulandığı Akıllı İşaretleyicilerle ilgili sorunBöcek
CELLSNET-47561Özel biçime sahip para birimi, HTML’de hücrenin dışında gösterilirBöcek
CELLSNET-47562HTML’e dışa aktarılan ızgara çizgileri ayarlarıyla boş sayfa kaydediliyorBöcek
CELLSNET-47569Pivot Tablo, XLSX’den PDF’e dönüşümden sonra düzgün şekilde gösterilmiyorBöcek
CELLSNET-47475CalculateFormula() MS Excel’den farklı hesaplarBöcek
CELLSNET-47531Var olmayan adları içeren formüller WorkbookName!Name olarak görünür.Böcek
CELLSNET-47545Özel negatif sayı, PDF olarak yanlış işlendiBöcek
CELLSNET-47548Çift tırnaklı metin dosyası içe aktarma sorunuBöcek
CELLSNET-47558Özel negatif sayılar (İsviçre bölgesi kullanılarak) PDF olarak yanlış oluşturulduBöcek
CELLSNET-47075Excel’in SyncScrollingSideBySide özelliği gibi iki ızgaranın kaydırmasını senkronize etmeniz gerekiyor.Böcek
CELLSNET-47559Sayfa salt okunur olarak ayarlandığında klavye ok tuşlarını kullanarak hücreler seçilemiyorBöcek
CELLSNET-47360Excel dosyasındaki grafikteki saydam işaret noktaları çıktıda bozuluyor PDFBöcek
CELLSNET-47565Ön plan alt bilgi resmi arka plana dönüşürBöcek
CELLSNET-46502XLSX’den TIFF’e dönüştürme bir kara kutuyla sonuçlanırBöcek
CELLSNET-46821Çalışma sayfası TIFF’e dönüştürülüyor - Görüntü karartılmışBöcek
CELLSNET-47458PDF dosyasına dönüştürüldükten sonra şekil bozulmasıBöcek
CELLSNET-47551Excel grafiği PDF’e dönüştürülürken X ekseni doğru değilBöcek
CELLSNET-47546Boş satırların/sütunların silinmesi Excel belgesini bozarBöcek
CELLSNET-47552Yanlış PowerQueryFormula.FormulaDefinitionBöcek
CELLSNET-47573Shift kullanılarak istenen biçimlendirme üretilemiyorBöcek
CELLSNET-47574XLS - HTML boş dosya üretirBöcek
CELLSNET-47581MaxColumn, InsertCutCells() çağrıldıktan sonra XFD Sütunu olarak ayarlandıBöcek
CELLSNET-47586Şelale grafiği içeren çalışma kitabı, kopyalandıktan sonra Excel 2016 kullanılarak açılamıyorBöcek
CELLSNET-47547Tablo için dilimleyici eklenirken istisna oluştuİstisna
CELLSNET-47553XLS dosyasını XLSX’e kaydederken istisnaİstisna
CELLSNET-47563XLS dosya biçimi yüklenirken “Dosya bozuk” istisnasıİstisna
CELLSNET-47580excel dönüştürülürken ArgumentOutOfRangeExceptionİstisna
CELLSNET-47592Belirli XLSX’i XLS’e dönüştürürken istisnaİstisna
CELLSNET-47557Çalışma kitaplarını birleştirirken bazı özellikler eksikgerileme

Herkese Açık API ve Geriye Dönük Uyumsuz Değişiklikler

Aşağıda, API numaralı telefon numarasına eklenen, yeniden adlandırılan, kaldırılan veya kullanımdan kaldırılan üyeler gibi genele açık olarak yapılan tüm değişikliklerin ve Aspose.Cells for .NET numaralı telefona yapılan geriye dönük uyumlu olmayan değişikliklerin bir listesi bulunmaktadır. Listelenen herhangi bir değişiklikle ilgili endişeleriniz varsa lütfen şu adrese bildirin: Aspose.Cells destek forumu.

AbstractCalculationEngine.ProcessBuiltInFunctions özelliğini ekler

Performans ve kullanıcının rahatlığı için bu özelliği ekledik ve varsayılan değerini şu şekilde yaptık:YANLIŞ böylece kullanıcı yerleşik motor tarafından desteklenmeyen işlevlere konsantre olabilir. Kullanıcının mevcut uygulaması iseSoyutHesaplamaMotoru bazı yerleşik işlevlerin hesaplamasını değiştirdi, kullanıcı bu özelliği geçersiz kılmak için geçersiz kılmalıdoğru itibaren20.9.

TxtLoadOptions.HasTextQualifier özelliğini ekler

Şablon dosyasında hücre değerleri için metin niteleyicisi olup olmadığını belirtir.

TxtLoadOptions.TextQualifier özelliğini ekler

Şablon dosyasındaki hücre değerleri için metin niteleyicisini belirtir.

HtmlSaveOptions.ImageScalable özelliğini ekler

Görüntü genişliğini açıklamak için ölçeklenebilir birimin kullanılıp kullanılmayacağını belirtir. Özelliğin varsayılan değeridoğru.

Slicer.AlternativeText özelliğini ekler

Slicer nesnesinin açıklayıcı (alternatif) metin dizesini alır veya ayarlar.

Slicer.ColumnWidthPixel özelliğini ekler

Dilimleyicinin her sütunu için genişliği piksel birimi cinsinden alır veya ayarlar.

Slicer.HeightPixel özelliğini ekler

Belirtilen dilimleyicinin yüksekliğini piksel cinsinden alır veya ayarlar.

Slicer.IsLocked özelliğini ekler

Dilimleyici şeklinin kilitli olup olmadığını gösterir.

Slicer.IsPrintable özelliğini ekler

Dilimleyici nesnesinin yazdırılabilir olup olmadığını gösterir.

Slicer.LeftPixel özelliğini ekler

Dilimleyici şeklinin sol sütunundan yatay uzaklığını piksel cinsinden alır veya ayarlar.

Slicer.LockedAspectRatio özelliğini ekler

En boy oranının kilitlenip kilitlenmediğini gösterir.

Slicer.Placement özelliği ekler

Çizim nesnesinin altındaki hücrelere iliştirilme şeklini temsil eder. Özellik, bir nesnenin çalışma sayfasındaki yerleşimini kontrol eder.

Slicer.RowHeightPixel özelliğini ekler

Belirtilen dilimleyicideki her satırın yüksekliğini piksel cinsinden döndürür veya ayarlar.

Slicer.Title özelliğini ekler

Geçerli Dilimleyici nesnesinin başlığını belirtir.

Slicer.TopPixel özelliğini ekler

Dilimleyici şeklinin en üst satırından dikey uzaklığını piksel cinsinden alır veya ayarlar.

Slicer.WidthPixel özelliğini ekler

Belirtilen dilimleyicinin genişliğini piksel cinsinden alır veya ayarlar.

Worksheet.PaneState özelliğini ve PaneStateType numaralandırmasını ekler.

Çalışma sayfasındaki bölmenin durumunu temsil eder.

OdsLoadOptions.RefreshPivotTables özelliğini ekler.

.ods dosyaları yüklenirken pivot tablonun yenilenip yenilenmeyeceğini belirtir.

FilterColumn.IsDropdownVisible özelliğini ekler.

Bu sütun için Otomatik Filtre düğmesinin görünür olup olmadığını gösterir.

Eski Filter.Visibledropdown özelliği.

Bunun yerine FilterColumn.IsDropdownVisible’ı kullanın.

CopyOptions.KeepMacros özelliğini ekler.

Makroların hedef çalışma kitabında tutulup tutulmadığını gösterir. Yalnızca orijinal çalışma kitabı makro içermediğinde etkilidir.

Aşırı yükleme Workbook.Copy(Workbook,CopyOptions) yöntemini ekler.

Çalışma kitabını seçeneklerle kopyalar.

WarningType.InvalidAutoFilterRange numaralandırmasını ekler.

Aralığın otomatik olarak filtrelenemediği uyarı türünü temsil eder.

Chart.DisplayNaAsBlank özelliğini ekler.

#YOK’un boş değer olarak görüntülenip görüntülenmediğini belirtir.

CrossType.Minimum numaralandırmasını ekler.

Minimum değerde kesişen eksenleri temsil eder.

XlsbSaveOptions.ExportAllColumnIndexes özelliğini ekler.

Tüm hücreler için sütun dizinlerinin dışa aktarılıp aktarılmadığını gösterir.