Aspose.Cells for .NET 21.10 Sürüm Notları

AnahtarÖzetKategori
CELLSNET-49192Ofset işleviyle Aralıkları (RefersTo) alma sorunuYeni özellik
CELLSNET-49132İçinde HTML tablosu bulunan dosyaları XLS dosyaları olarak açYeni özellik
CELLSNET-49173Destek Range.CurrentRegion ÖzellikYeni özellik
CELLSNET-49015Çalışma sayfasının adını değiştirirken köprüyü(Sayfa1!A1) güncelleyin.Artırma
CELLSNET-49021Tip “Metin İçerir” ise MS Excel’de od’ların koşullu biçimlendirmesi kayboluyorArtırma
CELLSNET-49280Doldurma türüyle otomatik doldurma aralığını destekleyinArtırma
CELLSNET-49413Oluşturma sırasında görünmeyen şekilleri kaldırın HTMLArtırma
CELLSNETCORE-135Büyük dosyalar ve UDF’ler hesaplanırken uygulama duruyorVerim
CELLSNET-49124XLSM’i HTML’e dönüştürürken bulanık radyo düğmeleriBöcek
CELLSNET-49115İşlenenler aralık olduğunda formüldeki işleçlerin yanlış hesaplanmasıBöcek
CELLSNETCORE-132Dönüştürülmüş Html’de oluşturulan bozuk grafikBöcek
CELLSNETCORE-141Grafikte eksik metin, yanlış metin hizalaması ve eksik yüzdelerBöcek
CELLSNET-49067GridDesktop’ta Sekme rengini al ve ayarla ile ilgili sorunBöcek
CELLSNET-49069Aspose.Cells.GridWeb SessionMode çalışmıyorBöcek
CELLSNET-49118Xml içe aktarmayla ilgili sorunBöcek
CELLSNET-49195XLSX’den HTML’e dönüştürme, görünmez karakterlerin sırasını korumazBöcek
CELLSNET-49245HTML olarak işlendiğinde belirli XLS dosyalarında görüntü kaymasıBöcek
CELLSNET-49246Belirli XLSX dosyasını HTML’e dönüştürürken görüntü görünmüyorBöcek
CELLSNET-49334Excel oluşturma için alt bilgi alanındaki yazı tipi metniyle ilgili sorunBöcek
CELLSNET-49393XML dosyası, şablon dosyasına başarıyla içe aktarılamıyorBöcek
CELLSNETCORE-226Excel’den EMF’e dönüştürme sırasında işlenen gereksiz boşlukBöcek
CELLSNET-49091Bir XML’de eksik olan “strCache” düğümüBöcek
CELLSNET-49161Doğru Değer ekseni onay etiketinin yazı tipi adları artık kopyalanamıyorBöcek
CELLSNET-49191Veri etiketinde yüzde değerleri gösterilemiyorBöcek
CELLSNET-49305Grafikteki bazı Veri Etiketleri eksikBöcek
CELLSNET-49374Grafik satırı, Chart.ToImage işleviyle Excel’dekinden farklıdırBöcek
CELLSNET-48613Seçilen aralığın dışında kalan bir kaynak HTML’e aktarılmamalıdır.Böcek
CELLSNET-49027Belge sayfası renginde ve düzeninde bozulmaBöcek
CELLSNET-49145DataMashup bilgileri Excel dosyasından alınmadıBöcek
CELLSNET-49146Excel dosyasındaki filigran doğru şekilde oluşturulamıyor ve görüntülenemiyorBöcek
CELLSNET-49239XLSM’den XLS’e dönüştürürken resimlere gölge efekti uygulanıyorBöcek
CELLSNET-49244Html olarak kaydederken simge koşullu biçimlendirme kayboluyorBöcek
CELLSNET-49328Çalışma sayfalarını kopyalarken hataBöcek
CELLSNET-49365Metin, AutoFitRows çağrısından sonra yazıcı çıktısında kırpılıyorBöcek
CELLSNET-49366Cell biçimindeki Cell veri doğrulama giriş alanlarıyla ilgili sorunBöcek
CELLSNETCORE-269HTML tablosuna yüksekliğe sahip yanlış satır eklendiBöcek
CELLSNETCORE-270Excel bir kez HTML olarak kaydedildiğinde HtmlString Yazı Tipi ile ilgili sorunlarBöcek
CELLSNET-49375Veri ekledikten sonra Pivot tabloyu yenilerken sorunBöcek
CELLSNET-49194Excel dosyasını yüklerken istisnaİstisna
CELLSNET-49363Pivot tablodaki CalculateData yöntemi istisna atarİstisna
CELLSNET-49373“Girilen metin doğru formatta değil.” XLSX dosyasını açarken istisnaİstisna
CELLSNET-49394NUMBERS dosyası açıldığında boş istisnaİstisna

Herkese Açık API ve Geriye Dönük Uyumsuz Değişiklikler

Aşağıda, API numaralı telefon numarasına eklenen, yeniden adlandırılan, kaldırılan veya kullanımdan kaldırılan üyeler gibi genele açık olarak yapılan tüm değişikliklerin ve Aspose.Cells for .NET numaralı telefona yapılan geriye dönük uyumlu olmayan değişikliklerin bir listesi bulunmaktadır. Listelenen herhangi bir değişiklikle ilgili endişeleriniz varsa lütfen şu adrese bildirin: Aspose.Cells destek forumu.

Name.GetRefersTo() aşırı yüklenmiş yöntemi ekler.

Belirtilen hücreye göre formül ifadesini alır.

Aşırı yüklenmiş Range.AutoFill() yöntemini ekler.

Hedef aralığı doldurma türüyle otomatik olarak doldurun.

Comment.IsThreadedComment özelliğini ekler.

Bu yorumun zincirleme yorum olup olmadığını gösterir.

HtmlSaveOptions.IgnoreInvisibleShapes özelliğini ekler.

Html’yi kaydederken görünmez şekillerin içeri girip girmediğini gösterir.

Range.CurrentRegion özelliğini ekler.

Boş satırların ve boş sütunların herhangi bir birleşimiyle sınırlanan bir aralık döndürür.

AxisBins sınıfını ekler.

Histogram Grafikleri için eksen bölmelerini temsil eder.

Eski yöntem SheetRender.GetPageSize(int pageIndex)

Bunun yerine SheetRender.GetPageSizeInch(int pageIndex) kullanın.

SheetRender.GetPageSizeInch(int pageIndex) yöntemini ekler

Çıkış görüntüsünün sayfa boyutunu inç cinsinden alın.

Eski yöntem WorkbookRender.GetPageSize(int pageIndex)

Bunun yerine WorkbookRender.GetPageSizeInch(int pageIndex) kullanın.

WorkbookRender.GetPageSizeInch(int pageIndex) yöntemini ekler

İnç birimi cinsinden sayfa boyutu çıktı görüntüsünü alın.