Aspose.Cells for .NET 21.5 Sürüm Notları

AnahtarÖzetKategori
CELLSNET-47964Pivot tablo ve pivot grafik ile Dilimleyici Raporunu bağlamayı desteklerYeni özellik
CELLSNET-48003svg görüntüsü ile ücretsiz html’yi içe aktarma desteğiYeni özellik
CELLSNET-47988Dökülme aralığını # ile belirtmekYeni özellik
CELLSNET-47996GridWeb’de mevcut sütunu taşımayı desteklerYeni özellik
CELLSNET-48002Tüm çalışma sayfalarını .csv dosyasına aktarma desteği.Yeni özellik
CELLSNET-47975CalculateFormula yönteminde ArgumentExceptionArtırma
CELLSNET-47984xls’yi xlsx’e dönüştürürken ELSE işlevini destekleyinArtırma
CELLSNET-47989Global PageOrientationType ayarını desteklerArtırma
CELLSNET-48051PasteType.Values yalnızca kaynak aralığın dışında yapıştırıldığında çalışırArtırma
CELLSNET-47956Bekle hesaplama formülüVerim
CELLSNET-47982Yeni çalışma kitabı geçersiz dosyada asılı kalıyorVerim
CELLSNET-48012Çok çeşitli doğrulamalarla .ods dosyasını okuma performansını artırın.Verim
CELLSNET-48039Kopyalanan çalışma kitabını kaydederken sonsuz döngüVerim
CELLSNET-44224WordArt filigranı, PDF çıktı dosya biçiminde işlenmezBöcek
CELLSNET-47887Şeklin içindeki metin yanlış yerleştirilmişBöcek
CELLSNET-47920HTML’den Excel’e dönüştürmede bazı içerikler gözden kaçıyorBöcek
CELLSNET-47981Birleştirilmiş hücreler içeren aralığın html’ye dışa aktarılmasının sonucu yanlışBöcek
CELLSNET-47985Html’ye dönüştürürken daha az satır sayısıBöcek
CELLSNET-47987Pivot alanını Sayfa bölümüne veya pivot filtrelerine taşıBöcek
CELLSNET-47997Dosyayı html’ye kaydettikten sonra ek sütunlar oluşturulurBöcek
CELLSNET-48009Çalışma kitabını Dilimleyicilerle kaydettikten sonra dosya bozukBöcek
CELLSNET-48036Pivot Tablonun Sayfa Filtresi alanına göre dilimleyici kontrolü eklenmezBöcek
CELLSNET-48044Belirli bir mhtml dosyasını okurken istisna ortaya çıkıyorBöcek
CELLSNET-47118Cell’den ‘FALSE’ değeri yerine yanlış ‘TRUE’ değeri alındıBöcek
CELLSNET-48042Alınan biçimlendirilmiş hücre değerleri Excel çalışma sayfasında yanlışBöcek
CELLSNET-48031xlsx dosyası html’ye dönüştürülürken “Şekilden görüntüye Hata” çıkıyorBöcek
CELLSNET-48037PDF’e kaydederken görüntü bozuluyorBöcek
CELLSNET-47714EMF’e dönüştürülürken dikey eksendeki metin grafikte yatay eksenle çakışıyorBöcek
CELLSNET-47856Pivot tablolarla XLSX’den PDF’e dönüştürme sorunuBöcek
CELLSNET-47986Grafikten Resime/PDF - Şelale grafik türüyle yanlış çıktıBöcek
CELLSNET-48010Excel 2010 XLSX dosyalarını yüklerken istisnaBöcek
CELLSNET-48020Excel 95’i Yükle ve Kaydet’ten sonra Aspose.Cells aracılığıyla form kontrolleri silinirBöcek
CELLSNET-48033Yükleme ve kaydetme işleminden sonra bozuk Excel dosyasıBöcek
CELLSNET-47957Bir Excel dosyası PDF dosya biçimine dönüştürülürken “Şekilden görüntüye Hata” oluşuyorİstisna
CELLSNET-48027Şekli resme dönüştürürken geçersiz parametre istisnasıİstisna
CELLSNET-48029“Şekilden görüntüye Hata” yükseltirİstisna
CELLSNET-48017Html dosyasını içe aktarırken “Giriş dizesi doğru biçimde değildi” istisnasıİstisna
CELLSNET-48034Mht dosyasında geçersiz yazı tipi boyutu.İstisna
CELLSNET-47977‘[96]Maliyet Tablosu’ formülünü ayrıştırırken istisna!$D$6İstisna
CELLSNET-47979Save yönteminde nesne referans istisnasıİstisna
CELLSNET-48040XLSB’i XLSX’e dönüştürürken istisna yükseliyorİstisna
CELLSNET-47980Aspose.Cells tarafından bir Excel dosyası kaydedilirken bir hata oluştuİstisna
CELLSNET-48001GetPrintingPageBreaks() çağrılırken geçersiz satır dizini istisnasıİstisna
CELLSNET-48022Beklenmeyen Border.LineType hücreİstisna
CELLSNET-48032Açık belge ODS dosyası olduğunda istisnaİstisna

Herkese Açık API ve Geriye Dönük Uyumsuz Değişiklikler

Aşağıda, API numaralı telefon numarasına eklenen, yeniden adlandırılan, kaldırılan veya kullanımdan kaldırılan üyeler gibi genele açık olarak yapılan tüm değişikliklerin ve Aspose.Cells for .NET numaralı telefona yapılan geriye dönük uyumlu olmayan değişikliklerin bir listesi bulunmaktadır. Listelenen herhangi bir değişiklikle ilgili endişeleriniz varsa lütfen şu adrese bildirin: Aspose.Cells destek forumu.

Slicer.AddPivotConnection(PivotTable pivot) yöntemini ekler.

Dilimleyici için PivotTable bağlantısı ekler.

Slicer.RemovePivotConnection(PivotTable pivot) yöntemini ekler.

Dilimleyicinin PivotTable bağlantısını kaldırır.

TxtSaveOptions.ExportAllSheets özelliğini ekler.

Tüm çalışma sayfalarının dosyaya aktarılıp aktarılmadığını gösterir. Dafaut değeri, MS Excel olarak yanlıştır.

FileFormatType.Numbers09 numaralandırmasını ekler.

.numbers 09 dosya biçimini temsil eder. Ve FileFormatType.Number daha sonra en son.numbers dosya biçimi türünü temsil edecektir.

WorkbookSettings.SetPageOrientationType() yöntemini ekler.

Tüm dosya için yazdırma sayfası yönlendirme türünü ayarlar.

Eskimiş DataBarAxisPosition.DataBarAxisAutomatic numaralandırmasını siler.

Bunun yerine DataBarAxisPosition.Automatic numaralandırmayı kullanın.

Eskimiş DataBarAxisPosition.DataBarAxisMidpointe num’u siler.

Bunun yerine DataBarAxisPosition.Midpoint numaralandırmasını kullanın.

Eskimiş DataBarAxisPosition.DataBarAxisNone numaralandırmasını siler.

Bunun yerine DataBarAxisPosition.None numaralandırmasını kullanın.

Eskimiş DataBarBorderType.DataBarBorderNone numaralandırmasını siler.

Bunun yerine DataBarBorderType.None numaralandırmasını kullanın.

Eskimiş DataBarBorderType.DataBarBorderSolid numaralandırmasını siler.

Bunun yerine DataBarBorderType.Solid numaralandırmasını kullanın.

Eski DataBarFillType.DataBarFillGradient numaralandırmasını siler.

Bunun yerine DataBarFillType.Gradient numaralandırmasını kullanın.

Eski DataBarFillType.DataBarFillSolid numaralandırmasını siler.

Bunun yerine DataBarFillType.Solid numaralandırmasını kullanın.

Eskimiş DataBarNegativeColorType.DataBarColor numaralandırmasını siler.

Bunun yerine DataBarNegativeColorTypeColor numaralandırmasını kullanın.

Eski DataBarNegativeColorType.DataBarSameAsPositive numaralandırmasını siler.

Bunun yerine DataBarNegativeColorType.SameAsPositive numaralandırmasını kullanın.

Eski OleObject.FileFormatType numaralandırmasını siler.

Bunun yerine OleObject.FileFormatType numaralandırmasını kullanın.

Eski DynamicFilterType.Februray listesini siler.

Bunun yerine DynamicFilterType.Feburay numaralandırmasını kullanın.

FileFormatType.BMP numaralandırmasını geçersiz kılar ve FileFormatType.Bmp numaralandırmasını ekler.

Bunun yerine FileFormatType.Bmp enum kullanın.

FileFormatType.CSV numaralandırmasını geçersiz kılar ve FileFormatType.Csv numaralandırmasını ekler.

Bunun yerine FileFormatType.Csv numaralandırmasını kullanın.

FileFormatType.TSV numaralandırmasını geçersiz kılar ve FileFormatType.Tsv numaralandırmasını ekler.

Bunun yerine FileFormatType.Tsv numaralandırmasını kullanın.

FileFormatType.FODS numaralandırmasını geçersiz kılar ve FileFormatType.Fods numaralandırmasını ekler.

Bunun yerine FileFormatType.Fods enum kullanın.

FileFormatType.MSEquation numaralandırmasını geçersiz kılar ve FileFormatType.MsEquation numaralandırmasını ekler.

Bunun yerine FileFormatType.MsEquation numaralandırmasını kullanın.

FileFormatType.ODF numaralandırmasını geçersiz kılar ve FileFormatType.Odf numaralandırmasını ekler.

Bunun yerine FileFormatType.Odf numaralandırmasını kullanın.

FileFormatType.ODG numaralandırmasını geçersiz kılar ve FileFormatType.Odg numaralandırmasını ekler.

Bunun yerine FileFormatType.Odg numaralandırmasını kullanın.

FileFormatType.ODP numaralandırmasını geçersiz kılar ve FileFormatType.Odp numaralandırmasını ekler.

Bunun yerine FileFormatType.Odp numaralandırmasını kullanın.

FileFormatType.ODS numaralandırmasını geçersiz kılar ve FileFormatType.Ods numaralandırmasını ekler.

Bunun yerine FileFormatType.Ods enum kullanın.

FileFormatType.ODT listesini geçersiz kılar ve FileFormatType.Odt listesini ekler.

Bunun yerine FileFormatType.Odt numaralandırmasını kullanın.

FileFormatType.OTP numaralandırmasını geçersiz kılar ve FileFormatType.Otp numaralandırmasını ekler.

Bunun yerine FileFormatType.Otp numaralandırmasını kullanın.

FileFormatType.OTS listesini geçersiz kılar ve FileFormatType.Ots listesini ekler.

Bunun yerine FileFormatType.Ots numaralandırmasını kullanın.

FileFormatType.OTT listesini geçersiz kılar ve FileFormatType.Ott listesini ekler.

Bunun yerine FileFormatType.Ott numaralandırmasını kullanın.

FileFormatType.SVG numaralandırmasını geçersiz kılar ve FileFormatType.Svg numaralandırmasını ekler.

Bunun yerine FileFormatType.Svg numaralandırmasını kullanın.

FileFormatType.Sxc numaralandırmasını geçersiz kılar ve FileFormatType.Sxc numaralandırmasını ekler.

Bunun yerine FileFormatType.Sxc numaralandırmasını kullanın.

FileFormatType.TIFF numaralandırmasını geçersiz kılar ve FileFormatType.Tiff numaralandırmasını ekler.

Bunun yerine FileFormatType.Tiff numaralandırmasını kullanın.

FileFormatType.VSD numaralandırmasını geçersiz kılar ve FileFormatType.Vsd numaralandırmasını ekler.

Bunun yerine FileFormatType.Vsd enum kullanın.

FileFormatType.VSDX numaralandırmasını geçersiz kılar ve FileFormatType.Vsdx numaralandırmasını ekler.

Bunun yerine FileFormatType.Vsdx numaralandırmasını kullanın.

FileFormatType.XML numaralandırmasını geçersiz kılar ve FileFormatType.Xml numaralandırmasını ekler.

Bunun yerine FileFormatType.Xml numaralandırmasını kullanın.

FileFormatType.XPS numaralandırmasını geçersiz kılar ve FileFormatType.Xps numaralandırmasını ekler.

Bunun yerine FileFormatType.Xps enum kullanın.

FileFormatType.Excel2003XML numaralandırmasını geçersiz kılar ve FileFormatType.SpreadsheetML numaralandırmasını ekler.

Bunun yerine FileFormatType.SpreadsheetML numaralandırmasını kullanın.

SaveFormat.XPS numaralandırmasını geçersiz kılar ve SaveFormat.Xps numaralandırmasını ekler.

Bunun yerine SaveFormat.Xps numaralandırmasını kullanın.

SaveFormat.TSV numaralandırmasını geçersiz kılar ve SaveFormat.Tsv numaralandırmasını ekler.

Bunun yerine SaveFormat.Tsv numaralandırmasını kullanın.

SaveFormat.TIFF numaralandırmasını geçersiz kılar ve SaveFormat.Tiff numaralandırmasını ekler.

Bunun yerine SaveFormat.Tiff numaralandırmasını kullanın.

SaveFormat.SXC numaralandırmasını geçersiz kılar ve SaveFormat.Sxc numaralandırmasını ekler.

Bunun yerine SaveFormat.Sxc numaralandırmasını kullanın.

SaveFormat.SVG numaralandırmasını geçersiz kılar ve SaveFormat.Svg numaralandırmasını ekler.

Bunun yerine SaveFormat.Svg numaralandırmasını kullanın.

SaveFormat.ODS numaralandırmasını geçersiz kılar ve SaveFormat.Ods numaralandırmasını ekler.

Bunun yerine SaveFormat.Ods numaralandırmasını kullanın.

SaveFormat.Fods listesini geçersiz kılar ve SaveFormat.Fods listesini ekler.

Bunun yerine SaveFormat.Fods numaralandırmasını kullanın.

SaveFormat.CSV numaralandırmasını geçersiz kılar ve SaveFormat.Csv numaralandırmasını ekler.

Bunun yerine SaveFormat.Csv numaralandırmasını kullanın.

LoadFormat.CSV numaralandırmasını geçersiz kılar ve LoadFormat.Csv numaralandırmasını ekler.

Bunun yerine LoadFormat.Csv numaralandırmasını kullanın.

LoadFormat.TSV numaralandırmasını geçersiz kılar ve LoadFormat.Tsv numaralandırmasını ekler.

Bunun yerine LoadFormat.Tsv numaralandırmasını kullanın.

LoadFormat.ODS numaralandırmasını geçersiz kılar ve LoadFormat.Ods numaralandırmasını ekler.

Bunun yerine LoadFormat.Ods numaralandırmasını kullanın.

LoadFormat.SXC numaralandırmasını geçersiz kılar ve LoadFormat.Sxc numaralandırmasını ekler.

Bunun yerine LoadFormat.Sxc numaralandırmasını kullanın.

LoadFormat.FODS numaralandırmasını geçersiz kılar ve LoadFormat.Fods numaralandırmasını ekler.

Bunun yerine LoadFormat.Fods enum kullanın.

GridCells.MoveRange() yöntemini ekler.

Aralığı hareket ettirir.

GridCells.InsertRange() yöntemini ekler.

Shift seçeneğiyle bir aralık ekler.

GridCells.DeleteRange() yöntemini ekler.

Shift seçeneğiyle bir aralığı siler.