Aspose.Cells for .NET 21.6 Sürüm Notları

AnahtarÖzetKategori
CELLSNET-48104Slicer.SlicerCache.SlicerCacheItems koleksiyonundaki SlicerCacheItem değerini alınYeni özellik
CELLSNET-48121Xlsb’de özel Dilimleyici stilini destekleyinYeni özellik
CELLSNET-48053Kullanıcı tanımlı formülleri dizi formülleri olarak ayarlayın ve aynı zamanda değerleri bu formüller için hesaplanan sonuçlar olarak sağlayınYeni özellik
CELLSNET-43532Yazı tiplerini ANSI kodlaması ile gömme yeteneğiYeni özellik
CELLSNET-48042Alınan biçimlendirilmiş hücre değerleri Excel çalışma sayfasında yanlışArtırma
CELLSNET-48078CreateCalcChain ayarıyla yapılan hesaplamadan sonra Çalışma Kitabının derin kopyasıArtırma
CELLSNET-48079Bir çalışma sayfasının boş olup olmadığı nasıl kontrol edilirArtırma
CELLSNET-48135Aspose.Cells tarafından oluşturulan korumalı çalışma kitabı (şifreli) ile ilgili sorunArtırma
CELLSNET-48050cpu açık çalışma kitabında asılı kalıyorVerim
CELLSNET-48063API Cells.GetRowRawHeightPoint çağrıldığında maliyet maliyetiVerim
CELLSNET-48046Şeklin metin ofseti yanlış(ok:dörtlü).Böcek
CELLSNET-48064Metin kutusundaki varsayılan yazı tipinin metin düzenlemesi doğru değilBöcek
CELLSNET-48088Eğrinin üst üste binen kısmı kesilir.Böcek
CELLSNET-48089Sol ve sağ eğriler azalırBöcek
CELLSNET-48060Özel stillerle RemoveUnusedStyles işlevi kullanılırken hata oluştuBöcek
CELLSNET-48080PivotTable, PivotTable oluştururken sütun adı olarak “值” veya “Değerler"i kullanamazBöcek
CELLSNET-48085Gizli sütun başlığı oluşturulduBöcek
CELLSNET-48105Excel HTML’e dönüştürülürken metin kutusu yerleşimi değiştirildiBöcek
CELLSNET-48048XLSX’i yorumlarla birlikte PDF biçiminde kaydederken istisnaBöcek
CELLSNET-48082ImportCustomObjects kullanarak 30’dan fazla satır eklemek bozuk dosya oluşturuyorBöcek
CELLSNET-48086Adlandırılmış aralık 21.5’te düzgün şekilde oluşturulmadı, ancak 21.4’te çalıştıBöcek
CELLSNET-48118Güncellenmiş taşan aralığa göre dinamik dizi formüllerini yenileme desteğiBöcek
CELLSNET-48081Görüntü GridWeb’de gösterilmiyorBöcek
CELLSNET-48117GridDesktop için GridCell.GetValidation() ekleyinBöcek
CELLSNET-47627Aspose.Cells kullanarak bir Excel grafiğinin X eksenine erişirken/değiştirirken yaşanan sorunlarBöcek
CELLSNET-48041Çıkarılan grafik, grafikten görüntüye/PDF oluşturmada bozukBöcek
CELLSNET-48049xlsx çalışma kitabından emf’ye dönüştürürken farklı eksen aralığıBöcek
CELLSNET-48101Çince karakterler Rectagle Linux Docker olarak görüntülenirBöcek
CELLSNET-48061Sorgu değiştirildikten sonra kaybolan PowerQueriesBöcek
CELLSNET-48065Belirli bir adlandırılmış aralık değerine sahip yeniden kaydedilen dosya, Excel’in bozulmasına neden olurBöcek
CELLSNET-48067SetChartDataRange birleştirilmiş hücreleri tanımadıBöcek
CELLSNET-48072Boş grafiği oku, yanlış bir grafik türü alacakBöcek
CELLSNET-48133XLSX çıktı dosyasını açarken MS Excel tarafından ortaya çıkan hataBöcek
CELLSNET-48045Svg’yi resme dönüştürürken bir İstisna atılıyorİstisna
CELLSNET-48062XLS, XLSX’e dönüştürülürken istisna oluştuİstisna
CELLSNET-48074Apple numaraları dosyası açılırken değer boş olamazİstisna

Herkese Açık API ve Geriye Dönük Uyumsuz Değişiklikler

Aşağıda, API numaralı telefon numarasına eklenen, yeniden adlandırılan, kaldırılan veya kullanımdan kaldırılan üyeler gibi genele açık olarak yapılan tüm değişikliklerin ve Aspose.Cells for .NET numaralı telefona yapılan geriye dönük uyumlu olmayan değişikliklerin bir listesi bulunmaktadır. Listelenen herhangi bir değişiklikle ilgili endişeleriniz varsa lütfen şu adrese bildirin: Aspose.Cells destek forumu.

Cell.IsErrorValue özelliğinin davranışını değiştirir.

Eski sürümlerde, bu özellik yalnızca formül hücreleri için geçerlidir. Diğer özelliklerle tutarlı olması için 21.6’dan itibaren formül dışı hücreleri de kontrol ediyoruz ve değeri hata değeri ise, aynı zamanda doğru değerini döndürüyoruz. Kullanıcı, yalnızca formül hücreleri için hata değerini kontrol etmesi gerekiyorsa, önce Cell.IsFormula özelliğini kontrol edebilir.

Cell.Value özelliğinin davranışını değiştirir.

Eski sürümlerde, hücre tarih saat olarak biçimlendirilmişse ve değeri sayısalsa, bu özellik her zaman DateTime nesnesini döndürür. 21.6’dan itibaren bu özellik, maksimum geçerli DateTime değerini aşarsa sayısal değeri kendisi döndürür. Bu değişiklikle, döndürülen nesne ms excel’in formül çubuğunda gösterilenle tutarlıdır.

Cell.IsNumericValue özelliğini ekler.

Kullanıcının bir hücrenin değerinin sayısal değer (int, double, datetime) olup olmadığını kontrol etmesi için uygun ve verimli bir yol sağlar.

Cell.SetSharedFormula()/SetArrayFormula()/SetDynamicArrayFormula() aşırı yüklenmiş yöntemlerini ekler.

Dizi formüllerini ve paylaşılan formülleri önceden tanımlanmış değerlerle ayarlama desteği.

Enum PdfFontEncoding’i ekler.

Pdf gömülü yazı tipi kodlamasını temsil eder.

PdfSaveOptions.FontEncoding özelliğini ekler.

Pdf’de gömülü yazı tipi kodlamasını alır veya ayarlar.

SlicerCacheItem.Value özelliğini ekler.

Dilimleyici öğesi için etiket metnini döndürür. Sadece oku.

GlobalizationSettings.GetProtectionNameOfPivotTable() yöntemini ekler.

PivotTable’daki koruma adını alır.

FileFormatUtil.FileFormatToSaveFormat yöntemini ekler.

Dosya biçimini kaydetme biçimine dönüştürür.