Aspose.Cells for .NET 21.8 Sürüm Notları

AnahtarÖzetKategori
CELLSNET-48470Dosyaları HTML’e dışa aktarırken çalışma sayfası sayfalarının ölçeklendirilmesini desteklerYeni özellik
CELLSNET-41286Destek XML HaritalarıYeni özellik
CELLSNET-45255Apple’ın .numbers’ı için destek? dosya formatıYeni özellik
CELLSNET-47737En son Apple .numbers dosya biçimini okuma desteğiYeni özellik
CELLSNET-48205Sayılar, metin veya Tarihler vb. için Otomatik Doldurma (desen) işleme MS Excel özelliği ekleyin.Yeni özellik
CELLSNET-48435Çıktı html’sinde daha fazla boş alanı birleştirin.Artırma
CELLSNET-46412Lisans, IIS sunucusuna dağıtıldığında MVC uygulamasının yayın sürümünde çalışmıyorArtırma
CELLSNET-47888İstenen çıktıyı elde etmek için gereken uygun SmartMarker’larArtırma
CELLSNET-48452Görüntü form numaraları 09 dosyalarını okuma desteği.Artırma
CELLSNET-48372XLSB dosyası için html’ye kaydetmeyi bekleyinVerim
CELLSNET-48091Dönen nesne bozuk.Böcek
CELLSNET-48173Diyagram şekillerindeki metinlerde kaymaBöcek
CELLSNET-48241Beşgen şeklindeki metin konumu yanlışBöcek
CELLSNET-48247PDF’ye dönüştürürken bükme oku kaybolur.Böcek
CELLSNET-48363Zengin metnin konumu art arda hesaplanarak metnin yukarı doğru kaymasına neden olur.Böcek
CELLSNET-47839XLSX’i PDF’e kaydederken şekil hatasıBöcek
CELLSNET-48312Çıktı html’sindeki yakınlaştırma düzeyiyle ilgili sorun.Böcek
CELLSNET-48329Aralık HTML’e aktarılırken resim hizalama sorunuBöcek
CELLSNET-48333Alt hizalı aralıktaki Tablo Sütunları, dönüştürülen HTML’de birleştirilirBöcek
CELLSNET-48365Pivot tablo taban alanlarından oluşturulan dilimleyiciler çalışmıyorBöcek
CELLSNET-48359XLS’den XLSM’e geçişten sonra makrolar kaldırılırBöcek
CELLSNET-48448Adlandırılmış aralığa sahip grafik veri kaynağı doğru şekilde ayrıştırılmadıBöcek
CELLSNET-47369Oluşturulan EMF görüntüsünde grafik noktası eksik ve sıkıştırılmış şekilBöcek
CELLSNET-48497Oluşturulan xlsx dosyası, hücreyi XmlMap’e bağladıktan sonra bozulduBöcek
CELLSNET-48132Halka Grafiğinin veri etiketi konumunu değiştirirken sorunBöcek
CELLSNET-48385XLSX ila TIFF: Grafik çubukları çıktıda işlenmezBöcek
CELLSNET-48386Kategori ekseni onay etiketi yazı tipi adı için yanlış yazı tipi adıBöcek
CELLSNET-48503Eksen başlığı hizalaması çıktı pdf’sinde kayıyorBöcek
CELLSNET-48509Gösterge pozisyonuna göre grafik bazen görünmüyorBöcek
CELLSNET-48374Excel belgesine eklenen resim, varsayılan yazı tipi değiştirildiğinde yeniden boyutlandırılırBöcek
CELLSNET-48384Array öğesini Range.Value olarak ayarlamak: aralık alanının sınırlarının dışına veya dışına çıkarBöcek
CELLSNET-48410Akıllı İşaretleyiciler ile dizelerin bir listesini geçirirken merkeze otomatik hizalamaBöcek
CELLSNET-48460PowerQueries değiştirildikten sonra kayboluyorBöcek
CELLSNET-48478XML dosya içeriği yüklenmemişBöcek
CELLSNET-48492%100 İstiflenmiş Çubuk ve ana ünite ve küçük ünite ile ilgili sorunBöcek
CELLSNET-48504XLSX dönüştürülürken geçersiz sütun diziniBöcek
CELLSNET-48512Otomatik Filtreyi temizleme düzgün çalışmıyorBöcek
CELLSNET-48477PivotTable.CalculateData yöntemi özel durum oluşturuyorİstisna
CELLSNET-48395Display.xlsx dosyası için docker ortamında şekil yükseltme istisnasıİstisna
CELLSNET-48367PlotArea genişliği 0 olduğunda özel durum oluşturulduİstisna
CELLSNET-48172Excel dosyasını PDF’e dönüştürürken “Şekilden görüntüye hata”İstisna
CELLSNET-48490“Aritmetik işlem taşmayla sonuçlandı.” XLS dosyasını açarken istisnaİstisna
CELLSNET-48545Shape.UpdateSelectedValue() çağrılırken istisna oluştuİstisna

Herkese Açık API ve Geriye Dönük Uyumsuz Değişiklikler

Aşağıda, API numaralı telefon numarasına eklenen, yeniden adlandırılan, kaldırılan veya kullanımdan kaldırılan üyeler gibi genele açık olarak yapılan tüm değişikliklerin ve Aspose.Cells for .NET numaralı telefona yapılan geriye dönük uyumlu olmayan değişikliklerin bir listesi bulunmaktadır. Listelenen herhangi bir değişiklikle ilgili endişeleriniz varsa lütfen şu adrese bildirin: Aspose.Cells destek forumu.

AbstractInterruptMonitor sınıfını ekler.

Kesinti izleme için uygulamaların temeli olarak AbstractInterruptMonitor sağlar. InterruptMonitor sınıfı artık onun bir uygulaması haline geldi. LoadOptions ve Workbook için InterruptMonitor özelliklerinin türü artık AbstractInterruptMonitor haline geldi, böylece kullanıcı zaman alan işlemleri kontrol etmek için kendi uygulamasını kullanabilir.

HtmlSaveOptions.WorksheetScalable özelliğini ekler.

Dosyayı html’ye kaydederken çalışma sayfası yakınlaştırma düzeyi yoluyla html’nin yakınlaştırılıp uzaklaştırılmadığını gösterir, varsayılan değer yanlıştır.

WorksheetCollection.GetRangeByName() yöntemini geçersiz kılar.

Range nesnesini, tanımlı adlardan veya Tablolardan ada göre alır.

Range.AutoFill() yöntemini ekler.

Verileri aralığa otomatik olarak doldurur.

WarningType.IO numaralandırmasını ekler.

Dosya bozuk uyarısını temsil eder.