Aspose.Cells for .NET 21.9 Sürüm Notları

AnahtarÖzetKategori
CELLSNET-48134Box & Whisker Excel 2016 Çizelgesini resme dönüştürme desteğiYeni özellik
CELLSNET-48683Verileri korurken pivot tabloyu silinArtırma
CELLSNET-48624.ods dosyaları için tüm satır/sütun adlandırılmış aralığını desteklerArtırma
CELLSNET-49052Xlsx dosyaları için resmin Şeffaflığını ayarlamayı destekler.Artırma
CELLSNETCORE-233Zincirleme yorumun yazarını değiştirmek için geliştirmeArtırma
CELLSNET-49011GridDesktop için işleme için hücrelerin yineleyici erişimini hızlandırınVerim
CELLSNET-48915Çalışma sayfasını görüntüye dönüştürürken Bellek Yetersiz İstisnasıVerim
CELLSNET-47663Excel belgesi html’ye dönüştürülmezVerim
CELLSNET-48506.ods dosyası yazma performansını artırın.Verim
CELLSNET-48645Ok şekli içindeki metin yanlış konuma sahipBöcek
CELLSNET-48475Pivot tablo yenileme düzgün çalışmıyorBöcek
CELLSNET-48711Yakınlaştırılmış xlsx’i html’ye aktarın.Böcek
CELLSNET-48998Slicer nesnesi için özelliklerde yapılan değişiklikler kaybolur veya kaybolmasına neden olurBöcek
CELLSNET-48614Excel filtre işlevi düzgün çalışmıyor gibi görünüyorBöcek
CELLSNETCORE-136Ok ucu Linux ortamında görünmüyorBöcek
CELLSNETCORE-137Excel SVG’e dönüştürülürken ok ucu eksikBöcek
CELLSNET-49045Ekli dosya yüklenirken GridWeb’de yanlış hücre yüksekliği gözlemlendiBöcek
CELLSNET-49069Aspose.Cells.GridWeb SessionMode çalışmıyorBöcek
CELLSNET-40974Excel’den Xps’e dönüştürme: dönüştürme yapıldıktan sonra bağlantı tıklanabilir değil .NETBöcek
CELLSNET-48540Emf/OfficeCompatibleEmf’te veri çubuklarında çizgiler noktalı hale geldiBöcek
CELLSNET-48609ExcelInterop görüntüsüyle karşılaştırırken yazı tipi farkı sorunuBöcek
CELLSNET-48983Sheet to EMF, kenarlık kenarlarının yanlış çizilmiş olmasına neden oluyorBöcek
CELLSNET-49049EmfOnly seçeneğiyle sayfa Emf görüntüsüne dönüştürülürken yazı tipi bozuluyorBöcek
CELLSNET-48049xlsx çalışma kitabından emf’ye dönüştürürken farklı eksen aralığıBöcek
CELLSNET-48509Gösterge pozisyonuna göre grafik bazen görünmüyorBöcek
CELLSNET-48580Excel grafiğinin SVG çıktısındaki Miss Legend girişiBöcek
CELLSNET-48696Veri etiketi rengi değiştirilirken hata oluştuBöcek
CELLSNET-48698PDF’de dışa aktarıldığında grafik rengi sorunuBöcek
CELLSNET-48797xlsx’ten okurken ortalama işaretçi değeri hatalıBöcek
CELLSNET-48455Autofit satır yüksekliği sorunuBöcek
CELLSNET-48473AutoFit Column düzgün çalışmıyorBöcek
CELLSNET-48605Bozuk sonuçlar üreten çalışma kitabına VBA kodu ekleBöcek
CELLSNET-48644Sayfa sonlarına göre XLSX’i HTML’e dönüştürürken eksik satırlar ve filigranBöcek
CELLSNET-48669.ods dosyasının adlandırılmış aralığı Tablo olarak okunur.Böcek
CELLSNET-48718Yanlış katıştırılmış nesne adı alınBöcek
CELLSNET-48966Hücre aralığını kopyaladıktan sonra formüller kayboluyorBöcek
CELLSNET-49055Birleştirilmiş hücre için AutoFit sütunları çalışmıyorBöcek
CELLSNET-49100HTML’e dışa aktarılırken bazı hücrelerde ızgara çizgileri eksikBöcek
CELLSNETCORE-149Değerleri kopyaladıktan sonra stilleri kopyalamak, Excel 97 biçimindeki hücre değerlerini silerBöcek
CELLSNETCORE-152EMF resim verileri XLS dosyasından okunamıyorBöcek
CELLSNET-48444xlsb’yi xls dosyasına dönüştürürken geçersiz parametre hatasıİstisna
CELLSNET-48607Görüntü hatası şeklindenİstisna
CELLSNET-48866Belirli XLSX Excel dosyası GridDesktop kontrolüne açılamıyorİstisna
CELLSNET-48956Cell.SetStyle kullanılarak hücre stili ayarlandıktan sonra istisnaİstisna
CELLSNET-48712Box&Bıyık grafiği oluşturulurken sınır dışı diziİstisna
CELLSNET-48910Görüntüye kutu ve Bıyık Grafiği işlenirken istisna atıldıİstisna
CELLSNET-48648Aralık kopyalanırken geçersiz sütun diziniİstisna

Herkese Açık API ve Geriye Dönük Uyumsuz Değişiklikler

Aşağıda, API numaralı telefon numarasına eklenen, yeniden adlandırılan, kaldırılan veya kullanımdan kaldırılan üyeler gibi genele açık olarak yapılan tüm değişikliklerin ve Aspose.Cells for .NET numaralı telefona yapılan geriye dönük uyumlu olmayan değişikliklerin bir listesi bulunmaktadır. Listelenen herhangi bir değişiklikle ilgili endişeleriniz varsa lütfen şu adrese bildirin: Aspose.Cells destek forumu.

AutoFitterOptions.FormatStrategy özelliğini ekler.

Otomatik sığdırma için biçimlendirilmiş stratejiyi alır ve ayarlar.

MsoFormatPicture.Transparency özelliğini ekler.

Alanın şeffaflık derecesini 0,0 (opak) ila 1,0 (temiz) arasında bir değer olarak döndürür veya ayarlar.

Aşırı yüklenmiş PivotTableCollection.Remove() yöntemlerini ekler.

Belirtilen PivotTable’ı siler ve hücrelerin verilerinin tutulup tutulmadığını kontrol eder.

ImageOrPrintOptions.IsOptimized özelliğini ekler.

Çıkış öğelerinin optimize edilip edilmediğini gösterir. Varsayılan değer yanlıştır. Şu anda, bu özellik true olarak ayarlandığında yalnızca sınır çizgileri optimize edilir.