Aspose.Cells for .NET 22.1 Sürüm Notları

AnahtarÖzetKategori
CELLSNET-50082sort() işlevi için sıralanmış satırların/sütunların orijinal dizinlerini döndürme desteğiYeni özellik
CELLSNET-50088Yazıcıya işlenirken Yazıcı Ayarları ile yazdırma işi adını ayarlama desteğiYeni özellik
CELLSNET-50060Metin dosyasının csv mi yoksa tsv mi olduğunu tespit edin.Yeni özellik
CELLSNET-49939Cells.MaxDisplayRange alınırken gizli satırları ve sütunları girinArtırma
CELLSNET-50054Dizi formülünde FREKANS işlevini hesaplamak için yanlış sonuçArtırma
CELLSNET-50072Desteklenmeyen işlev: KÜP KÜMESIArtırma
CELLSNET-50017Grafik başlığı ve Grafik Ekseni Metninin yanına balon nasıl eklenirArtırma
CELLSNET-50038Çok düzeyli grupları daraltma ve genişletme konusunda farklı davranışArtırma
CELLSNET-50041BMP resim dosyaları üstbilgi/altbilgide görüntülenmiyorArtırma
CELLSNET-50108XLS - PDF: Bellek Yetersiz ile dönüştürme duruyorVerim
CELLSNET-50128Satır aralığı daralır - Excel’den PDF’e dönüştürmeBöcek
CELLSNET-50086Cell renkleri, PDF’e dönüştürüldükten sonra kaybolurBöcek
CELLSNET-49996Hücrelerin zengin metin değerleri, MemoryPreference modunda kaybolabilirBöcek
CELLSNET-50042Kayıt sırasında hücrelerin adı değiştirilir.Böcek
CELLSNET-50055Üst çalışma sayfasında kesme işareti varsa, yerel aralık adı özelliği FullText’ten çıkış yapılmazBöcek
CELLSNET-50154GridWeb, .csv dosyası için önbellekten yükleyemiyor / kaydedemiyorBöcek
CELLSNET-50063Excel dosyasını yazdırmak bir sayfa yerine iki sayfa oluşturuyorBöcek
CELLSNET-50094Çalışma sayfası içerikleri, Excel’de PDF’e dönüştürme işleminde düzgün şekilde işlenmezBöcek
CELLSNET-50129Sayfa takip edildikçe yazdırma konumu yukarı çıkar - Excel’den PDF’e dönüştürmeBöcek
CELLSNET-50131Karakterler eksik - Excel’den PDF’e dönüştürmeBöcek
CELLSNET-49578Aspose.Cells tarafından tablolardan hesaplanan yanlış max/min değeriBöcek
CELLSNET-50087Seri tipi değiştirildikten sonra çıktı tablosu doğru görüntülenmiyorBöcek
CELLSNET-50197Şelale Haritasındaki efsane silinemez veya gizlenemezBöcek
CELLSNET-50065Çok düzeyli satır gruplarını daraltma ve genişletme ile ilgili farklı davranışBöcek
CELLSNET-50137XLSX ila HTML kodda bildirilmemiş değişken “düğüm”Böcek
CELLSNET-50157AutoFitMergedCellsType.EachLine, otomatik sığdırma sütunları için çalışmıyorBöcek
CELLSNET-50165Dosyayı kaydettikten sonra Fonetik Kılavuz Yazı Tipi değiştirildiBöcek
CELLSNET-50208Html olarak kaydederken bazı metinler kayboluyorBöcek
CELLSNET-50095XSLB dosyasını açarken istisnaİstisna
CELLSNET-50096Boş sütunları silerken StackOverflowExceptionİstisna
CELLSNET-50071HTML “Desteklenmeyen işlev: CUBESET” istisnasına dönüştürmeİstisna
CELLSNET-50097Aspose.Cells aracılığıyla XSLX dosyasının açılmasıyla ilgili istisnaİstisna
CELLSNET-50133FillFormat’ı karşılaştırırken NullReferenceExceptionİstisna
CELLSNET-50138XLSB dosyasının açılmasıyla ilgili istisnaİstisna
CELLSNET-50016Tablodan EMF yanlış eksen değerlerinegerileme

Herkese Açık API ve Geriye Dönük Uyumsuz Değişiklikler

Aşağıda, API numaralı telefon numarasına eklenen, yeniden adlandırılan, kaldırılan veya kullanımdan kaldırılan üyeler gibi genele açık olarak yapılan tüm değişikliklerin ve Aspose.Cells for .NET numaralı telefona yapılan geriye dönük uyumlu olmayan değişikliklerin bir listesi bulunmaktadır. Listelenen herhangi bir değişiklikle ilgili endişeleriniz varsa lütfen şu adrese bildirin: Aspose.Cells destek forumu.

Dış bağlantıları çalışma kitabından kaldırma davranışını değiştirir.

Eski sürümlerde, URL’si “Eklentiler” içeren harici bağlantıyı kaldırmıyoruz. Bu tür davranışlar, bazı kullanıcıların özel gereksinimleri için tasarlanmıştır. Bu tür bir çözümün kusuru açıktır: Kullanıcılar, harici referanslar için herhangi bir geçerli dosya adı veya yolu belirtebilir ve aslında çoğu, bu harici bağlantıların farklı şekilde ele alınmasını istemez. Bu sürümden itibaren, artık bu harici bağlantıları filtrelemiyoruz. Kullanıcıların bazı dış bağlantılara özel gereksinimleri varsa, ExternalLinkCollection’daki tüm öğeleri tek tek kontrol edebilir ve yalnızca silmek istediklerini kaldırabilir (ExternalLinkCollection.RemoveAt(int) yöntemiyle).

Geçersiz tarih saat değeri için Cell.Type davranışını değiştirir.

Eski sürümlerde, bir hücrenin tarih saat olarak biçimlendirilmesi istendiğinde, bu hücrenin sayısal değeri tarih saat için geçerli olsun ya da olmasın, Cell.Type, CellValueType.IsDateTime döndürür. Kullanıcılar yalnızca Cell.Type’a bağlıysa ve Cell.DateTimeValue’yu aramaya çalışırsa bu istisnaya neden olabilir. Bu sürümden, bu tür hücreler için CellValueType.IsNumeric’i döndürürüz, böylece kullanıcı uygun API ile hücre değerini alması için yönlendirilebilir.

Cells.MaxDisplayRange davranışını değiştirir.

Eski sürümlerde, bu özelliğin aralık değeri, hücre koleksiyonunda örneklenen tüm hücreleri kapsar. Bu sürümden, bu satırlarda/sütunlarda yalnızca somutlaştırılmış hücreler varsa, görünmez satırların/sütunların görüntüleme aralığının kenarlarından çıkarılmasını sağlıyoruz.

Sıralanmış Satırların/Sütunların orijinal dizinlerini döndürmek için DataSorter.Sort() yöntemlerini değiştirir.

Eski sürümlerde DataSorter.Sort() yöntemleri hiçbir şey döndürmez. Bu versiyondan, sıralanan aralığa karşılık gelen orijinal Satırlar/Sütun indekslerini döndürürüz. Bu, kullanıcıya sıralama için gelişmiş kontrol ve işlemler gerçekleştirme yeteneği sağlar.

TxtLoadOptions.ExtendToNextSheet özelliğini ekler.

Verilerin satır sayısı veya sütun sayısı ms excel sınırını aşarsa, CSV/TSV verilerinin birden çok çalışma sayfasına aktarılmasını destekler.

ExternalLinkCollection.Clear() yöntemini ekler.

Çalışma kitabından tüm dış bağlantıları kaldırır.

ExternalLinkCollection.Clear(bool updateReferencesAsLocal) yöntemini ekler.

Çalışma kitabından tüm dış bağlantıları kaldırırken, kullanıcı bu dış bağlantılara başvuruları olan formüllerle nasıl yapılacağını belirleyebilir. “updateReferencesAsLocal” doğruysa, dış bağlantılardaki tüm özel tanımlı işlevler geçerli çalışma kitabına taşınacaktır. Örneğin, bir hücrenin formülü “=‘externalsource.xlam’!customfunction()” şeklindedir, “externalsource.xlam” harici bağlantısı kaldırıldıktan sonra, bu hücrenin formülü “=customfunction()” olur.

ExternalLinkCollection.RemoveAt(int) yöntemini ekler.

Çalışma kitabından belirtilen bir dış bağlantıyı kaldırır.

ExternalLinkCollection.RemoveAt(int, bool updateReferencesAsLocal) yöntemini ekler.

ExternalLinkCollection.Clear(bool updateReferencesAsLocal) yöntemine benzer şekilde, kullanıcı çalışma kitabından kaldırırken belirtilen harici bağlantıya başvuran formüllerle nasıl yapılacağını belirleyebilir.

ExternalLinkCollection.GetEnumerator() yöntemini ekler.

Çalışma kitabındaki tüm dış bağlantıları yinelemek için bir Numaralandırıcı sağlar.

Lütfen bunun yerine ExternalLinkCollection.Clear() yöntemini kullanın.

Çalışma kitabında dış bağlantılar olup olmadığını kontrol etmek için lütfen ExternalLinkCollection.Count’u kullanın.

Eskimiş StyleCollection sınıfını siler.

Stilleri işlemek için lütfen Workbook.CreateStyle() ve Workbook.GetNamedStyle(string) kullanın.

PptxSaveOptions(bool saveAsImage) yapıcısını ekler.

.pptx dosyasını kaydetme seçeneklerini temsil eder. True ise, çalışma kitabı .pptx dosyasının bazı resimlerine dönüştürülecektir. Yanlış ise, çalışma kitabı .pptx dosyasının bazı tablolarına dönüştürülür.

SheetRender.ToPrinter(PrinterSettings printerSettings, string jobName) yöntemini ekler.

Çalışma sayfasını yazıcı ayarları ve yazıcı iş adıyla birlikte Yazıcıya işleyin.

WorkbookRender.ToPrinter(PrinterSettings printerSettings, string jobName) yöntemini ekler.

Çalışma kitabını yazıcı ayarları ve yazıcı iş adıyla birlikte Yazıcıya işleyin.

ChartGlobalizationSettings sınıfını ekler.

Grafik için genelleştirme ayarlarını temsil eder.

DataLabels.IsNeverOverlap özelliğini ekler.

Veri etiketlerinin ekranının hiçbir zaman çakışıp çakışmadığını gösterir. (Pasta grafiği için)

TickLabelItem sınıfını ekler.

Bir Ticklabel öğesinin bilgilerini ekleyin.

TickLabelItem.Height özelliğini ekler.

Grafik yüksekliği oranında Ticklabel öğesinin yüksekliğini alır.

TickLabelItem.Width özelliğini ekler.

Grafik genişliği oranında Ticklabel öğesinin genişliğini alır.

TickLabelItem.X özelliğini ekler.

Grafik genişliği oranında X of Ticklabel öğesini alır.

TickLabelItem.Y özelliğini ekler.

Grafik yüksekliği oranında Ticklabel öğesinin Y’sini alır.

TickLabels.TickLabelItems özelliğini ekler.

TickLabel öğelerini alır.