Aspose.Cells for .NET 22.11 Sürüm Notları

AnahtarÖzetKategori
CELLSNET-52026Destek kopyalama zaman çizelgesi
CELLSNET-52022CSE eski dizi formülünü ve normal dizi formülünü ayırt edin veya ayırt edin
CELLSNET-52156XLSX’i HTML’e kaydederken birleştirilmiş tablo hücrelerini devre dışı bırakın
CELLSNET-52159Html’yi excel’e dönüştürürken daraltılmış özelliği ayrıştırma desteği
CELLSNET-51939XLSX - PDF: İçerik yanlış hizalama
CELLSNET-51940XLS ila PDF: Hücrelerde içerik yanlış hizalama
CELLSNET-52068XLSX - PDF: Eksik şekiller/Düzen çökmesi
CELLSNET-52092Excel’deki rakamlarda karakter baskısı ve boşluklar kesildi
CELLSNET-52186XLSX belgesi PDF’e dönüştürülürken şekiller/kutular boş
CELLSNET-52225XLSX - PDF Metin kutularındaki karakterler tersine çevrildi
CELLSNET-52086Oluşturulan dosyada bozuk dış bağlantılar
CELLSNET-52133Excel formülleri, yeniden kaydedilen xlsb dosyasında kaşlı ayraçlarla sarılır
CELLSNET-52158Yanlış dairesel referans tespiti
CELLSNET-52174Cell.IsArrayFormula, xlsb şablon dosyasından okunduktan sonra dizi formülü için yanlıştır
CELLSNET-52217Bazı büyük sayılar için arama işlevleri yanlış hesaplandı
CELLSNET-52221XLOOKUP için dinamik dizi formülü doğru şekilde dökülmedi
CELLSNET-52232Harici bağlantının sayfa adından tek tırnak kaldırılır
CELLSNET-52198Grafikleri görüntü dosyaları olarak dönüştürürken çakışma sorunu
CELLSNET-52043HorizontalPageBreaks ile “PageSetup.Zoom” hesaplanırken sorun
CELLSNET-52157Sayfa kenarlığı, pdf’ye dönüştürülürken metinle çakışıyor
CELLSNET-52118OpenOffice ve LibreCalc’ta html hücreye ayarlandığında farklı biçimlerde tutarsız sonuç
CELLSNET-52125İndeks, range.copy with resim için aralığın dışındaydı
CELLSNET-52143XLS dosyası XLSM’e dönüştürülürken bağlantının ilişki türü değişiyor
CELLSNET-52144XLS - XLSM dönüştürme bağlantı ilişkisi türünü değiştirme
CELLSNET-52151xlsb’nin kaydedilmesi, tüm yorumları son yorumla değiştirdi
CELLSNET-52152Aspose.Cells ile AutoFit satır işlemi uygulandığında satır yüksekliği değeri yanlış
CELLSNET-52155Aralık kopyasından sonra koşullu biçimlendirme kayboldu
CELLSNET-52181XLSX - HTML: Cells aralığı doğru şekilde dışa aktarılmamış
CELLSNET-52214Çıktı Excel dosyasında son satır içeriği kesiliyor
CELLSNET-52236Akıllı işaretçi (grup:birleştirme) birleştirilmiş hücreler için çalışmıyor
CELLSNET-52241Belgedeki kutular (şekiller) çıktıda görünmüyor PDF
CELLSNET-52243VBA projesini değiştirmek, çalışma kitabı kaydedildiğinde bir hata verir

Herkese Açık API ve Geriye Dönük Uyumsuz Değişiklikler

Aşağıda, API numaralı telefon numarasına eklenen, yeniden adlandırılan, kaldırılan veya kullanımdan kaldırılan üyeler gibi genele açık olarak yapılan tüm değişikliklerin ve Aspose.Cells for .NET numaralı telefona yapılan geriye dönük uyumlu olmayan değişikliklerin bir listesi bulunmaktadır. Listelenen herhangi bir değişiklikle ilgili endişeleriniz varsa lütfen şu adrese bildirin: Aspose.Cells destek forumu.

Cell.IsDynamicArrayFormula özelliğini ekler

Hücre formülünün dinamik dizi formülü(true) veya eski dizi formülü(false) olduğunu gösterir.

SparklineGroup.SparklineCollection özelliğini geçersiz kılar ve SparklineGroup.Sparklines özelliğini ekler

Bunun yerine SparklineGroup.Sparklines özelliğini kullanın.

Worksheet.SparklineGroupCollection özelliğini geçersiz kılar ve Worksheet.SparklineGroups özelliğini ekler

Bunun yerine Worksheet.SparklineGroups özelliğini kullanın.