Aspose.Cells for .NET 22.3 Sürüm Notları

AnahtarÖzetKategori
CELLSNET-50375PivotField’ı seçilen satır/sütundaki değerler aracılığıyla sıralamayı destekler
CELLSNET-50559Hücrenin yapraklarını yinelemeli olarak alma desteği
CELLSNET-50512Tanımlanan ad değiştirildiğinde ve hesaplama zinciri etkinleştirildiğinde, tanımlanan ada başvuran hücreleri yeniden hesaplama desteği
CELLSNET-50403SaveFormat.Ots ve SaveFormat.Xlt’yi ekleyin
CELLSNET-50422Boders içinde destek ayarı
CELLSNET-50342Pivot tablo yenileme sırasında sıralanmıyor
CELLSNET-50451Çalışma sayfası silindiğinde Dilimleyiciler silinir
CELLSNET-50462Regresyon: Hücre aralığını kopyaladıktan sonra formüller kayboluyor
CELLSNET-50545Koşullu biçimlendirilmiş alanlar doğru renkte değil
CELLSNET-50565Formüller doğru hesaplanmadı
CELLSNET-50309PNG aralığı: çıktı beklendiği gibi değil
CELLSNET-50334Gerileme: XLS - PDF: başlık doğru şekilde oluşturulmadı
CELLSNET-50367.XLSX’i PDF’e dönüştürmek uzun zaman alıyor ve fazladan sayfalar üretiyor
CELLSNET-50401Satır öğeleri tarafından takip edilen sayısal değerler veya sayılar, elde edilen pdf’de görünmez
CELLSNET-50478Workbook.ExportXml, Tablo verilerinin yalnızca ilk satırını döndürür
CELLSNET-50507Xml Import, şablonda önceden gizlenmiş sütunları gösterir
CELLSNET-50554İçerik, Excel’de PDF dönüşümüne doğru şekilde işlenmedi
CELLSNET-50316Sarılmış Metinler, PDF oluşturulurken Grafiklerde çalışmıyor
CELLSNET-50411Grafiğin yatay eksen etiketleri, PDF çıktısında düzgün şekilde oluşturulmuyor
CELLSNET-50341Daralt ve Genişlet çok düzeyli gruplarla ilgili sorun
CELLSNET-50368ODS - PDF dönüştürme yanlış
CELLSNET-50377XLS dosyasında özel “Metin” biçimlendirmesi uygulanmıyor
CELLSNET-50380ImportTableOptions.IsHtmlString özelliği, bağlantıları doğru şekilde vermiyor
CELLSNET-50418Çalışma kitabında HTML’i yükle çalışmıyor
CELLSNET-50494XLSX çıktı dosyasındaki koşullu olarak biçimlendirilmiş hücreler için renk sorunu
CELLSNET-50563.NET 6.0 uygulamasında katıştırılmış lisansı Tek dosya oluştur olarak ayarlarken sorun
CELLSNET-50585URL’li harici bağlantılar için eğik çizgi yok, ters eğik çizgi var
CELLSNET-50390System.ArgumentException: JSON verileri tablo olarak içe aktarılırken satır numarası veya sütun numarası sıfır olamaz
CELLSNET-50555Bir hücrenin formülünü almaya çalışırken ArgumentOutOfRangeException

Herkese Açık API ve Geriye Dönük Uyumsuz Değişiklikler

Aşağıda, API numaralı telefon numarasına eklenen, yeniden adlandırılan, kaldırılan veya kullanımdan kaldırılan üyeler gibi genele açık olarak yapılan tüm değişikliklerin ve Aspose.Cells for .NET numaralı telefona yapılan geriye dönük uyumlu olmayan değişikliklerin bir listesi bulunmaktadır. Listelenen herhangi bir değişiklikle ilgili endişeleriniz varsa lütfen şu adrese bildirin: Aspose.Cells destek forumu.

HtmlSaveOptions.ExcludeUnusedStyles’ın varsayılan değerini değiştirir.

Html dosyalarını kaydederken, eski sürümler için, bu özelliğin değeri ne olursa olsun, havuzda çok sayıda stil nesnesi olduğunda, kullanılmayan stilleri bazen otomatik olarak kaldırırız. Oluşturulan html dosyaları için, kullanılmayan stilleri hariç tutmak, görsel efektleri etkilemeden dosya boyutunu küçültebilir. Dolayısıyla, bu sürümden, kaydetme davranışıyla tutarlı olması için bu özelliğin varsayılan değerini true yapıyoruz. Kullanıcının oluşturulan html için çalışma kitabındaki tüm stilleri tutması gerekiyorsa (kullanıcının çalışma kitabını daha sonra oluşturulan html’den geri yüklemesi gereken senaryo gibi), lütfen html’yi kaydederken bu özelliği false olarak ayarlayın.

Cell.GetLeafs(bool recursive) yöntemini ekler.

Bir hücrenin tüm yapraklarını yinelemeli olarak almak için kullanıcıyı destekleyin.

Range.SetInsideBorders(BorderType, CellBorderType, CellsColor) yöntemini ekler.

Menzil için iç sınırlar belirleme desteği.

SaveFormat.Ots,SaveFormat.Xlt ve LoadFormat.Ots numaralandırmasını ekler.

ots ve xlt dosyalarını yüklemek ve kaydetmek için geliştirme.

FormulaSettings sınıfını ekler.

Formülle ilgili tüm ayarları WorkbookSettings’ten ayırın ve bunları FormulaSettings olarak gruplandırın.

WorkbookSettings.FormulaSettings özelliğini ekler.

Formüller için gruplandırılmış ayarları alır.

PivotItem.IsHideDetail özelliğini ekler.

Pivot öğesinin ayrıntıyı gizleyip gizlemediğini alır ve ayarlar.

Eski WorkbookSettings.ReCalculateOnOpen özelliği.

Lütfen bunun yerine WorkbookSettings.FormulaSettings.CalculateOnOpen’ı kullanın.

Eski WorkbookSettings.RecalculateBeforeSave özelliği.

Lütfen bunun yerine WorkbookSettings.FormulaSettings.CalculateOnSave’i kullanın.

Eski WorkbookSettings.ForceFullCalculate özelliği.

Lütfen bunun yerine WorkbookSettings.FormulaSettings.ForceFullCalculation’ı kullanın.

Eski WorkbookSettings.PrecisionAsDisplayed özelliği.

Lütfen bunun yerine WorkbookSettings.FormulaSettings.PrecisionAsDisplayed kullanın.

Eski WorkbookSettings.CalcMode özelliği.

Lütfen bunun yerine WorkbookSettings.FormulaSettings.CalculationMode’u kullanın.

Eski WorkbookSettings.Iteration özelliği.

Lütfen bunun yerine WorkbookSettings.FormulaSettings.EnableIterativeCalculation’ı kullanın.

Eski WorkbookSettings.MaxIteration özelliği.

Lütfen bunun yerine WorkbookSettings.FormulaSettings.MaxIteration kullanın.

Eski WorkbookSettings.MaxChange özelliği.

Lütfen bunun yerine WorkbookSettings.FormulaSettings.MaxChange’i kullanın.

Eski WorkbookSettings.CalculationId özelliği.

Lütfen bunun yerine WorkbookSettings.FormulaSettings.CalculationId kullanın.

Eski WorkbookSettings.CreateCalcChain özelliği.

Lütfen bunun yerine WorkbookSettings.FormulaSettings.EnableCalculationChain’i kullanın.

Eski WorkbookSettings.CalcStackSize özelliği.

Lütfen formülleri hesaplarken bunun yerine belirtilen yığın boyutuyla CalculationOptions kullanın.