Aspose.Cells for .NET 22.9 Sürüm Notları

AnahtarÖzetKategori
CELLSNET-51935Xls dosyası için ayrık grup verilerini destekleyin
CELLSNET-51925Degrade dolgu için önceden ayarlanmış degrade ayarlarını destekleyin
CELLSNET-51740Veri tablosu için tablo formülünü ayarlama desteği
CELLSNET-51853CONVERT işlevi için ozm’yi lbm’ye dönüştürme desteği
CELLSNET-51931Style.Custom için kullanıcı girişinin yerleşik olarak tanınmasını iyileştirin
CELLSNET-51709.Numbers çalışma sayfasında birden çok tabloyu destekleyin
CELLSNET-51810Boş hücreleri null olarak Json’a aktarma desteği
CELLSNET-51811İlk satırın başlık satırı olup olmadığını algılama işlevini geliştirin
CELLSNET-51910ThemeColor ile Range’e ana hat kenarlıkları uygulama desteği
CELLSNET-51928xlsb’nin SHA-512 algoritması ile okuma ve yazma korumalı aralığı destekler
CELLSNET-51743Excel dosyası PDF’e dönüştürüldükten sonra bazı semboller değişti
CELLSNET-51747mm “??” olur pdf olarak
CELLSNET-50960Yeniden kaydedilen XLSM dosyası (bir pivot tablo içeren) bozuldu
CELLSNET-51506Türlenmiş dosyada harici bağlantılar bozuk
CELLSNET-51735Excel pivot tablosunu PDF’e dönüştürürken yanlış metin kalın stili
CELLSNET-51761Pivot tablolu XLS dosyası XLSM’e dönüştürüldüğünde veri bağlantı detayları silindi
CELLSNET-51899XLS’den XLSM’e dönüştürme - MS Excel, XLSM çıktı dosyasını açamadı
CELLSNET-51716Dinamik dizi formülü dökülen hücreleri doldurmaz
CELLSNET-51753Bazı formüller, seçim değiştirildiğinde sayfalardaki verileri güncellemek için hesaplanmaz
CELLSNET-51800XLSX’deki değerler PDF çıkışında yanlış
CELLSNET-51801Hesaplama zinciriyle hesapladıktan sonra çalışma kitabının yeniden hesaplanması yavaş
CELLSNET-51897YATAYARA değeri yanlış
CELLSNET-51187SVG oluşturmaya yönelik grafikte eksende etiketlerle yanlış hizalanmış dikey noktalı çizgiler
CELLSNET-51734System.Security.Cryptography.Pkcs 6.0.1 bağımlılığı, .NET Core 3.1 gerektirir
CELLSNET-51912Excel’i PDF’e dönüştürürken ortaya çıkan PDF ekseni doğru göstermiyor
CELLSNET-51744Gridweb geri atlamaya devam ediyor
CELLSNET-51608Docker’da (Azure cloud kubernetes) Excel’i HTML’e dışa aktarırken numara kırmızı/yeşil dairenin arkasına gizleniyor
CELLSNET-51864HorizontalPageBreaks ile “PageSetup.Zoom” hesaplama sorunu
CELLSNET-51938XLSX - PDF: Karakter aralığı yanlış
CELLSNET-51226Excel Çalışma Kitabında grafik/grup için tanımlayıcı özniteliği ekleyin
CELLSNET-51461DOCX dönüşümüne Excel’deki veriler için gereksiz kenarlıklar eklendi
CELLSNET-51736Cell sonuçta ortaya çıkan PDF’de sınırlar kayboldu
CELLSNET-51738Tek hücre için geçersiz kayıt, oluşturulan dosyanın bozulmasına neden oldu
CELLSNET-51760Worksheet.AutoFitColumns doğru çalışmıyor
CELLSNET-51770Birleştirilmiş Cells, PowerPoint dosyası olarak kaydedilirken düzgün çalışmıyor
CELLSNET-51771Hücreler birleştirildikten sonra, oluşturulan PowerPoint dosyasındaki bazı veriler kayboluyor
CELLSNET-51772XLS dosyasını XLSM’e dönüştürürken bağlantı bilgisi değişiyor
CELLSNET-51778Bir XLS dosyasını XLSM’e dönüştürmek, adlandırılmış aralıklardaki bağlantının sonundaki birkaç karakteri siliyor
CELLSNET-51785DOCX » Html tablosu » Excel sayfası düzgün dönüştürülmüyor
CELLSNET-51825AutoFit, v22.1.0 ve v22.8.0’da farklı çalıştı
CELLSNET-51829XLS - XLSM dosya dönüştürme, bazı özel özelliklerin kaybolmasına neden oldu
CELLSNET-51830Girdi belge akışı, belirli bir dosya için Çalışma Kitabı oluşturulduktan sonra erken atılıyor
CELLSNET-51865XLS çalışma sayfasında veri yokken Excel’de dolu satırları görebilirsiniz
CELLSNET-51880XLSB’den XLSM’e dönüştürme - XLSM çıktı dosyası bozuk
CELLSNET-51898XLS’den XLSM’e dönüştürme - XLSM çıktı dosyası bozuk
CELLSNET-51921Bayrakları açık olarak ayarlanmadan veya bir bayrak kullanılmadan kopyalanan bir stil uygulanamaz
CELLSNET-51922Cell koruması, XLSX dosyasını açıp yeniden kaydettikten sonra kaybolur
CELLSNET-51923Veriler içe aktarılırken DataTable Column Caption özelliği dikkate alınmaz ve çıktı Excel’de işlenmez
CELLSNET-51924Grafik metin öğelerinde yanlış yerel ayar
CELLSNET-51944Yerleşik stillerin adı bölgeye göre otomatik olarak değişmez
CELLSNET-51848Hesaplama çalışma kitabı Stackoverflow istisnasını atar
CELLSNET-51965XLSX dosyasını Muhasebe biçimlendirmesiyle Aspose.Cells.GridDesktop’a aktarırken istisna
CELLSNET-51961Bir ODS ila PDF oluşturulurken “Dizin aralık dışındaydı” istisnası
CELLSNET-51863CollectionBase.Exists içinde System.StackOverflowException

Herkese Açık API ve Geriye Dönük Uyumsuz Değişiklikler

Aşağıda, API numaralı telefon numarasına eklenen, yeniden adlandırılan, kaldırılan veya kullanımdan kaldırılan üyeler gibi genele açık olarak yapılan tüm değişikliklerin ve Aspose.Cells for .NET numaralı telefona yapılan geriye dönük uyumlu olmayan değişikliklerin bir listesi bulunmaktadır. Listelenen herhangi bir değişiklikle ilgili endişeleriniz varsa lütfen şu adrese bildirin: Aspose.Cells destek forumu.

Cell.SetTableFormula(…) yöntemlerini ekler

İki değişkenli veri tablosu ve tek değişkenli veri tablosu oluşturmak için hücre aralığı için formüller ayarlama desteği.

Cell.SetDynamicArrayFormula(string arrayFormula, FormulaParseOptions options, object[][] değerleri, bool hesaplaRange, bool hesaplaValue, CalculationOptions kopyaları) yöntemini ekler

Özellikle formülde hesaplama için kullanıcının özel motoruna ihtiyaç duyan işlevler olduğunda, hesaplama için özel seçeneklerle dinamik dizi formülünü ayarlama desteği.

Workbook.RefreshDynamicArrayFormulas(bool hesapla, CalculationOptions copts) yöntemini ekler

Özellikle dinamik dizi formüllerinde hesaplama işlevleri için kullanıcının özel motoruna ihtiyaç duyan işlevler olduğunda, dinamik dizi formüllerini özel hesaplama seçenekleriyle yenileme desteği.

ChartFrame.TextOptions özelliğini ekler.

Grafik metninin yazı tipi seçeneklerini temsil eder.

ExportRangeToJsonOptions.ExportEmptyCells özelliğini ekler.

Hücreler boşsa dışa aktarmanın null olup olmadığını gösterir.

NumbersLoadOptions yapıcısı ekleyin.

Numara yükleme seçeneklerini temsil eder.

Enum LoadNumbersTableType ekler.

Mac .numbers çalışma sayfasında çoklu tablo yükleme türünü temsil eder.

ProtectedRange.IsProtectedWithPassword özelliğini ekler.

Aralığın parola ile korunup korunmadığını gösterir.

ImportTableOptions.ExportCaptionAsFieldName özellikleri ekler

Veri tablosu içe aktarılırken resim yazısının alan adı olarak dışa aktarılıp aktarılmayacağını belirtir.

TextOptions.LanguageCode özelliğini ekler.

Yazı tipinin dil kodunu alır ve ayarlar.

Enum PresetThemeGradientType ekler.

Önceden ayarlanmış tema degrade türünü temsil eder.

GradientFill.SetPresetThemeGradient() yöntemini ekler.

Önceden ayarlanmış tema degrade türünü ayarlar.

Style.SetBorder() yöntemlerini geçersiz kılar.

Çeşitli renk türleri ile sınırları ayarlar.

Range.SetOutlineBorder() ve Range.SetOutlineBorders() yöntemlerini ekler

Çeşitli renk türleri ile aralığın sınırlarını ayarlar.