Aspose.Cells for .NET 23.2 Sürüm Notları

AnahtarÖzetKategori
CELLSNET-52620SCAN ve Lambda işlevlerini ayrıştırma/okuma/kaydetme desteği
CELLSNET-52666Excel’i pptx’e dönüştürürken birden çok sayfalandırma biçimini destekler
CELLSNET-52627Hücre stilini genel bir nesneye çıkarın (ör. JSON)
CELLSNET-52683Cell.Formül, MS Excel’de görüntülenen formülle aynı değil
CELLSNET-52691Formüller yanlış hesaplanıyor
CELLSNET-52519Excel dosyasından (Aspose.Cells tarafından oluşturulan) grafikleri Microsoft’e kadar okumayla ilgili sorun Grafik API
CELLSNET-52544PDF’e giden tablo, resimdekiyle aynı değil
CELLSNET-52635SVG’deki tablodaki metnin konumu yanlış
CELLSNET-52585Oluşturulan xps dosyası System.Windows.Xps.Packaging.XpsDocument tarafından yüklenemedi
CELLSNET-52622Excel dosyasından üst simge ve alt simge ile SVG oluşturulamıyor
CELLSNET-52692Dönüştürülen XPS belgesindeki metin kayboluyor
CELLSNET-52438Pivot tablo grafiğini kaydederken veri kaybı
CELLSNET-52555Seçilen çalışma sayfasını HTML olarak işlerken karakter/metin konumundaki fark
CELLSNET-52583Docx’e dönüştürme, fazladan bir boş sayfa üretir
CELLSNET-52612Değişiklikten sonra PowerQuery’yi açma sorunu
CELLSNET-52613Numbers’i Pptx’e dönüştürmek bozuk sonuç veriyor
CELLSNET-52630HTML’den Excel’e dönüştürme - tablolar doğru şekilde oluşturulmuyor
CELLSNET-52631XLSX dosyasını XLSB olarak kaydetmek renklere zarar verir ve filtreler ekler
CELLSNET-52639Aspose.Cells ile kopyalamadan sonra grafik ekseni başlık dönüşü sıfırlanıyor
CELLSNET-52662Xml Import, hesaplanan sütunlardaki formülleri kaybediyor
CELLSNET-52671XmlImport, Pivot Tabloları hesaplanan sütunla yenilemeye çalışırken dosyayı bozuyor
CELLSNET-52675Xml içe aktarıldıktan sonra hücrenin stili kayboldu.
CELLSNET-52684Aralık kopyalanırken yorum formatı kayboldu
CELLSNET-52690JsonLayoutOptions çalışmıyor.
CELLSNET-52696Tablo işlemleri bozuk excel dosyaları oluşturur
CELLSNET-52549SmartArt ile Sayfayı HTML’e Kaydet System.NullReferenceException hatası veriyor

Herkese Açık API ve Geriye Dönük Uyumsuz Değişiklikler

Aşağıda, API numaralı telefon numarasına eklenen, yeniden adlandırılan, kaldırılan veya kullanımdan kaldırılan üyeler gibi genele açık olarak yapılan tüm değişikliklerin ve Aspose.Cells for .NET numaralı telefona yapılan geriye dönük uyumlu olmayan değişikliklerin bir listesi bulunmaktadır. Listelenen herhangi bir değişiklikle ilgili endişeleriniz varsa lütfen şu adrese bildirin: Aspose.Cells destek forumu.

ChartTextFrame.IsAutomaticRotation özelliğini ekler

Grafik metninin otomatik olarak döndürülüp döndürülmediğini gösterir.

Eski JsonLayoutOptions.IgnoreObjectTitle ve JsonLayoutOptions.IgnoreArrayTitle özellikleri

Lütfen bunun yerine JsonLayoutOptions.IgnoreTitle özelliğini kullanın.

JsonLayoutOptions.IgnoreTitle özelliğini ekler

Json’u Excel’e dönüştürürken Json özniteliklerinin başlıklarını alır.

Style.ToJson() yöntemini ekler

Excel dosyalarının stilini json dosyasına dönüştürür

Cell.ToJson() yöntemini ekler

Bir hücre hücresini json dosyasına dönüştürür.