Aspose.Cells for .NET 23.4 Sürüm Notları

AnahtarÖzetKategori
CELLSNET-52860ENCODEURL işlevini hesaplama desteği
CELLSNET-53092LightCells modunda xlsb dosyasını kaydetme desteği
CELLSNET-53098CalculateFormula() diziyi çarp
CELLSNET-53136GridWeb’de render activex kontrolü ve onay kutusu için form kontrolü desteği
CELLSNET-53151GridWeb’de textbox için render activex kontrolünü destekleyin
CELLSNET-53152GridWeb’de seçenek düğmesi için render activex kontrolü ve form kontrolü desteği
CELLSNET-53059Yazı tipinin yüklü veya mevcut olup olmadığını kontrol etmek için API ekleyin
CELLSNET-53064Formülü ListObject’te belirtilen hücreye ayarlama desteği
CELLSNET-52903KOD işlevi, Excel ve Aspose.Cells’de farklı değerler döndürür
CELLSNET-53128Html’ye dışa aktarırken ortaya hizalanmış metni iyileştirin
CELLSNET-53135Excel’i xml’ye dönüştürürken sayfanın adını düğümün adı olarak kaydedin
CELLSNET-53079Dosyayı pdf’ye kaydederken şekil bozulması
CELLSNET-52982Hücre için LET formülünü ayarlarken hata oluşuyor
CELLSNET-530091.36, xlsx şablon dosyasından okuduktan sonra 1.3599999999999999 olur
CELLSNET-53132Worksheet.CalculateFormula yöntemi geçersiz formülü yanlış hesaplıyor
CELLSNET-5313915 karakterden fazla ondalık sayıları okuma sorunu
CELLSNET-53049Kılavuz çizgisi, PDF çıktısındaki Excel ile tutarlı değil
CELLSNET-53078GetPrintingPageBreaks yanlış değerler döndürür
CELLSNET-53123Görüntü, dönüştürülmüş pdf’deki metni kapsıyor
CELLSNET-53103Html’ye dönüştürülürken tablolar birleştirilir ve kesilir
CELLSNET-52661Belirli Xlsx’i Pptx’e dönüştürmek bozuk sonuç üretir
CELLSNET-52953Excel’de Cell hizalaması HTML yanlış
CELLSNET-52968Otomatik sığdırılan sütunlar tüm içeriği içeremez
CELLSNET-52993Aspose.Cells, dosya biçimini düzgün algılamıyor
CELLSNET-53035AutoFitRows, birleştirilmiş hücreler ve kenarlıklarla birlikte çalışmaz
CELLSNET-53048Modül.Adı Japonca içeriyorsa oluşturulan dosya bozuktur
CELLSNET-53063Cells.InsertRows, bir tablo sütunu için formül kümesini kopyalamaz
CELLSNET-53065Altı çizili yazı tipi stili WordArt için geçerli değildir
CELLSNET-53082.xlsb dosyasını kaydettikten sonra içerik açılır penceresiyle ilgili sorun görünüyor
CELLSNET-53089Oluşturulan ods dosyasını MS Excel’de açarken Hesaplama Ayarları mesajını görüntüle
CELLSNET-53104Çalışma sayfalarını veya çalışma kitaplarını kopyalamak, tablo sıralamasını korumaz
CELLSNET-53111Dosyayı xls’ye kaydederken dağıtılmış hizalamanın eksik olduğunu doğrulayın
CELLSNET-53115Dosya ODS’e dönüştürülürken mini grafik eksik
CELLSNET-53117Özet tablolu dosya ODS’e dönüştürülürken sonuç dosyası çöküyor
CELLSNET-53118Dosyayı ODS’e dönüştürürken Çizelgeyi Oluştur
CELLSNET-53119Dosyayı ODS’e dönüştürürken çoklu grafik kayıpları
CELLSNET-53120Bir XLSX dosyasından ODS çıktı dosyasında hisse senedi grafiği eksik
CELLSNET-53125Kaydettikten sonra yeniden açıldığında, adlandırılmış aralıklar makro etkin çalışma kitabından kaybolur
CELLSNET-53138Pivot tablo artık rapor bağlantılarında görüntülenmiyor
CELLSNET-53157Bir çalışma kitabındaki sayfalar arasındaki dahili bağlantı, mht’yi excel’e dönüştürürken çalışmıyor
CELLSNET-53108Html yüklenirken bir istisna oluştu

Herkese Açık API ve Geriye Dönük Uyumsuz Değişiklikler

Aşağıda, API numaralı telefon numarasına eklenen, yeniden adlandırılan, kaldırılan veya kullanımdan kaldırılan üyeler gibi genele açık olarak yapılan tüm değişikliklerin ve Aspose.Cells for .NET numaralı telefona yapılan geriye dönük uyumlu olmayan değişikliklerin bir listesi bulunmaktadır. Listelenen herhangi bir değişiklikle ilgili endişeleriniz varsa lütfen şu adrese bildirin: Aspose.Cells destek forumu.

XlsbSaveOptions.LightCellsDataProvider özelliğini ekler

Kullanıcının xlsb dosyasını LightCell modunda kaydetmesine izin verir.

Worksheet.CalculateArrayFormula(…) yöntemlerini ekler

Kullanıcının bir formülü ilk başta bir hücreye ayarlamadan dinamik olarak dizi formülü olarak hesaplamasına izin verir.

CalculationOptions.CharacterEncoding özelliğini ekler

Kullanıcının, CHAR ve KOD işlevi gibi formülleri hesaplarken karakterleri kodlamak/kod çözmek için kullanılan kodlamayı belirlemesine izin verir.

Aspose.Cells.Drawing.Equations ad alanını ekler

Kullanıcıların ilgili düğümleri adım adım ekleyerek bir denklem şekli oluşturmasını tamamlamasına izin verir.

FileFormatType.XHtml ve FileFormat.OneNote numaralarını ekler

xhtml ve One Note dosya biçimi türünü temsil eder.

FontConfigs.IsFontAvailable() yöntemini ekler

Yazı tipinin kullanılabilir olup olmadığını döndürür.

LoadOptions.IgnoreUselessShapes özelliğini ekler

Xlsx dosyalarındaki gereksiz şekillerin göz ardı edilip edilmediğini gösterir.

PivotArea.OnlyData ve OnlyLabel özelliklerini ekler.

Pivot alanı için yalnızca veri mi yoksa etiket mi seçildiğini temsil eder.

SaveFormat.XHtml numaralandırmasını ekler.

Kaydetme biçimini temsil eder.

ListObject.PutCellFormula() yöntemini ekler

Formülü tablodaki hücrelere koyar.

VbaProject.Encoding özelliğini ekler

Excel dosyalarındaki VBA projesinin kodlamasını alır ve ayarlar.

XmlSaveOptions.SheetNameAsElementName özelliğini ekler.

Excel’i xml verilerine dönüştürürken sayfa adını öğe adı olarak kaydedip kaydetmediğini gösterir.

XmlSaveOptions.DataAsAttribute özelliğini ekler.

Excel’i xml verilerine dönüştürürken verilerin düğümün özniteliği olarak kaydedilip kaydedilmediğini gösterir.