Ürünlerimize göz atın

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

AnahtarÖzetKategori
CELLSNET-47162Formüllerdeki dolgu boşluklarını koruma desteği
CELLSGRIDJS-784GridJ’lerde döndürme düğmesi için activex kontrolü ve form kontrolü oluşturma desteği
CELLSGRIDJS-872Seçim listesi doğrulamasını destekleyin
CELLSNET-53871Hücrenin zengin biçimlendirme metninin bazı karakterlerini değiştirin
CELLSNET-53856Satır ve sütun için API’leri tutarlı hale getirmek amacıyla Cells.DeleteRow(int rowIndex, bool updateReference) yöntemini ekleyin
CELLSNETCORE-380AWS lambda işlev projesinde Aspose.Cells’i kullanma desteği
CELLSNET-53779Uzun veri listesi içeren açılır liste için kullanıcı arayüzü görünümünü iyileştirin
CELLSGRIDJS-871Metin uzunluğu/ondalık doğrulamayı destekleyin
CELLSGRIDJS-873Formül ifadesi için destek doğrulama
CELLSNET-53698Xlsb kaydedilirken bazı koşullu biçimlendirmelerin formülleri göz ardı edilebilir
CELLSNET-53874Metni biçimlendirmeyle değiştirme desteği
CELLSNET-53887Zengin biçimlendirme hücresine metin ekleme
CELLSNET-53318CHAR işlevi CalculateFormula’yı çağırırken hata değerini döndürür
CELLSNET-53752Yeni veriler boş olduğunda DataSorter eski verileri temizlemez
CELLSNET-53789NUMBERVALUE Formülünün hesaplanmasında yanlış sonuç
CELLSNET-53796Fonksiyonun hesaplanan değeri “#REF!“den değişir. “#DEĞER!” dosya biçimini xlsx’ten xls’ye değiştirdikten sonra
CELLSNET-53778Semboller grafikle hizalı değil
CELLSNET-53791Dosyayı pdf’e kaydederken grafiğin x ekseninde yanlış etiketler
CELLSNET-53814Chart.ToImage, Excel grafiğine kıyasla farklı eksen işaretleriyle sonuçlanır
CELLSGRIDJS-860Deal_56.xlsx dosyası için doğrulama oluşturma işlemi doğru değil
CELLSGRIDJS-880Müşterinin dosyasına ilişkin çalışma sayfasında kaydırma çubuğu gösterilemedi
CELLSGRIDJS-884Etkin hücre görüş aralığının dışında olduğunda yorum eklenemiyor/arama yapılamadı
CELLSGRIDJS-885Taşıma/yeniden boyutlandırma işleminden sonra görüntü/şekil aşağı kaydırıldıktan sonra kaybolacaktır
CELLSGRIDJS-889İlk sütun gizlendiğinde tarayıcı kilitlendi veya çöktü
CELLSNET-53724OnePagePerSheet true olarak ayarlandığında çalışma kitabı PDF’e dönüştürülürken satır 10000 kesiliyor
CELLSNET-53672Excel’de içerik düzeninin HTML’e dönüştürülmesiyle ilgili sorun
CELLSNET-53562Excel’i Word’e dönüştürürken aynı kağıt boyutunu koruyun
CELLSNET-53701Dosyayı yeniden kaydettikten sonra kontrolleri çoğaltır
CELLSNET-53737Bir hücre aralığını kaydırdıktan sonra koşullu biçimlendirme aralığı hatası
CELLSNET-53788Dosya yeniden kaydedilirken üstbilgi ve altbilginin görüntü ayarı özellikleri değişiyor
CELLSNET-53803Operatör türü arasındaysa xlsb dosyası için koşullu biçimlendirme çalışmaz
CELLSNET-53810Pivot tablo yenilendikten sonra Cell aralık birleştirme hatası
CELLSNET-53816Akıllı İşaretleyiciler alan adları özel karakterler içerdiğinde veriler çalışma sayfası hücrelerine doldurulmuyor
CELLSNET-53819Excel dosyası docx’e dönüştürülürken tablo verileri görüntülere dönüşür
CELLSNET-53823Excel’i docx’e dönüştürürken birleştirilmiş alanların bazı sınırları kayboldu
CELLSNET-53824Dışa aktarılan sütunların docx’teki genişliği xlsx’te aynı değil
CELLSNET-53844Pivot tablonun yenilenmesinden sonra Değer Filtresinde ilk 10 hesaplama hatası
CELLSNET-53850Pivot tablo yenilendikten sonra Değerler Filtresinde hesaplama hatasından büyük
CELLSNET-53851Pivot tablo yenilenirken istisna oluştu
CELLSNET-53854Pivot hesaplanan alanın değeri MS Excel ile aynı değildir.
CELLSNET-53855Range.CurrentRegion çalışma kitabındaki büyük tablolar için çok uzun zaman alıyor
CELLSNET-53863Özet tablo filtresinde Genel Toplam değeri doğru değil.
CELLSNET-53885Bir aralığı kopyalamak tüm kenarlıkları kopyalamaz
CELLSNET-53869Web tasarımcısı, GridWeb için dll’yi 23.2’den 23.3’e veya daha yükseğe güncelledikten sonra hatayı yükseltiyor
CELLSNETCORE-450Excel dosyasındaki birleşik grafik SVG’e dönüştürülürken System.NullReferenceException oluşuyor

Kamu API ve Geriye Dönük Uyumsuz Değişiklikler

Aşağıda, eklenen, yeniden adlandırılan, kaldırılan veya kullanımdan kaldırılan üyeler gibi halka açık API’de yapılan değişikliklerin yanı sıra Aspose.Cells for .NET’de yapılan geriye dönük uyumlu olmayan değişikliklerin bir listesi bulunmaktadır. Listelenen herhangi bir değişiklikle ilgili endişeleriniz varsa, lütfen bunu şu adreste dile getirin: Aspose.Cells destek forumu.

FormulaSettings.PreservePaddingSpaces özelliğini ekler

Formülleri alırken ve ayarlarken formül belirteçleri arasında doldurulan boşlukların ve satır sonlarının korunup korunmayacağını belirtir.

LoadOptions.PreservePaddingSpacesInFormula özelliğini ekler

Şablon dosyasından içe aktarılan formüller ayrıştırılırken formül belirteçleri arasında doldurulan boşlukların ve satır sonlarının korunup korunmayacağını belirtir.

Cells.DeleteRow(int rowIndex, bool updateReference) yöntemini ekler

Belirtilen güncelleme referans bayrağına sahip satırı silmek için bir geçersiz kılma yöntemi.

AbstractCalculationEngine.IsParamArrayModeRequired özelliğini ve CalculationData.GetParamValueInArrayMode(int index, int maxRowCount, int maxColumnCount) yöntemini ekler

Kullanıcının, özel işlevleri hesaplarken dizi modunda parametre değerlerini alma konusundaki özel gereksinimi için bu api’leri sağlar.

Cell.InsertText() yöntemini ekler

Hücreye metin ekler.

Cell.Replace() yöntemini ekler.

Hücrenin metnini seçeneklerle değiştirir.

ChangeOptions.FontSettings seçeneklerini ekler.

Eski metni zengin biçimlendirme metniyle değiştirir.

HtmlSaveOptions.IsIECompatible özelliğini ekler.

HTML çıkışının IE tarayıcısıyla uyumlu olup olmadığını gösterir.

 Türkçe