Aspose.Cells for PHP via Java 22.2 Sürüm Notları

AnahtarÖzetKategori
CELLSJAVA-44317Bu xlsx dosyasındaki metin bozuk
CELLSJAVA-44271Excel’i PDF’e dönüştürürken, manuel dönüştürme durumuna kıyasla çıktı konumu kayar
CELLSJAVA-44197XLSX’i PDF’e dönüştürürken, pivot tablo zaman çizelgesi şekli (pencere) görüntülenmiyor
CELLSJAVA-44267Pivot tablo içeren çalışma kitabı bozuluyor
CELLSJAVA-44114XLSX - PDF: XLSX dosyasındaki Bilimsel sayı biçimindeki veriler, PDF çıktı dosyasındaki verilerle eşleşmiyor
CELLSJAVA-44293Yeniden kaydedilen Excel dosyasının, MS Excel’de açılırken kurtarılması gerekiyor
CELLSJAVA-43194Resimler yanlış gösteriliyor
CELLSJAVA-44243GridWeb bahar demo kaydetme dosyası jdk1.8’de başarısız oldu
CELLSJAVA-44276249.xls dosyası için düzenleme hücresinden sonra satır içeriğiyle satır başlığı yüksekliği uyuşmazlığı
CELLSJAVA-44284bug.xlsx dosyası için bellek istisnasını yükseltin
CELLSJAVA-44229td içeriği div etiketiyle sarıldığında formül kaybolur
CELLSJAVA-44247PDF’ye dönüştürülürken tek satırlık metin kaydırılıyor
CELLSJAVA-44175Çakışan Halka Grafik Etiketleri ile ilgili sorun
CELLSJAVA-44192Grafikteki kategori ekseni öğe adı Excel’de kesilerek PDF’e dönüştürülür
CELLSJAVA-44233XLSX dosyasını dönüştürürken sonsuz döngü
CELLSJAVA-44263Grafik etiketi metninin yönünün dikey olarak ayarlanması etkili olmuyor
CELLSJAVA-44268Chart.toPdf yönteminde “java.lang.NullPointerException” istisnası
CELLSJAVA-44302Excel dosyası HTML’e dönüştürüldükten sonra koordinat ekseninin metin yönü yanlış
CELLSJAVA-44314Grafikten görüntüye dönüştürmede yanlış grafik kategorisi eksen etiketleri
CELLSJAVA-44274SVG biçimi, PDF’i okumak veya işlemek için destekleniyor mu?
CELLSJAVA-44311HTML dosya biçimine dönüştürülürken “java.lang.OutOfMemoryError: Java öbek alanı” istisnası
CELLSJAVA-44285Workbook.calculateFormula() çağrılırken “java.lang.ClassCastException: com.aspose.cells.n2f, com.aspose.cells.o90’a aktarılamaz” istisnası

Herkese Açık API ve Geriye Dönük Uyumsuz Değişiklikler

Aşağıda, API numaralı telefon numarasına eklenen, yeniden adlandırılan, kaldırılan veya kullanımdan kaldırılan üyeler gibi genele açık olarak yapılan tüm değişikliklerin ve Aspose.Cells for Java numaralı telefona yapılan geriye dönük uyumlu olmayan değişikliklerin bir listesi bulunmaktadır. Listelenen herhangi bir değişiklikle ilgili endişeleriniz varsa lütfen şu adrese bildirin: Aspose.Cells destek forumu.

Eski Cells.AddAddInFunction() yöntemi.

Lütfen bunun yerine WorksheetCollection.RegisterAddInFunction() yöntemlerini kullanın.

NameCollection.Filter() yöntemini ve NameScopeType sıralamasını ekler.

Tanımlanan adları kapsama göre alır.

MsoDrawingType.Timeline sıralamasını ekler.

Zaman Çizelgesi çizim nesneleri türünü temsil eder.