Ürünlerimize göz atın

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

AnahtarÖzetKategori
CELLSJAVA-45676Varsayılan yazı tipi rengi için statik son Renk ekleyin
CELLSJAVA-41132Elektronik tabloları PDF biçimine dönüştürürken PDF sürüm 1.5 desteği
CELLSJAVA-41133Elektronik tabloları PDF biçimine dönüştürürken PDF sürüm 1.6 desteği
CELLSJAVA-45673Kullanıcının kaydetmeden önce formülleri hesaplamayı veya hesaplamamayı seçebilmesi için diğer kaydetme seçenekleri gibi HtmlSaveOptions.CalculateFormula özelliğini ekleyin
CELLSJAVA-45669Artık gün olması durumunda DAYS360 işlevi hatalı çalışıyor
CELLSJAVA-45672LOOKUP işlevi Çin ortamında hesaplama sonrasında bir hata değeri elde ediyor
CELLSJAVA-45666Sayfadan Görüntüye oluşturma - Sayfadaki görüntüler yerine EMF+ gerekli hata
CELLSJAVA-45667Dosyaları PDF’e dönüştürmek çok uzun sürüyor
CELLSJAVA-45538HTML’e yazdırıldığında bazı hücrelerin içeriği sütun genişliği dahilinde tam olarak görüntülenmiyor
CELLSJAVA-45632Dosya HTML’e dönüştürülürken hatalı veri gösterimi
CELLSJAVA-45644Dosya HTML’e dönüştürülürken tarih formatı hatası
CELLSJAVA-45670Dosyalar HTML’e dönüştürülürken anormal hücre birleşmesi
CELLSJAVA-45671Metin, çıktı html’sindeki hücrenin dışına taştığında ekstra etiket eklenir.
CELLSJAVA-45674Dosyayı html’ye dönüştürürken eksik kenarlık
CELLSJAVA-40799Pivot Tablo yenilendikten sonra boş satırların çalışmayı durdurmasını yok saymak için şablondaki filtre
CELLSJAVA-41829Özet Tablo, e-tabloyu yeniden kaydettikten sonra yanıt vermiyor
CELLSJAVA-42825Worksheet.refreshPivotTables çağrısı sırasında etiketlere filtre uygulanmaz
CELLSJAVA-43006Çıktıyı xls dosyası olarak kaydederken korumalı görünüm
CELLSJAVA-43029Sample.xlsx’i xls dosyası olarak kaydederken korumalı görünüm
CELLSJAVA-45677Workbook.isLicensed(), lisansı ayarladıktan sonra false değerini döndürür
CELLSJAVA-45680Ağaç haritası grafiği eklendikten sonra sonuç dosyası kilitleniyor
CELLSJAVA-45630Dosya HTML’e dönüştürülürken istisna oluşuyor
CELLSJAVA-40097XLSX’i okuyun: java.lang.NullPointerException
CELLSJAVA-45652Dosya yeniden kaydedilirken istisna oluştu

Kamu API ve Geriye Dönük Uyumsuz Değişiklikler

Aşağıda, eklenen, yeniden adlandırılan, kaldırılan veya kullanımdan kaldırılan üyeler gibi halka açık API’de yapılan değişikliklerin yanı sıra Aspose.Cells for Java’de yapılan geriye dönük uyumlu olmayan değişikliklerin bir listesi bulunmaktadır. Listelenen herhangi bir değişiklikle ilgili endişeleriniz varsa, lütfen bunu şu adreste dile getirin: Aspose.Cells destek forumu.

FormatConditionType için sabit değerleri değiştirir

FormatConditionType için tanımlanan sabitler değiştirildi. Kullanıcı uygulamalarının Aspose.Cells yeni sürümüyle yeniden derlenmesi gerekmektedir.

HtmlSaveOptions.CalculateFormula özelliğini ekler

Oluşturulan html dosyalarında doğru sonucu elde etmek için çalışma kitabındaki formüllerin yeniden hesaplanması gerekiyorsa, kullanıcı Workbook.CalculateFormula()‘yı Workbook.Save()‘den önce manuel olarak çağırabilir veya formüllerin otomatik olarak yeniden hesaplanmasını zorlamak için bu özelliği true olarak belirtebilir. HTML dosya kaydedilirken.

HtmlSaveOptions.FormatDataIgnoreColumnWidth özelliğini ekler

Sütun taşarken hücrenin tüm biçimlendirilmiş verilerinin gösterilip gösterilmeyeceğini belirtir.

CellsHelper.NeedQuoteInFormula() yöntemini ekler

Sayfaya referans eklerken sayfa adının tek tırnak içine alınması gerekip gerekmediğini kontrol edin.

Bazı ErrorCheckType numaralandırmalarını ekler ve geçersiz kılar

Bunun yerine yeni numaralandırmalar kullanın.

Yöntemleri ekler: GetShortTextOf12Months(),GetTextOf4Quaters(),GetTextOfYears(),GetTextOfQuarters(),GetTextOfMonths(), GetTextOfDays(),GetTextOfHours(),GetTextOfMinutes(),GetTextOfSeconds() ve GetTextO PivotGlobalizationSettings’in fRange()‘ı

Pivot tablo için yerel tarih saat metnini alır.

PivotFieldGroupSettings sınıfını ve PivotField.GroupSettings özelliğini ekler; SxRng sınıfını ve PivotField.SxRng özelliğini geçersiz kılar

Bunun yerine PivotField.GroupSettings özelliği kullanıldı.

PivotTable.SetUngroup() yöntemini geçersiz kılar ve PivotField.Ungroup() yöntemini ekler

Lütfen pivot alanının grubunu çözmek yerine PivotField.Ungroup() yöntemini kullanın.

PivotTable.SetAutoGroupField() ve SetManualGroupField() yöntemlerini geçersiz kılıyor

Lütfen PivotField.GroupBy() yöntemini kullanın.

PivotField.GroupBy() yöntemlerini ekler

Pivot alanını gruplandırın.

Aralık için bir köprü ekleyin.

PivotFieldGroupType numaralandırmasını ekler

Pivot alanının grup türünü temsil eder.

CustomPiovtFieldGroupItem ve PivotDiscreteGroupSettings sınıflarını ekler

Pivot alanının ayrık grubunu temsil eder.

PivotGroupByType.Numbers’i ekler ve PivotGroupByType.RangeOfValues numaralandırmasını geçersiz kılar

PivotGroupByType.Numbers enum’u kullanarak pivot alanını sayısal değerlere göre gruplandırın.

PivotNumbericRangeGroupSettings sınıfını ekler

Pivot alanı için sayısal grupların ayarlarını temsil eder.

PivotDateTimeRangeGroupSettings sınıfını ekler

Pivot alanı için tarih saat gruplarının ayarlarını temsil eder.

ImageOrPrintOptions.EmfRenderSetting özelliğini ekler

Görüntüye oluşturulurken Emf meta dosyasının işlenmesine yönelik ayar.

XpsSaveOptions.EmfRenderSetting özelliğini ekler

XPS’e oluşturulurken Emf meta dosyasının işlenmesine yönelik ayar.

PdfCompliance.Pdf14, Pdf15, Pdf16, Pdf17 numaralandırmasını ekler

PDF 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 ile uyumlu PDF formatına dönüştürülmeyi destekler.

Eski PdfCompliance.None enum

Lütfen bunun yerine PdfCompliance.Pdf14’ü kullanın.

Legend.LegendEntriesLabels özelliğini geçersiz kılar ve Legend.GetLegendLabels() yöntemini ekler

Lütfen bunun yerine Legend.GetLegendLabels() yöntemini kullanın.

 Türkçe