Aspose.Cells for PHP via Java 23.2 Sürüm Notları

AnahtarÖzetKategori
CELLSJAVA-43438<Application> etiketini XLSX’de doldurun
CELLSJAVA-4511903 formatındaki excel’e okurken, düz çizginin ‘FillType’ı işlenmez
CELLSJAVA-45128Ok çizgilerini okurken yatay çevirme eksik görünüyor
CELLSJAVA-45061XLS - HTML: Görüntü uzatıldı
CELLSJAVA-45062XLS ila HTML: Ok kaydırma
CELLSJAVA-45085Excel’de Diagram dağınık sorunu PDF oluşturmaya
CELLSJAVA-45118Pdf’ye kaydederken döndürüldükten sonra eksik şekil görüntüsü
CELLSJAVA-45078TOPLAM ORTALAMA hesaplama #VALUE!
CELLSJAVA-45088Hücre değeri özel biçimli bir dize olduğunda görüntülenen sonuç, ortaya çıkan html için yanlıştır
CELLSJAVA-45094Yeni sürümde =!$K$23 gibi referanslara sahip küresel adlandırılmış aralıklar
CELLSJAVA-45115Yöntem deleteRows yanlış biçimlendirmeye neden oluyor
CELLSJAVA-45077Kaydedilen dosya, yükleme ve Onedrive diskinde açma sırasında bir hata bildirir
CELLSJAVA-45109Grafiği resme dönüştürürken bir İstisna atılıyor
CELLSJAVA-45112Radar Grafiği için özel Ana Kılavuz Çizgisi oluşturun
CELLSJAVA-45103Excel’e eklenen renkli resimler pdf’ye dönüştürüldüğünde siyah oluyor
CELLSJAVA-45155Ortada Metin, pdf’ye dönüştürülürken son sütundaysa kesilir
CELLSJAVA-45160HTML’den EXCEL’e dönüştürme, Geçersiz # hatasıyla başarısız oldu
CELLSJAVA-45079HTML’e dışa aktarılırken Sondaki Noktalı Özel Sayı Biçimi yoksayılır
CELLSJAVA-45084Yeniden kaydedilen xls dosyasında yazı tipi değiştirildi
CELLSJAVA-45106Excel’i html’ye dönüştürürken sonuç dosyası anormal
CELLSJAVA-45117Html’ye kaydederken şekil döndürme hatası
CELLSJAVA-45123Yay şekli, Excel 95’te Yatay olarak döndürülmelidir
CELLSJAVA-45132Excel95/5.0’da şeklin destek deseni dolgusu
CELLSJAVA-45147Dosyayı html’ye kaydederken son sütundaki bazı metinler kesiliyor
CELLSJAVA-45148Html olarak kaydettikten sonra kaybolan birleştirilmiş alanlar
CELLSJAVA-45087Kenarlık, Excel’de grafik başlığı metninde PDF’e görüntüleniyor.

Herkese Açık API ve Geriye Dönük Uyumsuz Değişiklikler

Aşağıda, API numaralı telefon numarasına eklenen, yeniden adlandırılan, kaldırılan veya kullanımdan kaldırılan üyeler gibi genele açık olarak yapılan tüm değişikliklerin ve Aspose.Cells for Java numaralı telefona yapılan geriye dönük uyumlu olmayan değişikliklerin bir listesi bulunmaktadır. Listelenen herhangi bir değişiklikle ilgili endişeleriniz varsa lütfen şu adrese bildirin: Aspose.Cells destek forumu.

ChartTextFrame.IsAutomaticRotation özelliğini ekler

Grafik metninin otomatik olarak döndürülüp döndürülmediğini gösterir.

Eski JsonLayoutOptions.IgnoreObjectTitle ve JsonLayoutOptions.IgnoreArrayTitle özellikleri

Lütfen bunun yerine JsonLayoutOptions.IgnoreTitle özelliğini kullanın.

JsonLayoutOptions.IgnoreTitle özelliğini ekler

Json’u Excel’e dönüştürürken Json özniteliklerinin başlıklarını alır.

Style.ToJson() yöntemini ekler

Excel dosyalarının stilini json dosyasına dönüştürür

Cell.ToJson() yöntemini ekler

Bir hücre hücresini json dosyasına dönüştürür.