Aspose.Cells for PHP via Java 23.4 Sürüm Notları

AnahtarÖzetKategori
CELLSJAVA-45255CSS “yazma modu” ile Metni Yukarıdan Aşağıya görüntüleyin
CELLSJAVA-45227Aspose.Cells, dosyayı XLSB olarak kaydederken takılıyor
CELLSJAVA-45241Hesaplanan MIRR sonucu doğru değil
CELLSJAVA-45296Aspose Cells bazı değerler için formülü yeniden hesaplamıyor
CELLSJAVA-45223Grafikten Görüntüye - karakter ve açıklama yüksekliği doğru şekilde oluşturulmadı
CELLSJAVA-45257Grafiğin ölçekleri Excel’de PDF oluşturmada eksik
CELLSJAVA-45054müşteriden belirtilen dosya için çalışma sayfası değiştirilemiyor
CELLSJAVA-45229test.xlsx dosyası için GridWeb’de dosya yüklenemiyor
CELLSJAVA-45231setRowHeightForCSV çalışma sayfasını değiştirdikten sonra etkili olmuyor, csv dosyası satır yüksekliği hala küçük
CELLSJAVA-45251Sütun genişliği ayarlandıktan sonra filtre butonunun konumu da yerinde ayarlanmalıdır.
CELLSJAVA-45082Dosyayı pdf’ye kaydettikten sonra dalgalı çizgi dolgusu farklı
CELLSJAVA-45237Dosyayı SVG’e kaydederken formül görüntüleme hatası
CELLSJAVA-45236Dosyayı SVG’e kaydederken satır konumu hatası
CELLSJAVA-45252PrintingPageType.IGNORE_BLANK seçeneği kullanılırken Excel’den PDF’e dönüştürme sırasında sayfaların hatalı şekilde kaldırılması
CELLSJAVA-45273svg’ye dönüştürülürken bazı metinler görünmüyor
CELLSJAVA-45266Cell html’ye dönüştürülürken içerik konumu hatası
CELLSJAVA-45279Dosya HTML’e aktarılırken fazladan boşluk görünüyor
CELLSJAVA-45248HTML’den Excel’e: Birden çok biçim aynı anda tutulamaz
CELLSJAVA-45304Xlsx’i ods’ye dönüştürürken çubuk grafiklerde çizim eksik
CELLSJAVA-45305ods xlsx’e dönüştürülürken güneş şekli dikdörtgen şekle dönüştürülür
CELLSJAVA-45308Cell değerleri, xlsx’i ods’ye dönüştürürken çapraz sayfaya sahip hücreler için görünmüyor
CELLSJAVA-45259HTML’i listelerle XLSX’e dönüştürürken veri kaybı
CELLSJAVA-45260HTML - XLSX: Hizalama korunmadı
CELLSJAVA-45271Bir çalışma kitabını iki kez kaydederken sonuç dosyasının kullanıcı kimliği farklı
CELLSJAVA-45283PivotArea seçimi, PivotFieldType.Data dışındaki diğer pivot alan türlerini destekler
CELLSJAVA-45298xlsx’i ods’ye dönüştürürken pasta grafiklerin renkleri korunmalıdır
CELLSJAVA-45309Excel’i ods’ye dönüştürürken pasta grafiğin ilk dilim açısı doğru değil
CELLSJAVA-45310FileFormatType’ı algılamak için OneNote biçimini FileFormatUtil API’e ekleyin

Herkese Açık API ve Geriye Dönük Uyumsuz Değişiklikler

Aşağıda, API numaralı telefon numarasına eklenen, yeniden adlandırılan, kaldırılan veya kullanımdan kaldırılan üyeler gibi genele açık olarak yapılan tüm değişikliklerin ve Aspose.Cells for Java numaralı telefona yapılan geriye dönük uyumlu olmayan değişikliklerin bir listesi bulunmaktadır. Listelenen herhangi bir değişiklikle ilgili endişeleriniz varsa lütfen şu adrese bildirin: Aspose.Cells destek forumu.

XlsbSaveOptions.LightCellsDataProvider özelliğini ekler

Kullanıcının xlsb dosyasını LightCell modunda kaydetmesine izin verir.

Worksheet.CalculateArrayFormula(…) yöntemlerini ekler

Kullanıcının bir formülü ilk başta bir hücreye ayarlamadan dinamik olarak dizi formülü olarak hesaplamasına izin verir.

CalculationOptions.CharacterEncoding özelliğini ekler

Kullanıcının, CHAR ve KOD işlevi gibi formülleri hesaplarken karakterleri kodlamak/kod çözmek için kullanılan kodlamayı belirlemesine izin verir.

EquationNode sınıfını ve onun türetilmiş sınıflarını ekler

Kullanıcıların ilgili düğümleri adım adım ekleyerek bir denklem şekli oluşturmasını tamamlamasına izin verir.

FileFormatType.XHtml ve FileFormat.OneNote numaralarını ekler

xhtml ve One Note dosya biçimi türünü temsil eder.

FontConfigs.IsFontAvailable() yöntemini ekler

Yazı tipinin kullanılabilir olup olmadığını döndürür.

LoadOptions.IgnoreUselessShapes özelliğini ekler

Xlsx dosyalarındaki gereksiz şekillerin göz ardı edilip edilmediğini gösterir.

PivotArea.OnlyData ve OnlyLabel özelliklerini ekler.

Pivot alanı için yalnızca veri mi yoksa etiket mi seçildiğini temsil eder.

SaveFormat.XHtml numaralandırmasını ekler.

Kaydetme biçimini temsil eder.

ListObject.PutCellFormula() yöntemini ekler

Formülü tablodaki hücrelere koyar.

VbaProject.Encoding özelliğini ekler

Excel dosyalarındaki VBA projesinin kodlamasını alır ve ayarlar.

XmlSaveOptions.SheetNameAsElementName özelliğini ekler.

Excel’i xml verilerine dönüştürürken sayfa adını öğe adı olarak kaydedip kaydetmediğini gösterir.

XmlSaveOptions.DataAsAttribute özelliğini ekler.

Excel’i xml verilerine dönüştürürken verilerin düğümün özniteliği olarak kaydedilip kaydedilmediğini gösterir.