Aspose.Cells for Python via Java 21.6 Sürüm Notları

AnahtarÖzetKategori
CELLSJAVA-43466CellsException: Odaları içe aktarırken ZipFile hatası
CELLSJAVA-43463Dosyayı kaydettikten sonra zaman çizelgesi bozuldu
CELLSJAVA-43464PivotField.hideItem() çıktı dosyasında etkili olmaz
CELLSJAVA-43470Bir HTML belgesi içe aktarılırken “th” etiketi içindeki “br” etiketinden sonraki metin kesiliyor
CELLSJAVA-43481Bir hücreden yanlış formülü alma
CELLSJAVA-43490Belge özellikleri çıkarılamıyor
CELLSJAVA-43491Veri tablosunu kullanan formülün değeri doğru şekilde çıkarılamıyor
CELLSJAVA-43498zh_CN yerel ayarı için sayısal değerin biçimlendirilmiş sonucu yanlış
CELLSJAVA-43451Excel dosyasının içeriği yanlış görüntüleniyor ve ChangeStyle (yay) demosu düzgün çalışmıyor
CELLSJAVA-43484İçerik düzeni, Excel’de PDF oluşturmayla tutarsız
CELLSJAVA-43465Excel’i PDF’e dönüştürürken birkaç grafik dizisi eksik
CELLSJAVA-43468Excel’de PDF oluşturmaya yönelik düz çizgi denklemiyle ilgili sorun
CELLSJAVA-43432XLS dosya biçimi yeniden kaydedilirken grafik içeriği uyuşmuyor
CELLSJAVA-43475Regresyon: Çizgiye sarılmış hücreler kesilir
CELLSJAVA-43478Regresyon: NUMBERS - PDF, çok fazla veri eksik
CELLSJAVA-43485Gerileme: ODS’den PDF’i oluştururken ekstra içerik
CELLSJAVA-43492Bir XML (SpreadsheetML) dosyasının dönüştürülmesi, XLS ve XLSX çıktılarındaki “Ad Tanımı"ndaki Gizli ayarı kaldırır
CELLSJAVA-43486Bir HTML belgesini Çalışma Kitabına dönüştürürken NullPointerException

Herkese Açık API ve Geriye Dönük Uyumsuz Değişiklikler

Aşağıda, API Aspose.Cells for Python Aspose.Cells adresinde yapılan, eklenen, yeniden adlandırılan, kaldırılan veya kullanımdan kaldırılan üyeler gibi genele açık olarak yapılan tüm değişikliklerin ve geriye dönük olarak uyumlu olmayan değişikliklerin bir listesi bulunmaktadır. Listelenen herhangi bir değişiklikle ilgili endişeleriniz varsa, lütfen bildirin. Aspose.Cells destek forumunda.

Cell.IsErrorValue özelliğinin davranışını değiştirir.

Eski sürümlerde, bu özellik yalnızca formül hücreleri için geçerlidir. Diğer özelliklerle tutarlı olması için 21.6’dan itibaren formül dışı hücreleri de kontrol ediyoruz ve değeri hata değeri ise, aynı zamanda doğru değerini döndürüyoruz. Kullanıcı, yalnızca formül hücreleri için hata değerini kontrol etmesi gerekiyorsa, önce Cell.IsFormula özelliğini kontrol edebilir.

Cell.Value özelliğinin davranışını değiştirir.

Eski sürümlerde, hücre tarih saat olarak biçimlendirilmişse ve değeri sayısalsa, bu özellik her zaman DateTime nesnesini döndürür. 21.6’dan itibaren bu özellik, maksimum geçerli DateTime değerini aşarsa sayısal değeri kendisi döndürür. Bu değişiklikle, döndürülen nesne ms excel’in formül çubuğunda gösterilenle tutarlıdır.

Cell.IsNumericValue özelliğini ekler.

Kullanıcının bir hücrenin değerinin sayısal değer (int, double, datetime) olup olmadığını kontrol etmesi için uygun ve verimli bir yol sağlar.

Cell.SetSharedFormula()/SetArrayFormula()/SetDynamicArrayFormula() aşırı yüklenmiş yöntemlerini ekler.

Dizi formüllerini ve paylaşılan formülleri önceden tanımlanmış değerlerle ayarlama desteği.

Enum PdfFontEncoding’i ekler.

Pdf gömülü yazı tipi kodlamasını temsil eder.

PdfSaveOptions.FontEncoding özelliğini ekler.

Pdf’de gömülü yazı tipi kodlamasını alır veya ayarlar.

SlicerCacheItem.Value özelliğini ekler.

Dilimleyici öğesi için etiket metnini döndürür. Sadece oku.

GlobalizationSettings.GetProtectionNameOfPivotTable() yöntemini ekler.

PivotTable’daki koruma adını alır.

FileFormatUtil.FileFormatToSaveFormat yöntemini ekler.

Dosya biçimini kaydetme biçimine dönüştürür.