Ürünlerimize göz atın

Aspose.Cells for Python via Java 21.7 Sürüm Notları

AnahtarÖzetKategori
CELLSJAVA-43477Aspose.Cells for Java Kullanarak Sertifikalı Bir VBA Kodu Projesini Dijital Olarak İmzalayın
CELLSJAVA-40452Harici veri aralıklarını ve ayrıntılarını alın
CELLSJAVA-42494CSS bölümünde büyük miktarda kullanılmayan stil oluşturuluyor
CELLSJAVA-41121SheetRender, akış şemasını doğru şekilde oluşturmuyor
CELLSJAVA-43331XLS’den HTML’e dönüştürme sırasında daire içinde eksik metin
CELLSJAVA-43507Java altında excel eklemek için svg yürütülürken, anormal şekilde çıkıyor.
CELLSJAVA-41887Pivot Tablodaki yüzde verileri HTML’de düzgün gösterilmiyor
CELLSJAVA-43482Bir HTML belgesini Çalışma Kitabına dönüştürürken üst simgeler ve alt simgeler doğru biçimlendirilmemiş
CELLSJAVA-43501getStringValue() işlevi kullanılarak yanlış değer okundu
CELLSJAVA-43515MDURATION formül sorunu
CELLSJAVA-43528Oluşturma tarihi ve saati ile güncelleme tarihi çıkarılamaz
CELLSJAVA-43529BuiltInDocumentProperties çıkarılamıyor
CELLSJAVA-43530Tarih ve saat özellik sonuçları farklı
CELLSJAVA-41693Metin Kutusundaki denklem PDF’e işlenmez
CELLSJAVA-43487Excel’de PDF çıktısında metin ortalanmamış, PDF’e dönüştürme
CELLSJAVA-42867Şekiller ODS dosya biçiminde alınmıyor
CELLSJAVA-42895PNG MS Excel grafiğinin çıktısında tutarsızlıklar var
CELLSJAVA-43015setPrintArea() yöntemi kullanılırken SheetRender.toImage() ile ilgili sorun
CELLSJAVA-43258Çalışma kitabı kopyalandıktan sonra grafik noktaları yazı tipi kalınlığı değişiklikleri
CELLSJAVA-43436Aspose Cells diyagramda ters y eksenini yok sayar
CELLSJAVA-43510Aspose.Cells for Java kullanılarak Excel dosyası yeniden kaydedildiğinde grafik bozuluyor
CELLSJAVA-43532Grafik serisi adlarını çıkarma sorunu
CELLSJAVA-43474XLS dosyası yüklenirken ve kaydedilirken şekil nesneleri değişti
CELLSJAVA-43493Yanlış yorumun yazarı alındı
CELLSJAVA-43527Aspose.Cells for Java NullPointerException
CELLSJAVA-43506Geçersiz parola istisnası

Herkese Açık API ve Geriye Dönük Uyumsuz Değişiklikler

Aşağıda, API numaralı telefon numarasına eklenen, yeniden adlandırılan, kaldırılan veya kullanımdan kaldırılan üyeler gibi genele açık olarak yapılan tüm değişikliklerin ve Aspose.Cells for Java numaralı telefona yapılan geriye dönük uyumlu olmayan değişikliklerin bir listesi bulunmaktadır. Listelenen herhangi bir değişiklikle ilgili endişeleriniz varsa lütfen şu adrese bildirin: Aspose.Cells destek forumu.

PasteOptions.OperationType özelliğini ve PasteOperationType numaralandırmasını ekler.

Aralığı yapıştırırken işlem türünü alır ve ayarlar.

PivotFormatCondition.AddColumnAreaCondition(PivotField columnField) yöntemini ekler.

Sütun alanlarına PivotTable koşullu biçim sınırı ekler.

PivotFormatCondition.AddColumnAreaCondition(String fieldName) yöntemini ekler.

Sütun alanlarına PivotTable koşullu biçim sınırı ekler.

PivotFormatCondition.AddRowAreaCondition(PivotField rowField) yöntemini ekler.

Satır alanlarına PivotTable koşullu biçim sınırı ekler.

PivotFormatCondition.AddRowAreaCondition(String fieldName) yöntemini ekler.

Satır alanlarına PivotTable koşullu biçim sınırı ekler.

PivotFormatCondition.AddDataAreaCondition(PivotField dataField) yöntemini ekler.

Veri alanlarına PivotTable koşullu biçim sınırı ekler.

PivotFormatCondition.AddDataAreaCondition(String fieldName) yöntemini ekler.

Veri alanlarına PivotTable koşullu biçim sınırı ekler.

PivotFormatCondition.SetConditionalAreas() yöntemini ekler.

PivotFormatCondition nesnesinin koşullu alanlarını ayarlar.

SeriesCollection.Add(boolean,boolean) yöntemini ekler.

Bir aralıkla seri ekler.

SetSeriesNames() yöntemini ekler.

Serinin adı olarak bir aralık ayarlar.


 
 Türkçe