Ürünlerimize göz atın

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

AnahtarÖzetKategori
CELLSJAVA-45602Noktalama işaretinin dikey metindeki konumu sol tarafa yakındır
CELLSJAVA-45603Metin kutusunun içindeki dikey metin konumu yanlış
CELLSJAVA-45639Xls’i pdf’ye dönüştürürken yuvarlatılmış dikdörtgen sağ dikdörtgene dönüştürülür
CELLSJAVA-45607Regresyon: accountFormula kilitleniyor
CELLSJAVA-45611Regresyon: Ondalık yuvarlama
CELLSJAVA-45634Es-ES gibi bazı bölgeler için sayısal değerlere ekstra boşluklar eklenir
CELLSJAVA-45397Grafiğin resme dönüştürülmesi sırasında karakter aralığı korunmaz
CELLSJAVA-45609Excel’i PDF’e dönüştürürken grafiğin görünümü değişiyor
CELLSJAVA-45610Excel’i PDF’e dönüştürürken grafik veri etiketleri kayboluyor
CELLSJAVA-45538HTML’e yazdırıldığında bazı hücrelerin içeriği sütun genişliği dahilinde tam olarak görüntülenmiyor
CELLSJAVA-45629Html çıktısında bazı yerel ayarlar (özellikle “es”, “fr”, “it”) için hücre numarası değeri tam olarak görüntülenmiyor
CELLSJAVA-45633Sığdırmak için küçült seçeneğini kullanırken, çalışma sayfası hücresi HTML çıktısına aynı şekilde yansıtılamıyor
CELLSJAVA-45649Dosyayı HTML’e kaydederken Cell veri ofseti
CELLSJAVA-45637Ots ve Excel95, FileFormatUtil.saveFormatToExtension çağrılırken yanlış değerler alıyor
CELLSJAVA-44198Gelişmiş MS Excel grafikleri PDF çıktısında düzgün şekilde görüntülenmiyor
CELLSJAVA-45612PivotTable.CalculateData(), IndexOutOfBoundsException’ı oluşturur
CELLSPYTHONJAVA-66Hesaplama seçeneklerini ayarladıktan sonra Dinamik Dizi Formülleri hesaplama hatasını yenileyin
CELLSPYTHONJAVA-68Regresyon: java.lang.NullPointerException: “com.aspose.cells.DateTime.getYear()” çağrılamıyor çünkü “<local3>.d” boş
CELLSPYTHONJAVA-71Birden fazla x ekseni kategorisini göz ardı eden Box ve Whisker grafiği

Kamu API ve Geriye Dönük Uyumsuz Değişiklikler

Aşağıda, eklenen, yeniden adlandırılan, kaldırılan veya kullanımdan kaldırılan üyeler gibi halka açık API’de yapılan değişikliklerin yanı sıra Aspose.Cells for Java’de yapılan geriye dönük uyumlu olmayan değişikliklerin bir listesi bulunmaktadır. Listelenen herhangi bir değişiklikle ilgili endişeleriniz varsa, lütfen bunu şu adreste dile getirin: Aspose.Cells destek forumu.

GlobalizationSettings.GetDefaultSheetName() yöntemini ekler

Otomatik olarak eklenen çalışma sayfaları için özel sayfa adını destekler.

MsoFormatPicture.TopCropInch/BottomCropInch/LeftCropInch/RightCropInch özelliklerini ekler.

Resmin kırpma boyutunu inç cinsinden alır ve ayarlar.

Range.IsBlank() yöntemini ekler.

Aralığın herhangi bir değer içerip içermediğini belirtir.

Range.AddHyperlink(String,String,String) yöntemini ekler

Bir aralığa köprü ekler.

VbaModuleCollection.AddUserForm() yöntemini ekler

VBA projesi için kullanıcı formu ekler.

WorksheetCollection.AddCopy(Worksheet[], string[]) yöntemini ekler

Bazı çalışma sayfalarının birlikte eklenmesini ve kopyalanmasını destekler.

 Türkçe