Aspose.Cells for Python via Java 23.3 Sürüm Notları

AnahtarÖzetKategori
CELLSJAVA-45149Smartart nesnesinden bir “grup” nesnesi oluşturma mantığını değiştirin
CELLSJAVA-45172GridWeb için yükleme seçeneğini destekleyin
CELLSJAVA-45173Html yüklenirken img etiketinin kenar boşluklarını destekleyin
CELLSJAVA-45110Dönüştürülen görüntü, MS Excel ile aynı değil.
CELLSJAVA-45190Hesaplanan alan değerleri, getCalculatedValue() işlevi tarafından alınmaz.
CELLSJAVA-45056Grafikten Görüntüye - karakter ve açıklama yüksekliği doğru şekilde oluşturulmadı
CELLSJAVA-45089Dönüştürülmüş PDF, diyagram etiketlerini farklı konumlarda ve yanlış Eksen noktalarında gösteriyor
CELLSJAVA-45141V23’te kopyalanan çalışma kitabında grafikte veri etiketleri eksik
CELLSJAVA-45178xlsx’i html’ye dönüştürürken program, Chart nesnesinin başlangıç hücresinin geçersiz ‘}’ içeriğine sahip olduğunu soracaktır.
CELLSJAVA-45195Bir Dağılım tablosunda Seri Çizgisi eksik
CELLSJAVA-45054Müşteriden belirtilen dosya için çalışma sayfası değiştirilemiyor
CELLSJAVA-45143CSV dosyası, WPS dosyasıyla aynı değil
CELLSJAVA-45072MS Excel dosyasından dönüştürülen PDF by Aspose.Cells, iText ile normal şekilde okunamadı
CELLSJAVA-45200Dönüştürülen PDF’deki sayılar için “#” gösteriliyor
CELLSJAVA-45159PNG görüntüsüne dönüştürülürken metin ortaya hizalı değil
CELLSJAVA-41794Bazı satırlar gizlendiğinde HTML yanlış
CELLSJAVA-45189Format uygulamak için bir pivot tablonun pivot veri alanını seçin
CELLSJAVA-45197HTML’de Excel’e dönüştürmede biçimlendirme sorunları
CELLSJAVA-45051LibreOffice Calc dosyasını açarken parola çalışmıyor (ODS)
CELLSJAVA-44070CSV ila PDF oluşturmada “Geçersiz son satır dizini” istisnası
CELLSJAVA-45107Dosyaları html’ye dışa aktarırken bir IllegalArgumentException istisnası oluşuyor

Herkese Açık API ve Geriye Dönük Uyumsuz Değişiklikler

Aşağıda, API numaralı telefon numarasına eklenen, yeniden adlandırılan, kaldırılan veya kullanımdan kaldırılan üyeler gibi genele açık olarak yapılan tüm değişikliklerin ve Aspose.Cells for Java numaralı telefona yapılan geriye dönük uyumlu olmayan değişikliklerin bir listesi bulunmaktadır. Listelenen herhangi bir değişiklikle ilgili endişeleriniz varsa lütfen şu adrese bildirin: Aspose.Cells destek forumu.

CalculationOptions.LinkedDataSources özelliği ekler

Kullanıcının, hesaplama için formülde kullanılan harici bağlantılar için bağlantılı veri kaynakları ayarlamasına izin verir.

Eski SvgSaveOptions sınıfı

Lütfen bunun yerine ImageSaveOptions sınıfını kullanın.

Eski SvgSaveOptions() yapıcısı

Lütfen bunun yerine ImageSaveOptions(SaveFormat.Svg) kullanın ve ImageSaveOptions.ImageOrPrintOptions.OnePagePerSheet’i true olarak ayarlayın.

Eski SvgSaveOptions.SheetIndex özelliği

Lütfen bunun yerine ImageSaveOptions.ImageOrPrintOptions.SheetSet’i kullanın.

StyleModifyFlag.FontVerticalText sıralamasını ekler

Metnin dikey olarak hizalanıp hizalanmadığını gösterir.

WarningType.InvalidOperator numaralandırmasını ekler

Excel dosyalarını çalıştırırken geçersiz uyarı işlecini temsil eder.

Row.GroupLevel ve Column.GroupLevel özelliklerinin ayarlanmasını destekler

Satır ve sütunların grup düzeyini ayarlamayı destekler.

HtmlLoadOptions.ConvertFormulasData’yı geçersiz kılar ve HtmlLoadOptions.HasFormula özelliklerini ekler

Lütfen bunun yerine HtmlLoadOptions.HasFormula’yı kullanın.

PivotGlobalizationSettings.GetTextOfProtection() işlevini geçersiz kılar ve PivotGlobalizationSettings.GetTextOfProtectedName(String) yöntemlerini ekler

Lütfen bunun yerine PivotGlobalizationSettings.GetTextOfProtectedName(String) kullanın.

Chart.IsReferedByChart(Int32,Int32) yöntemini ekler

Bu hücrenin grafik tarafından referans alınıp alınmadığını gösterir.

PasteOptions.IgnoreLinksToOriginalFile özelliğini ekler

Aralığı kopyalarken orijinal dosyaya bağlantı vermeyin.

PivotArea,PivotTableSelectionType ve PivotTable.Format(Pivot.PivotArea,Style) ekler

Alanı seçin ve PivotTable’dan biçimlendirin.

SheetSet.Active özelliği ekler

Çalışma kitabının aktif sayfasını içeren bir set alır.