Aspose.Cells for Python via .NET 22.10 Sürüm Notları

AnahtarÖzetKategori
CELLSPYTHONNET-79MacOS sürümünü destekleyin
CELLSNET-42037PivotTable Zaman Çizelgesi Filtresi, excel belgesi yüklendikten ve güncellendikten sonra kayboluyor
CELLSNET-51963CRTX dosyaları için destek
CELLSNET-51952MAXIFS formüllerinin hesaplanması uzun zaman alıyor
CELLSNET-52064Cells.InsertRows yöntemi kullanılırken boş olmayan hücrelerin çalışma sayfasının sonundan itilmesine izin verilmez.
CELLSNET-52029Açıklama girişleri etiketlerini yerel/bölgesel ayarlara göre çevir
CELLSNET-51419XLS dosyası XLSM’e dönüştürülürken Pivot tablonun Dış Bağlantısı silindi
CELLSNET-51984PivotTable dosyası içeren XLSX dosyası yeniden kaydedildikten sonra bozuldu
CELLSNET-51987PivotTable ve Pivot grafiğindeki bazı Akıllı İşaretleyicilerle (eklenen) ilgili sorun
CELLSNET-52065Harici bağlantıları dönüştürürken yanlış harici veri bağlantıları
CELLSNET-52088Klasik pivot tablo oluşturulurken fazladan satır eklenir
CELLSNET-52018GetValidationValue, NotBetween operatörü kullanılarak yanlış
CELLSNET-52069Cell sonucundaki ondalık değerler.Formül, ms excel’in gösterdiğinden farklı olabilir.
CELLSNET-52078Style.SetPatternColor(BackgroundType,Color,Color) etkili olmaz
CELLSNET-52105LightCellsDataHandler.StartSheet(Worksheet), xlsb şablon dosyası için false döndürürken sayfayı atlayamaz
CELLSNET-46764Pdf’ye dönüştürmede eksik grafik başlığı
CELLSNET-52049XLSX - PDF: Metin düzgün biçimlendirilmemiş
CELLSNET-52073Excel’deki Arial Tur yazı tipinin PDF oluşturmayla ilgili sorunu
CELLSNET-52083Muhasebe numarası biçimine sahip bazı hücreler ##### olarak işlenir.
CELLSNET-52091Çalışma sayfası içeriğini siyah beyaz olarak ayarlarken, yine de renkli yazdırılıyor ve gereksiz yere kenarlıklar görüntüleniyor
CELLSNET-51972Sayfa kopyalanırken düğme nesneleri içeren çalışma sayfası düzgün tanınmıyor
CELLSNET-51973Html tablosundan Excel sayfasına düzgün dönüştürülmemiş
CELLSNET-52001XLSX dosyasının yeniden kaydedilmesi bozuk dosyayı oluşturdu
CELLSNET-52015Excel dosyasından güçlü sorgu formülü yüklenemiyor
CELLSNET-52054Aspose.Cells tarafından oluşturulan bir çalışma kitabını kaydedip yeniden açtıktan sonra stil bozulması
CELLSNET-52056Köprü Çoğaltma Sorunu
CELLSNET-52071Excel’den XML’e dönüştürme - Eleman Adları Kaçırılmaz
CELLSNET-52074HTML - XLSX: Eksik hücre içeriği
CELLSNET-52084“Northwind Traders” metninin konumu yanlış (sol girinti değeri doğru yorumlanmıyor).
CELLSNET-52063PivotTable.CalculateData, NullReferenceException’a neden oldu
CELLSNET-51986Etkin hesaplama zinciri ile çalışma kitabını iki kez hesaplamak istisnaya neden oldu
CELLSNET-52081Stilleri kaldırılmış olan XLSX dosyasının açılması istisna oluşturuyor
CELLSNET-52044GridWeb’de müşterinin dosyası içe aktarılırken istisna ortaya çıktı
CELLSNET-52002Korumasız bir belgeyi parolayla açmaya çalışırken istisna atılıyor