Aspose.Cells for Python via .NET 22.11 Sürüm Notları

AnahtarÖzetKategori
CELLSPYTHONNET-82ActiveX denetimlerine sahip bir XLSM dosyasını yeniden kaydetmek, dosyadaki makroları bozdu
CELLSNET-52026Destek kopyalama zaman çizelgesi
CELLSNET-52022CSE eski dizi formülünü ve normal dizi formülünü ayırt edin veya ayırt edin
CELLSNET-52156XLSX’i HTML’e kaydederken birleştirilmiş tablo hücrelerini devre dışı bırakın
CELLSNET-52159Html’yi excel’e dönüştürürken daraltılmış özelliği ayrıştırma desteği
CELLSNET-51939XLSX - PDF: İçerik yanlış hizalama
CELLSNET-51940XLS ila PDF: Hücrelerde içerik yanlış hizalama
CELLSNET-52068XLSX - PDF: Eksik şekiller/Düzen çökmesi
CELLSNET-52092Excel’deki rakamlarda karakter baskısı ve boşluklar kesildi
CELLSNET-52186XLSX belgesi PDF’e dönüştürülürken şekiller/kutular boş
CELLSNET-52225XLSX - PDF Metin kutularındaki karakterler tersine çevrildi
CELLSNET-52086Oluşturulan dosyada bozuk dış bağlantılar
CELLSNET-52133Excel formülleri, yeniden kaydedilen xlsb dosyasında kaşlı ayraçlarla sarılır
CELLSNET-52158Yanlış dairesel referans tespiti
CELLSNET-52174Cell.IsArrayFormula, xlsb şablon dosyasından okunduktan sonra dizi formülü için yanlıştır
CELLSNET-52217Bazı büyük sayılar için arama işlevleri yanlış hesaplandı
CELLSNET-52221XLOOKUP için dinamik dizi formülü doğru şekilde dökülmedi
CELLSNET-52232Harici bağlantının sayfa adından tek tırnak kaldırılır
CELLSNET-52198Grafikleri görüntü dosyaları olarak dönüştürürken çakışma sorunu
CELLSNET-52043HorizontalPageBreaks ile “PageSetup.Zoom” hesaplanırken sorun
CELLSNET-52157Sayfa kenarlığı, pdf’ye dönüştürülürken metinle çakışıyor
CELLSNET-52118OpenOffice ve LibreCalc’ta html hücreye ayarlandığında farklı biçimlerde tutarsız sonuç
CELLSNET-52125İndeks, range.copy with resim için aralığın dışındaydı
CELLSNET-52143XLS dosyası XLSM’e dönüştürülürken bağlantının ilişki türü değişiyor
CELLSNET-52144XLS - XLSM dönüştürme bağlantı ilişkisi türünü değiştirme
CELLSNET-52151xlsb’nin kaydedilmesi, tüm yorumları son yorumla değiştirdi
CELLSNET-52152Aspose.Cells ile AutoFit satır işlemi uygulandığında satır yüksekliği değeri yanlış
CELLSNET-52155Aralık kopyasından sonra koşullu biçimlendirme kayboldu
CELLSNET-52181XLSX - HTML: Cells aralığı doğru şekilde dışa aktarılmamış
CELLSNET-52214Çıktı Excel dosyasında son satır içeriği kesiliyor
CELLSNET-52236Akıllı işaretçi (grup:birleştirme) birleştirilmiş hücreler için çalışmıyor
CELLSNET-52241Belgedeki kutular (şekiller) çıktıda görünmüyor PDF
CELLSNET-52243VBA projesini değiştirmek, çalışma kitabı kaydedildiğinde bir hata verir