Aspose.Cells for Python via .NET 22.7 Sürüm Notları

AnahtarÖzetKategori
CELLSPYTHONNET-55

Dosya Biçimleri ve Dönüşümler

- XLS, SpreadsheetML (XLSX, XML),XLSB, XLSM, DOCX, PPTX, JSON, Comma Separated Value (CSV), HTML, OpenDocument Spreadsheet (ODS), PDF, Tab Delimited, Plain Text (TXT) and popular image formats including TIFF, JPG, PNG, BMP ve SVG.

Yeni özellik
CELLSPYTHONNET-56

Oluşturma ve Yazdırma

- Elektronik tabloyu vektör görüntülere dönüştür (EMF)

- Çalışma sayfalarını raster görüntülere dönüştürün (Multipage TIFF, GIF)

- Çalışma sayfalarını raster görüntülere dönüştürün (PNG, JPEG, vb.)

- Elektronik Tabloyu yüksek doğrulukla PDF’e dönüştürün

Yeni özellik
CELLSPYTHONNET-57

Elektronik Tablo İçeriği Özellikleri

Çalışma sayfalarını çalışma kitaplarının içinde veya arasında kopyalayın veya taşıyın

- API’i kullanarak resimler ekleyin, geleneksel ve özel grafikler oluşturun ve grafikler için degrade arka planı ayarlayın

- Hücrelere yorum ekleyin

- Microsoft Excel 2007/2010 temaları ve renkleri

- Otomatik filtreler oluşturun

- Veri doğrulamalarını uygulayın

- Veri sıralamayı uygulayın

- Metni bulun ve değiştirin

- Birleştir/böl Cells

- Satırları ve sütunları gruplandırma/grubu çözme

- Özel sayfa sonları oluşturun

- Karmaşık Excel formüllerini hesaplayın

- Microsoft Excel 2007/2010’da desteklenen gelişmiş koşullu biçimlendirme desteği

- Bölmeleri dondur/çöz

- Verileri bağlamak için köprüler ekleyin

- Akıllı İşaretleyicileri Uygulayın

- Belge özellikleri ayarlarını belirtin

- Çalışma sayfalarını koruyun/korumayı kaldırın

- Excel XP ve sonraki sürümlerde sunulan gelişmiş koruma seçeneklerini belirtin

- Liste nesnesi/Microsoft Excel tabloları oluşturun

- Ara toplamlar oluştur

- Form kontrollerini ve diğer çizim şekillerini/nesnelerini ekleyin

Pivot tablolar ve pivot grafikler oluşturun

- Eklenti, VBA, makroları koruyun veya kaldırın

- Adlandırılmış aralıkları işleyin

- Elektronik tablolardan OLE nesneleri ekleyin, koruyun veya çıkarın.

- Microsoft Excel mini grafiklerini uygulayın

- Dosyaları şifrele

Yeni özellik
CELLSPYTHONNET-58

Elektronik Tablo Biçimlendirme Özellikleri

- Yazı tipleri, renkler, efektler, kenarlıklar ve gölgeleme dahil olmak üzere hücrelerdeki tüm karakterleri biçimlendirmeyi uygulayın

- Hücreler için tüm sayı biçimi ayarlarını (Microsoft Excel’de desteklenir) uygulayın

- Her türlü metin hizalama ayarını yapın

- Hücreler için farklı Yazı Tipi Ayarları uygulayın

Hücrelere, yazı tiplerine, kılavuz çizgilerine, grafik nesnelerine vb. farklı renkler uygulayın.

- Tek bir hücrede farklı zengin metin biçimlendirmesi uygulayın

- Hücrelere farklı kenarlık ayarları uygulayın

- Hücrelere farklı arka plan desenleri uygulayın

- Biçim ayarlarını bir çalışma sayfasına, satıra, sütuna veya bir hücre aralığına vb. uygulayın.

Yeni özellik
CELLSPYTHONNET-59

Sayfa Kurulumu Özellikleri

- Sayfa yönünü, ölçeklemeyi, kağıt boyutunu ayarlayın

- Kenar boşluklarınızı ve sayfa merkezlemenizi belirtin

Üstbilginizi ve/veya altbilginizi oluşturun veya düzenleyin

- Yazdırma alanını ayarlayın, başlıkları yazdırın veya kılavuz çizgilerini açın, vb.

Yeni özellik