Aspose.Cells for Python via .NET 22.9 Sürüm Notları

AnahtarÖzetKategori
CELLSNET-51935Xls dosyası için ayrık grup verilerini destekleyin
CELLSNET-51925Degrade dolgu için önceden ayarlanmış degrade ayarlarını destekleyin
CELLSNET-51740Veri tablosu için tablo formülünü ayarlama desteği
CELLSNET-51853CONVERT işlevi için ozm’yi lbm’ye dönüştürme desteği
CELLSNET-51931Style.Custom için kullanıcı girişinin yerleşik olarak tanınmasını iyileştirin
CELLSNET-51709.Numbers çalışma sayfasında birden çok tabloyu destekleyin
CELLSNET-51810Boş hücreleri null olarak Json’a aktarma desteği
CELLSNET-51811İlk satırın başlık satırı olup olmadığını algılama işlevini geliştirin
CELLSNET-51910ThemeColor ile Range’e ana hat kenarlıkları uygulama desteği
CELLSNET-51928xlsb’nin SHA-512 algoritması ile okuma ve yazma korumalı aralığı destekler
CELLSNET-51743Excel dosyası PDF’e dönüştürüldükten sonra bazı semboller değişti
CELLSNET-51747mm “??” olur pdf olarak
CELLSNET-50960Yeniden kaydedilen XLSM dosyası (bir pivot tablo içeren) bozuldu
CELLSNET-51506Türlenmiş dosyada harici bağlantılar bozuk
CELLSNET-51735Excel pivot tablosunu PDF’e dönüştürürken yanlış metin kalın stili
CELLSNET-51761Pivot tablolu XLS dosyası XLSM’e dönüştürüldüğünde veri bağlantı detayları silindi
CELLSNET-51899XLS’den XLSM’e dönüştürme - MS Excel, XLSM çıktı dosyasını açamadı
CELLSNET-51716Dinamik dizi formülü dökülen hücreleri doldurmaz
CELLSNET-51753Bazı formüller, seçim değiştirildiğinde sayfalardaki verileri güncellemek için hesaplanmaz
CELLSNET-51800XLSX’deki değerler PDF çıkışında yanlış
CELLSNET-51801Hesaplama zinciriyle hesapladıktan sonra çalışma kitabının yeniden hesaplanması yavaş
CELLSNET-51897YATAYARA değeri yanlış
CELLSNET-51187SVG oluşturmaya yönelik grafikte eksende etiketlerle yanlış hizalanmış dikey noktalı çizgiler
CELLSNET-51734System.Security.Cryptography.Pkcs 6.0.1 bağımlılığı, .NET Core 3.1 gerektirir
CELLSNET-51912Excel’i PDF’e dönüştürürken ortaya çıkan PDF ekseni doğru göstermiyor
CELLSNET-51744Gridweb geri atlamaya devam ediyor
CELLSNET-51608Docker’da (Azure cloud kubernetes) Excel’i HTML’e dışa aktarırken numara kırmızı/yeşil dairenin arkasına gizleniyor
CELLSNET-51864HorizontalPageBreaks ile “PageSetup.Zoom” hesaplama sorunu
CELLSNET-51938XLSX - PDF: Karakter aralığı yanlış
CELLSNET-51226Excel Çalışma Kitabında grafik/grup için tanımlayıcı özniteliği ekleyin
CELLSNET-51461DOCX dönüşümüne Excel’deki veriler için gereksiz kenarlıklar eklendi
CELLSNET-51736Cell sonuçta ortaya çıkan PDF’de sınırlar kayboldu
CELLSNET-51738Tek hücre için geçersiz kayıt, oluşturulan dosyanın bozulmasına neden oldu
CELLSNET-51760Worksheet.AutoFitColumns doğru çalışmıyor
CELLSNET-51770Birleştirilmiş Cells, PowerPoint dosyası olarak kaydedilirken düzgün çalışmıyor
CELLSNET-51771Hücreler birleştirildikten sonra, oluşturulan PowerPoint dosyasındaki bazı veriler kayboluyor
CELLSNET-51772XLS dosyasını XLSM’e dönüştürürken bağlantı bilgisi değişiyor
CELLSNET-51778Bir XLS dosyasını XLSM’e dönüştürmek, adlandırılmış aralıklardaki bağlantının sonundaki birkaç karakteri siliyor
CELLSNET-51785DOCX » Html tablosu » Excel sayfası düzgün dönüştürülmüyor
CELLSNET-51825AutoFit, v22.1.0 ve v22.8.0’da farklı çalıştı
CELLSNET-51829XLS - XLSM dosya dönüştürme, bazı özel özelliklerin kaybolmasına neden oldu
CELLSNET-51830Girdi belge akışı, belirli bir dosya için Çalışma Kitabı oluşturulduktan sonra erken atılıyor
CELLSNET-51865XLS çalışma sayfasında veri yokken Excel’de dolu satırları görebilirsiniz
CELLSNET-51880XLSB’den XLSM’e dönüştürme - XLSM çıktı dosyası bozuk
CELLSNET-51898XLS’den XLSM’e dönüştürme - XLSM çıktı dosyası bozuk
CELLSNET-51921Bayrakları açık olarak ayarlanmadan veya bir bayrak kullanılmadan kopyalanan bir stil uygulanamaz
CELLSNET-51922Cell koruması, XLSX dosyasını açıp yeniden kaydettikten sonra kaybolur
CELLSNET-51923Veriler içe aktarılırken DataTable Column Caption özelliği dikkate alınmaz ve çıktı Excel’de işlenmez
CELLSNET-51924Grafik metin öğelerinde yanlış yerel ayar
CELLSNET-51944Yerleşik stillerin adı bölgeye göre otomatik olarak değişmez
CELLSNET-51848Hesaplama çalışma kitabı Stackoverflow istisnasını atar
CELLSNET-51965XLSX dosyasını Muhasebe biçimlendirmesiyle Aspose.Cells.GridDesktop’a aktarırken istisna
CELLSNET-51961Bir ODS ila PDF oluşturulurken “Dizin aralık dışındaydı” istisnası
CELLSNET-51863CollectionBase.Exists içinde System.StackOverflowException