Aspose.Cells for Python via .NET 23.2 Sürüm Notları

AnahtarÖzetKategori
CELLSNET-52620SCAN ve Lambda işlevlerini ayrıştırma/okuma/kaydetme desteği
CELLSNET-52666Excel’i pptx’e dönüştürürken birden çok sayfalandırma biçimini destekler
CELLSNET-52627Hücre stilini genel bir nesneye çıkarın (ör. JSON)
CELLSNET-52683Cell.Formül, MS Excel’de görüntülenen formülle aynı değil
CELLSNET-52691Formüller yanlış hesaplanıyor
CELLSNET-52519Excel dosyasından (Aspose.Cells tarafından oluşturulan) grafikleri Microsoft’e kadar okumayla ilgili sorun Grafik API
CELLSNET-52544PDF’e giden tablo, resimdekiyle aynı değil
CELLSNET-52635SVG’deki tablodaki metnin konumu yanlış
CELLSNET-52585Oluşturulan xps dosyası System.Windows.Xps.Packaging.XpsDocument tarafından yüklenemedi
CELLSNET-52622Excel dosyasından üst simge ve alt simge ile SVG oluşturulamıyor
CELLSNET-52692Dönüştürülen XPS belgesindeki metin kayboluyor
CELLSNET-52438Pivot tablo grafiğini kaydederken veri kaybı
CELLSNET-52555Seçilen çalışma sayfasını HTML olarak işlerken karakter/metin konumundaki fark
CELLSNET-52583Docx’e dönüştürme, fazladan bir boş sayfa üretir
CELLSNET-52612Değişiklikten sonra PowerQuery’yi açma sorunu
CELLSNET-52613Numbers’i Pptx’e dönüştürmek bozuk sonuç veriyor
CELLSNET-52630HTML’den Excel’e dönüştürme - tablolar doğru şekilde oluşturulmuyor
CELLSNET-52631XLSX dosyasını XLSB olarak kaydetmek renklere zarar verir ve filtreler ekler
CELLSNET-52639Aspose.Cells ile kopyalamadan sonra grafik ekseni başlık dönüşü sıfırlanıyor
CELLSNET-52662Xml Import, hesaplanan sütunlardaki formülleri kaybediyor
CELLSNET-52671XmlImport, Pivot Tabloları hesaplanan sütunla yenilemeye çalışırken dosyayı bozuyor
CELLSNET-52675Xml içe aktarıldıktan sonra hücrenin stili kayboldu.
CELLSNET-52684Aralık kopyalanırken yorum formatı kayboldu
CELLSNET-52690JsonLayoutOptions çalışmıyor.
CELLSNET-52696Tablo işlemleri bozuk excel dosyaları oluşturur
CELLSNET-52549SmartArt ile Sayfayı HTML’e Kaydet System.NullReferenceException hatası veriyor