Aspose.Cells for Reporting Services V1.1.1 Yayınlandı! Sürüm notları

Neler Geliştirildi?

  • İstemci aracını yeniden yazdı, kararlılığını geliştirdi
  • Alt rapor tasarımına desteklenir
  • Manuel giriş raporu aralığına kadar desteklenir
  • Desteklenen bileşik işaretçiler

Neler Düzeltildi?

  • Aynı makineye birden çok SQL Server Raporlama Sunucusu kurulduğunda oluşan yükleme hatası düzeltildi
  • Bir veri kümesi seçmediğinizde formül ekleme hatası düzeltildi