Aspose.Cells for Reporting Services v1.4.2 Sürüm Notları

Ne değişti?

· Gelişmiş SSRS2008 oluşturucu, desteklenen Belge Haritası, Sayfa Sonu ve Ölçer.

· Yükseltilmiş lisans işlevi.

· Geliştirilmiş oluşturma performansı.

· Aspose.Cells.Report.Designer bileşeninin geliştirilmiş MS Excel 2007 Özel Kullanıcı Arayüzü.

· Aspose.Cells.Report.Designer genel geçici dosya hatası düzeltildi.

· 64 bit işletim sisteminde Aspose.Cells.Report.Designer tarafından oluşturulmuş veri kümesi hatası düzeltildi.