Aspose.Cells for Reporting Services 1.5.1 Sürüm Notları

Aspose.Cells for Reporting Services sürüm 1.5.1’i duyurmaktan mutluluk duyuyoruz!

Ne değişti?

  • SQL Server Reporting Services 2008 için düzenlenebilir Grafiklerin oluşturulmasını geliştirir.
  • Performans yapılandırmasını varsayılan yapılandırma olarak ayarlar.