Aspose.Cells for Reporting Services 1.5.2 Sürüm Notları

Aspose.Cells for Reporting Services 1.5.2’yi duyurmaktan mutluluk duyuyoruz!

Ne değişti?

  • Büyük veri raporu için işlemeyi optimize eder.
  • Windows 7 için bir kurulum sorununu düzeltir.
  • Tablix rapor öğesi için sayfalamayı çözer.
  • Tablix için daha fazla grup oluşturmayı yönetir.
  • Bellek kullanım oranını azaltır.

Aspose.Cells for Reporting Services’de Çözülen Sorunlar 1.5.2.

Sorun KimliğiBileşenÖzet
16478Sunucu BileşeniXLSX dosyasında dışa aktarıldıktan sonra matris raporunun başlık satırında sorun
16170Sunucu BileşeniAspose.Cells for Reporting Services - Çeşitli Sorunlar
16248Sunucu BileşeniXLSX dışa aktarma düzgün çalışmıyor
16239Sunucu BileşeniRapor Görüntüleyici’de açılan seçenekleri yeniden adlandırma
16202Sunucu BileşeniExcel 2007’ye dışa aktarırken düzgün çalışmıyor
16169Sunucu BileşeniSharePoint Tümleşik Modunda SSRS Oluşturma uzantıları için destek?
15972Sunucu BileşeniXLSX dosyasına aktarıldıktan sonra matris tablo başlıkları gelmiyor