Aspose.Cells for Reporting Services 17.4.0 Sürüm Notları

AnahtarÖzetKategori
CELLSRS-497Aspose.Cells for Reporting Services Rapor Tasarımcısı ile çalışmak için MS Excel 2016 grafiklerini destekleyinYeni özellik
CELLSRS-498Visual Studio 2013’te iş zekasının raporlama hizmetlerine entegre etme desteğiYeni özellik
CELLSRS-412Rapor tanım dosyasını MS Excel’e içe aktarmak/işlemek için bir geliştirme yapıldıArtırma
CELLSRS-400Rapor tanımı dosyası MS Excel’e aktarılırken GaugePanel’i içe aktarma başarısız oluyorBöcek
CELLSRS-501Kaydetmek için açıldığında kayıp değişkenlerBöcek