Aspose.Cells for Reporting Services 21.4 Sürüm Notları

AnahtarÖzetKategori
CELLSRS-577İhracat desteği TIFF.Yeni özellik
CELLSRS-578Aspose.Cells sürümünü 21.4.2’ye yükseltir.Gelişme