Aspose.Cells for SharePoint 1.0.0 Sürüm Notları

Aspose.Cells for SharePoint v1.0.0’ı duyurmaktan mutluluk duyuyoruz!

Ne var ne yok:

  • MS Excel giriş biçimleri desteği: XLS, XLSX, XLST, XLSM, CSV, ODS, SpreadsheetML, TXT.
  • Çıkış biçimleri desteği: XLS, XLSX, CSV, HTML, ODS, PDF, SpreadsheetML, TXT.