Aspose.Cells for SharePoint 3.1.0 Sürüm Notları

Lütfen Aspose.Cells for SharePoint 3.1.0’ın yeni sürümüne hoş geldiniz.

Başlıca Özellikler

Share Point için Aspose.Cells, SharePoint 2013’ü destekler.

(SHAREPOINT-40023) SharePoint 2013 Desteklenir