Aspose.Diagram for Java 19.12 Sürüm Notları

İyileştirmeler ve Değişiklikler

AnahtarÖzetKategori
DIAGRAMJAVA-50663Şekillerden ve yazı tipinden doğru dolgu rengi elde edilemiyorBöcek
DIAGRAMJAVA-50673PDF olarak kaydederken belirli şekillerde hatalı arka planlarBöcek
DIAGRAMJAVA-50674Visio - PDF - API bozuk PDF üretiyorBöcek