Ürünlerimize göz atın

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

 

.NET 22.8 için Aspose.Diagram

İndirmek  Destek Forumu 

Dosya Ayrıntıları

  • Downloads:
  • 1
  • File Size:
  • 13.04MB
  • Date Added:
  • 3/8/2022

Dosya Ayrıntıları

Dinamik Bağlayıcı Şekli

Visio® biçimlerinde dinamik bağlayıcı şekline noktalar ekleyebilme. Aşağıdaki C# örnek kodu, API kullanılarak VSDX diyagramlarında bağlayıcı şekillerinin yeniden yönlendirilmesini nasıl seçeceğinizi gösterir:

// The path to the documents directory.
string dataDir = RunExamples.GetDataDir_Shapes();

// Call a Diagram class constructor to load the VSDX diagram
Diagram diagram = new Diagram(dataDir + "Drawing1.vsdx");
// Get page by name
Page page = diagram.Pages.GetPage("Page-3");

// Get a particular connector shape
Shape shape = page.Shapes.GetShape(18);
// Set reroute option
shape.Layout.ConFixedCode.Value = ConFixedCodeValue.NeverReroute;

// Save Visio diagram
diagram.Save(dataDir + "RerouteConnectors_out.vsdx", SaveFileFormat.VSDX);

İyileştirilmiş Visio® / Birlikte Çalışma İşlevselliği

Daha önce şekiller, metin eklenmesinden sonra Visio®/Interop’a göre güncellenmiyordu. Bu sorun artık API’de çözülmüştür.

Visio®’dan Çeşitli Biçimlere İyileştirilmiş Dönüşümler

Visio’dan HTML’ye, VSD’den VSDX’e, Diyagramdan SVG’ye ve VSDX’ten PDF’ye Dönüştürme gibi çeşitli dosya biçimi dönüştürme senaryoları iyileştirildi.

Aşağıdaki C# kod parçacığı, birden çok sayfayı bölerken API kullanarak VSDX’in PDF’ye nasıl dönüştürüleceğini gösterir:

// The path to the documents directory.
string dataDir = RunExamples.GetDataDir_LoadSaveConvert();
// Call the diagram constructor to load diagram from a VSDX file
Diagram diagram = new Diagram(dataDir + "Network Diagram_start.vsdx");
// Initialize PdfSaveOptions
Aspose.Diagram.Saving.PdfSaveOptions options = new Aspose.Diagram.Saving.PdfSaveOptions();
// set SplitMultiPages option
options.SplitMultiPages = true;
// save in PDF format
diagram.Save(dataDir + "SplitMultiPages.pdf", options);

Bu sürümdeki özelliklerin, geliştirmelerin ve hata düzeltmelerinin tam listesi için lütfen Aspose.Diagram for .NET 22.8 Release Notes adresini ziyaret edin.

 Türkçe