Ürünlerimize göz atın

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

 

Aspose.Imaging for .NET 22.6

İndirmek  Destek Forumu 

Dosya Ayrıntıları

 • Downloads:
 • 2
 • File Size:
 • 38.41MB
 • Date Added:
 • 8/6/2022

Tanım

Aspose.Imaging for .NET 22.6 sürümünü içerir.

Dosya Ayrıntıları

Dikdörtgenin Yuvarlak Köşelerinin Geliştirilmiş Kullanımı

API’nin bu sürümünde, EMF dosyasında oluşturulan dikdörtgende yuvarlatılmış köşelerle ilgili sorunu düzelttik.

string baseFolder = @"D:\";
string file = "result.png";
string outputFileName = Path.Combine(baseFolder, file);
EmfRecorderGraphics2D graphics = new EmfRecorderGraphics2D(
  new Rectangle(0, 0, 1000, 1000),
  new Size(1000, 1000),
  new Size(100, 100));

Pen pen = new Pen(Color.Red, 10);
graphics.DrawRectangle(pen, 10, 10, 80, 80);
pen.LineJoin = LineJoin.Miter;
pen.EndCap = LineCap.Flat;

using (EmfImage image = graphics.EndRecording())
{
  image.Save(outputFileName, new PngOptions());
}

CDR ve DICOM Formatları için Daha İyi Destek

Bu görüntü işleme API sürümü, geliştiricilerin ‘DICOM’ görüntüsünü okuyamadıkları bir senaryonun yanı sıra, “CDR” dosya işlemedeki istisna dışında hataları düzeltti.

var fileName = @"D:\file.cdr";
var outFileName = fileName + ".png";
using (Image image = Image.Load(fileName))
{
  image.Save(outFileName, new PngOptions());
}

DICOM Resmi

using (var image = Image.Load("file.dcm") as DicomImage)
{
  var pngOptions = new PngOptions()
  {
    ColorType = Png.PngColorType.TruecolorWithAlpha,
    Progressive = true,
  };

  image.Save("file-page-0.png", pngOptions);
  image.Pages[57].Save("file-page-57.png", pngOptions);
}

GIF Çoklu Çerçeve Görüntüsü için Kontrast ve Gama Desteği

Daha önce, ‘GIF’ çoklu çerçeve görüntüsüne ‘AdjustContrast’ ve ‘AdjustGamma’ işlemleri düzgün uygulanmıyordu. Her ikisi de bu sürümde çözüldü.

var path = @"D:\earth.gif";

var outputPath = @"D:\earth-contrast.gif";
using (var image = Image.Load(path) as RasterImage)
{
  image.AdjustContrast(40);
  image.Save(outputPath);
}

outputPath = @"D:\earth-gamma.gif";
using (var image = Image.Load(path) as RasterImage)
{
  image.AdjustGamma(3.5f);
  image.Save(outputPath);
}

Bu sürümdeki özelliklerin, geliştirmelerin ve hata düzeltmelerinin tam listesi için lütfen Aspose.Imaging for .NET 22.6 adresini ziyaret edin.

 Türkçe