Ürünlerimize göz atın

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

 

.NET 22.9 için Aspose.PSD

İndirmek  Destek Forumu 

Dosya Ayrıntıları

 • Downloads:
 • 1
 • File Size:
 • 25.66MB
 • Date Added:
 • 1/9/2022

Dosya Ayrıntıları

“PSB"den “PNG"ye Dönüştürme

Photoshop® büyük belgesi ‘PSB’ (Photoshop Big) dosya biçimini ‘PNG’ (Taşınabilir Ağ Grafiği) raster görüntü biçimine dönüştürün.

string sourcePsdFile = "input.psb";
string outputImageFile = "output.png";

using (var image = (PsdImage)Image.Load(sourcePsdFile))
{
  // Here should be no exception.
  image.Save(outputImageFile, new PngOptions() { ColorType = PngColorType.GrayscaleWithAlpha });
}

Zaman Çizelgesi katman durumunu ‘PSD’ katmanlarına uygula

“PSD” görüntüsünün zaman çizelgesi içindeki katmanlara katman durumunu uygulamak için C# kodunu kullanın.

string sourceFile = "3_animated.psd";
string outputPsd = "output.psd";
string outputPng = "output.png";

using (var psdImage = (PsdImage)Image.Load(sourceFile, new PsdLoadOptions() { LoadEffectsResource = true }))
{
  TimeLine timeLine = TimeLine.InitializeFrom(psdImage);
  var layerIds = timeLine.LayerIds;

  var layerState11 = timeLine.Frames[1].LayerStates[layerIds[1]];

  timeLine.Frames[1].LayerStates[layerIds[1]].StateEffects.AddPatternOverlay();
  layerState11.BlendMode = BlendMode.Multiply;

  // Change active frame from 0 to 1 to activate applying of LayerState to Layer
  timeLine.ActiveFrame = 1;

  // Apply changes to PsdImage
  timeLine.ApplyTo(psdImage);

  psdImage.Save(outputPsd);
  psdImage.Save(outputPng, new PngOptions());
}

Bellek Sızıntısı Olmadan Grafik İşleme

“PSD” gibi grafik dosyalarını işlerken bellek sızıntısını önleyin.

string[] filesToLoad = new string[] { "testPsd0.psd", "testPsd1.psd", "testPsd2.psd" };
int inputNumber = GC.MaxGeneration;

#if NETCOREAPP
GCSettings.LargeObjectHeapCompactionMode = GCLargeObjectHeapCompactionMode.CompactOnce;
#endif
GC.Collect(inputNumber, GCCollectionMode.Forced);
GC.WaitForFullGCComplete();

double memCount = (double)Process.GetCurrentProcess().PrivateMemorySize64 / 1024 / 1024;
Console.WriteLine("Total used bytes before test: {0:N2} MiB", memCount);

double max = memCount;

for (int i = 0; i < 50; i++)
{
  int fileIndex = i % inputNumber;
  string sourceFile = Path.Combine(baseFolder, filesToLoad[fileIndex]);

  // CheckOpenSaving
  using (MemoryStream outputStream = new MemoryStream())
  {
    using (PsdImage psd = (PsdImage)Image.Load(sourceFile, new PsdLoadOptions { LoadEffectsResource = true }))
    {
      psd.Save(outputStream, new JpegOptions() { Quality = 100 });
    }
  }

#if NETCOREAPP
  GCSettings.LargeObjectHeapCompactionMode = GCLargeObjectHeapCompactionMode.CompactOnce;
#endif
  GC.Collect(inputNumber, GCCollectionMode.Forced);
  GC.WaitForFullGCComplete();

  memCount = (double)Process.GetCurrentProcess().PrivateMemorySize64 / 1024 / 1024;
  max = Math.Max(max, memCount);
}

memCount = (double)Process.GetCurrentProcess().PrivateMemorySize64 / 1024 / 1024;
Console.WriteLine("Total used bytes after test: {0:N2} MiB", memCount);
Assert.IsTrue(Math.Abs(memCount - max) < 20, "Memory leak in base functionality found!");

Bu sürümde düzeltilen özelliklerin, geliştirmelerin ve hataların tam listesi için lütfen Aspose.PSD for .NET 22.9 - Release Notes adresini ziyaret edin.

 Türkçe