Ürünlerimize göz atın

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

 

.NET 22.12 için aspose.tasks

İndirmek  Destek Forumu 

Dosya Ayrıntıları

  • İndirmeks:
  • 1
  • Dosya boyutu:
  • 22.91MB
  • Ekleme Tarihi:
  • 12/12/2022

Tanım

.NET 22.12 sürümü için aspose.tasks ile MSI içerir.

Dosya Ayrıntıları

Harici Görev Bağlantılarının Geliştirilmiş Oluşturulması

Bu API sürümü, MS Project & Reg;

Aşağıdaki örnek, bir çapraz proje görev bağlantısının nasıl oluşturulacağını gösterir:

Project project = new Project();
var summary = project.RootTask.Children.Add("Summary Task");

Task t2 = t2 = summary.Children.Add("External Task");
t2.Set(Tsk.ExternalTaskProject, "ExternalProject.mpp");
t2.Set(Tsk.ExternalId, 1);
t2.Set(Tsk.ExternalUid, 2); // External task's Unique Id should be set.
t2.Set(Tsk.IsExternalTask, true);
t2.Set(Tsk.IsManual, new NullableBool(false));
t2.Set(Tsk.IsSummary, false);

Task t = summary.Children.Add("Task");
TaskLink link = project.TaskLinks.Add(t2, t);
link.IsCrossProject = true;
link.LinkType = TaskLinkType.FinishToStart;
link.CrossProjectName = "ExternalProject.mpp\\\\1"; // <- here external task's Id is used.

Yeni Linklagtimespan mülkü

TaskLink '' ye yeni bir mülk Linklagtimespan ‘özelliği eklendi. Bu özellik, `` lagformat’a ‘bağlı olarak gecikme süresini alır veya ayarlar.

Çoklu oranlar için maliyet hesaplamaları

Belirli bir günde birden fazla oranın geçerli olduğu durumlar için maliyet hesaplamalarında iyileştirmeler yapılmıştır.

Bu sürümdeki özelliklerin, geliştirmelerin ve hata düzeltmelerinin eksiksiz bir listesi için lütfen Net 2212 sürüm notları için asposetasks‘ı ziyaret edin.

 Türkçe